Doktrin

doktrin
1. isim Fransızca doctrine: Öğreti.
“Millî kültür bir doktrin değil, yüzlerce eserden mürekkep bir kütüphane ve müzedir.” – M. Kaplan

2. Kendine özgü özellikler taşıyan ve düzenli bir görüşü oluşturan ilke ve dogmaların bütünü