Dil ve Anlatım Ders Notları

  • 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notları On ikinci sınıf dört üniteden oluşmaktadır. Birinci ünite “Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri” konusunu ele almaktadır. “Sanat Metinleri” başlıklı ikinci ünitede üzerinde durulacak sanat metinleri; fabl, masal, hikâye (öykü), roman, tiyatro ve şiir olarak sıralanmaktadır. Üçüncü ünitede sözlü anlatıma ait; açık oturum, sempozyum, forum,…

  • 11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notları On birinci sınıf üç üniteden oluşmaktadır. Birinci ünite “Metinlerin Sınıflandırılması” adını taşımaktadır. İkinci ünitede “Öğretici Metinler” başlığı altında mektup, günlük (günce), anı (hatıra), biyografi (hayat hikâyesi)-otobiyografi, gezi yazısı (seyahatname), sohbet (söyleşi), haber yazısı, fıkra, deneme, makale ve eleştiri (tenkit) türleri ele alınmıştır. Üçüncü…

  • Onuncu sınıf programı üç üniteden oluşmaktadır. Bu üniteler anlatım türleri ve kelime çeşitleriyle ilgilidir. Birinci ünitede; diğer derslerde yararlanılması düşünülerek “Sunum“, “Tartışma” ve “Panel” konuları ele alınmıştır. İkinci ünite “Anlatım ve Özellikleri” adını taşımaktadır. Bu ünitede; “Anlatıma Hazırlık“, “Anlatımda Tema ve Konu“, “Anlatımda Sınırlandırma“, “Anlatımın ve Anlatıcının Amacı“, “Anlatımda Anlatıcının…

  • 9.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notları Dokuzuncu sınıf programı altı üniteden oluşmaktadır. Birinci ünitede “İletişim, Dil ve Kültür“ konusu ele alınmıştır. ikinci ünite, “Dillerin Sınıflandırılması ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri“ne ayrılmıştır. Üçüncü ünite, “Ses Bilgisi ve Telaffuz (Söyleyiş)“i konu almaktadır. Bu ünitede telaffuzun önemi üzerinde özellikle durulmuş, böylece Türkçenin…

Başa dön tuşu