Halk Edebiyatının Bölümleri

  • Türk Halk Edebiyatı ve Özellikleri HALK EDEBİYATI KAVRAMI Türkçede, Tanzimat‘tan (1839) sonra kullanılmaya başlayan edebiyat terimi, daha önceki zamanlarda edeb ilmi adıyla tanınıyordu. Şinasi ve Namık Kemal gibi Tanzimatçılar Batı’da gördükleri anlayış ve uygulamalardan yola çıkarak edeb ilminin geniş kitlelerin eğitilmesinde ve birbirine kenetlenmesindeki işlevine de özel bir önem vererek…

  • Halk Edebiyatının Bölümleri ve Türleri Halk edebiyatı üç ana bölüm halinde incelenebilir: A) Anonim Halk Edebiyatı B) Tekke ve Tasavvufî Halk Edebiyatı C) Âşık Tarzı Halk Edebiyatı A) Anonim Halk Edebiyatı Söyleyenleri ya da yaratıcıları bilinmeyen dolayısıyla halkın ortak malı sayılan edebiyat ürünleri anonim halk edebiyatını oluşturmaktadır. Anonim halk edebiyatı…

Başa dön tuşu