açıklık anlamı

  • Nedir?

    Açıklık

    Açıklık Nedir? AÇIKLIK: Yazılı ve sözlü anlatımda anlamın belirgin bir biçimde, hemen kavranabilecek bir tarzda ortaya konmasıdır. Bu niteliği taşıyan söz veya yazılara açık, vazıh ya da vuzuh adı verilir. Kelimelerin bilinir olması, kelimelerin yerli yerinde kullanılması, cümlelerin kısa ve yalın olması, fikrin dolambaçsız söylenilmiş olması açıklığı meydana getirir. Açıklığın…

Başa dön tuşu