Mabeyn nedir?

mabeyin -yni
isim, eskimiş (ma:beyin) Arapça

1 . Ara (arası, aranız, aranızda…)
“Meseleyi mabeyninizde halletmelisiniz.”- .
2 . tarih Eski konaklarda harem ile selamlık arasındaki daire.
3 . tarih Padişah sarayı.

TDK Sözlük