Açıklık

Yazılı ve Sözlü Anlatımda Açıklık Nedir?

Açıklık Nedir?

Açıklık

AÇIKLIK: Yazılı ve sözlü anlatımda anlamın belirgin bir biçimde, hemen kavranabilecek bir tarzda ortaya konmasıdır. Bu niteliği taşıyan söz veya yazılara açık, vazıh ya da vuzuh adı verilir.

  • Kelimelerin bilinir olması,
  • kelimelerin yerli yerinde kullanılması,
  • cümlelerin kısa ve yalın olması,
  • fikrin dolambaçsız söylenilmiş olması

açıklığı meydana getirir.

Açıklığın temel koşulu, evvela anlatılmak istenen şeyin anlatacak kişinin zihninde tam olarak netleşmiş olması, sonra onun anlatım kurallarına uygun olarak söylenilmesi gerekir.

Çok defa, açık sayılan fikir, duygun ve hayalin anlaşma kurallarına uygun olmadan anlatılmaya kalkışılması başarısızlıkla sonuçlanır. Onun için açıklığın çeşitli basamakları vardır. Yazıda veya söz söylemede okuyucu ve dinleyici için bir ortalama bulmak şarttır. Çünkü “anlatış” derecesinde “anlayış” da bu işte önemlidir. Açıklık (vuzuh) bulunmayan yazıda düğümlülük (takid), belginsizlik (ibham), karanlık, kapalılık var demektir.

Ayrıca bakınız ⇒ Anlatımın Özellikleri: Açıklık, Akıcılık, Yalınlık, Duruluk, Özlülük, Doğallık, Tutarlılık, İnandırıcılık

Benzer İçerikler:

İlginizi Çekebilir:
Kapalı
Başa dön tuşu