Diksiyon, Güzel Konuşma Eğitimi Kaynak Kitapları

Diksiyon, Güzel Konuşma Eğitimi Kaynak Kitapları

1) Diksiyon Güzel Konuşma Sanatı: Suna Okur, Lamia Yay.

Sanılanın aksine Türkçe yazıldığı gibi konuşulan, konuşulduğu gibi yazılan bir dil değildir. Dilimizin söyleyişte beliren kuralları vardır ve ne yazık ki bu kurallar hiçbir eğitim kurumunda sistemli olarak öğretilmemektedir. ‘Diksiyon’ da dilimizin söyleyiş kuralları birçok örnekle anlatılmıştır.

Konuşmanın güzel ve etkileyici olabilmesi için birtakım âhenk unsurlarından haberdar olunmalıdır. Dilimizin vurgu sistemini, tonlamanın ne olduğunu ve kurallarını, ulamanın ne kadar önemli bir âhenk unsuru olduğunu, söz duraklarını bu eserde örnekleriyle ve uygulamalarıyla bulacaksınız.

2) Söz Söyleme ve Diksiyon / Konuşan İnsan: Can Gürzap, Remzi Kitapevi

Yıllarını tiyatroya, Türkçenin doğru ve güzel konuşulmasına adayan Can Gürzap’ın bu kitabı, konuşma sorunlarından beden anlatımına, nefes ve ses çalışmalarından fonetiğe, diksiyondan topluluk önünde konuşma yöntemlerine kadar geniş bir yelpazenin içinde, konuşmanın inceliklerini sunuyor okurlara.
Söz Söyleme ve Diksiyon, oyunculuğu meslek olarak seçmiş kişiler, dilimizi doğru ve güzel konuşmak isteyenler, başarının kendini iyi ifade edebilmekten geçtiğine inananlar için gerçek bir rehber.

3) Diksiyon Doğru- Güzel ve Etkili Konuşma + 3 VCD:
Nedret Selçuker/ Mehmet Konak/ Sevcan Ada / Kitap Dostu Yayınları

4) Temel Konuşma Teknikleri-Diksiyon: Sırrı Er, Hayat Yayınları

5) Söz ve Diksiyon Sanatı: Nüzhet Şenbay – Yapı Kredi Yayınları

6) Diksiyon Söz Söyleme ve Konuşma Sanatı: Murat Şahin, Avcıol Yayınları

7) Konuşma Eğitimi: Suat Taşer, Papirüs Yayınevi

8) Güzel Ve Etkili Konuşma Sanatı: Emin Özdemir, Remzi Kitabevi

9) Bedenin Dili: Psikolog Dr. Zuhal Baltaş, Remzi Kitabevi

10) Bedenin Dili: Psikolog Dr. Acar Baltaş, Remzi Kitabevi

11) Söz Söyleme ve İş Başarma Sanatı: Dale Carnegie, Akış Yayınları

12) Etkili Konuşma Sanatı: Dale Carnegie, Öteki Yayınevi

13) Dost Kazanma Sanatı: Dale Carnegie, Öteki Yayınevi

14) Güzel Konuşma Yazma Kılavuzu: Yaşar Yörük, Eğitim Yayınları

15) Güzel Konuşma ve Yazma: Cevdet Yalçın, Platin Yayınları

16) Etkili ve Başarılı Konuşma: Birol Vural, Hayat Yayınları

17) Doğru ve Güzel Konuşma: Birol Vural, Hayat Yayınları

18) Konuşma Sanatı Diksiyon: Yavuz Özdem, Kariyer Yayıncılık

19) Etkili ve Güzel Konuşma Sanatı: Doç. Dr. Ali Kaya, Eğitim Kitabevi

20) İnsan Mühendisliği: Nüvit Osmay, Atlas Yayınevi

BİR BAŞKA LİSTE

DİKSİYON EĞİTİMİ
 • Güzel Konuşma ve Okuma Kılavuzu | Ülkü Giray | Bilgi Yayınevi
 • Alıştırmalı Diksiyon Sanatı | Nüzhet Şenbay | MEB Yayınları
 • Türkçeyi Türkçe Konuşmak | Akın Önen| İnkılap
 • Türkçe Diksiyon| Raif Özben| İnkılap
 • Doğru ve Güzel Konuşma | Birol Vural| Hayat Yayınları
 • Söz Söyleme ve Diksiyon / Konuşan İnsan| Can Gürzap| Remzi Kitabevi
 • Söz ve Diksiyon Sanatı| Nüzhet Şenbay | Yapı Kredi Yayınları
 • Güzel Konuşma ve Yazma Kılavuzu| Cevdet Yalçın| Platin Yayınları
 • Genel Fonetik | Necip Üçok | Multilingual
 • Türkçenin Ses Dizimi | Ömer Demircan | Der Yayınları
DOĞRU YAZMA OKUMA VE KONUŞMA
 • Türkçe Sorunları Kılavuzu | Necmiye Alpay | Metis
 • Türkçe Off | Feyza Hepçilingirler| Remzi Kitabevi
 • Dedim: “Ah!” | Feyza Hepçilingirler| Remzi Kitabevi
 • Türkçeyi Türkçe Konuşmak | Akın Önen| İnkılap
 • Doğru Türkçe | Şiar Yalçın | Metis
 • Türkçe Bilen Aranıyor | Nejat Muallimoğlu | Avcıol Basım Yayım
 • Sözün Doğrusu 12 | Yavuz Bülent Bakiler |Türk Edebiyatı Vakfı Yay.
 • Dil Yanlışları | Ö. Asım Aksoy | Adam
TEMEL TÜRKÇE BİLGİSİ
 • Türkçe Dil Bilgisi| Feyza Hepçilingirler| Remzi Kitabevi
 • İmla Klavuzu | TDK
 • Türk Dili | Muharrem Ergin | Bayrak Basım Yayın
 • Dilimiz Dillerimiz | Necmiye Alpay | Metis
HİTABET VE KONUŞMA SANATI
 • Etkili ve Başarılı Konuşma | Birol Vural | Hayat
 • Hitabet | Nejat Muallimoğlu | Avcıol Basım Yayım
 • Konuşma Eğitimi | Suat Taşer | Papirüs
 • Güzel Konuşma Pratiği el kitabı | Cevdet Tellioğlu | Timaş
SÖZLÜKLER
 • Türkçe Sözlük 12 | TDK
 • Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügat | Ferit Devellioğlu | Aydın Kitabevi
 • Doğan Büyük Türkçe Sözlük | D. Mehmet Doğan | Pınar Yayınları
 • Ötüken Türkçe sözlük 12345 | Yaşar Çağbayır | Ötüken
 • Misalli Büyük Türkçe Sözlük 123 | İlhan Ayverdi | Kubbealtı
 • Sosyoloji Sözlüğü | Gordon Marshall | Bilim ve Sanat Yayınları
 • Felsefe Sözlüğü | A. Baki GÜçlü | Bilim ve Sanat Yayınları
 • Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü | İskender Pala | Kapı Yayınları
 • Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 12 | Ö. Asım Aksoy | İnkılap Kitabevi
 • Vecizeler Öğütler Parolalar | Ali Ünlü| Şule Yayınları
TİYATRO DRAMA
 • Oyunculuk El Kitabı| Kolektif| Mitosboyut Yayınları
 • Oyunculuk Sanatı | Toby Cole| Mitosboyut Yayınları
 • Sahne Bilgisi | Özemir Nutku | Kabalcı Yayınları
 • Uygulamalı Tiyatro Eğitimi | Yılmaz Arıkan| Pozitif Yayınları
İLETİŞİM, KİŞİSEL GELİŞİM
 • İletişim Çatışmaları ve Empati | Üstün Dökmen | Sistem Yayıncılık
 • Herşey Seninle Başlar | Mümin Sekman | Alfa
 • Limit Sizsiniz | Mümin Sekman | Alfa
 • İçindeki Devi Uyandır | Antohny Robbins | İnkılap
 • Sınırsız Güç | Antohny Robbins | İnkılap
 • Negatif Limanlardan Pozitif Sulara | Oğuz Saygın | Hayat Yayınları
 • Kişisel Gelişim Stratejileri | Oğuz Saygın | Hayat Yayınları
 • Anlayarak Hızlı Okuma | Adil Maviş | Hayat Yayınları
 • Kesintisiz Öğrenme | Mümin Sekman| Alfa
YAPIMCILIK, YAZARLIK, MEDYA YAZARLIĞI, SENARYO
 • Oyun ve Senaryo Yazma Tekniği| Turgut Özakman| Bilgi Yayınevi
 • Piyes Yazma Sanatı | Lagos Egri| İleri Kitabevi
 • Bir Karakter Yaratmak | Stanislavski | Papirüs
 • Senaryo Yazarı Olmak | Feridun Akyürek | MediaCat
 • Dizi Senaryosu Yazmak | Feridun Akyürek | MediaCat
 • Senaryo ve Yapım 1-2-3 | Mahmut Tali Öngören | Alan Yayıncılık
 • Televizyon Yazarlığı | Gerald Kelsey | YKY
 • Fikir Nasıl Bulunur | Jack Foster| MediaCat

Kaynak: Diksiyon Öğrencisinin ve Eğiticisinin Kitapları |Derleyen: Nisan Kumru, Spiker-Eğitimci.

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu