Aşamalı Durum Bildiren Cümleler

Aşamalı Durum Bildiren Cümleler

Bir durumun olumlu ya da olumsuz yöndeki gelişimi; bir olgunun, bir olayın belli bir süreç içinde sona ermesi değişik biçimlerde ifade edilebilir.

“Aşamalı bir durum” anlatan cümlelerde genellikle “giderek, gittikçe, her geçen gün, günden güne…” gibi sözler yer alır.

Örnek Cümleler:

* Hasta çocuk, her geçen gün biraz daha iyileşiyor, çevresindekilerle şakalaşıyordu.

* Havalar gittikçe soğuyor, göçmen kuşlar başka diyarlara kanat çırpıyordu.

* Bu çocuğun günden güne huyu değişiyor, bunu bilmenizi isterim.

Örnek Soru-1 (ÖSS 1981):

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “aşamalı bir durum, bir durumun gitgide ilerlemesi” anlatılmaktadır?
A) Kavgada baştan başa kana boyandı.
B) Köyden köye telefonla konuşulabiliyor.
C) Güzellik anlayışı kişiden kişiye değişir.
D) Konuşurken daldan dala atlıyor.
E) Yıldan yıla işler kötüleşiyor.

Cevap: E

Örnek Soru-2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aşamalı bir durum söz konusu değildir?

A) Bütün öğretmenler gibi onun da sesi kısılıyordu.
B) Türk filmlerindeki doğaüstülükler yerini gerçeğe bıraktı.
C) Çocuk günden güne iyileşiyor.
D) Geçen yıl ektiğimiz fidanlar şimdi meyve veriyor.
E) Okulumuzun başarısı gün geçtikçe daha da arttı.

Cevap: A

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu