Hüküm Nedir?

Hüküm Nedir?

1. Yargı.
2. Egemenlik, hâkimiyet.
3. Değer, aynı veya benzer nitelik.
4. Önem, geçerlilik.
5. Etki, hız şiddet.
6. Karar.

Kaynak: Türkçe Sözlük
—————————–
1. Bir şeyin şöyle veya böyle olduğu hakkında verilen karar, yargı.
2. Hâkimiyet.
3. Önem, kuvvet, geçerlilik.
4. Tesir, nüfuz, kudret.
5. Emir, buyruk.
6. Mahkemenin yargılama sonucu verdiği karar.
7. Divanıhümayundan padişah adına çıkan karar.

Kaynak:Ayverdi, C. II, s. 1308-1309.
————————-

1. Bir kimse, o kimsenin eylemi veya bir olay hakkında edinilen yargı, varılan karar, yargı.
2. Egemen olma, egemenlik, hâkim olma, hâkimiyet.
3. Geçerli olma, kuvvet.
4. Etkide bulunabilme, kendini gösterebilme gücü, geçerlilik, önem değer, kuvvet.
5. Mahkemenin görevini bitiren ve yargıya son veren karar türü.
6. İki kavram arasındaki bağlantının konu, yüklem, koşaç gibi üç ayrı kavramla cümle hâlinde bildirilmesi işlemi.
7. İslam dinine göre Kur’an-ı Kerim’de bildirilen ve Allah tarafından konulmuş değişmez, tartışmasız kararlar.

Kaynak: Çağbayır, C. II, s. 2017.
————————–

Aynı sözlükler “yargı” kelimesinin anlamını da benzer şekilde ve ilk anlamını “hüküm” olarak vermişlerdir. Bu bilgilerden hareketle “hüküm” ile “yargı”nın eş anlamlı olduğunu söylemek mümkündür. Ancak Çağbayır diğer iki sözlükten farklı olarak hüküm kelimesinin 6. anlamını cümle olarak vermekte, günümüzde de gerek ortaöğrenim dil ve anlatım kitaplarında gerek üniversitelerde “yargı” kelimesi cümle anlamında kullanılmaktadır.

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu