Etiket: metinlerarasılık örnekleri

Nedir?

Metinlerarasılık Kuramı

Metinlerarasılık Kuramı 1960’lı yıllarda Julia Kristeva, Roland Barthes gibi yapısalcı araştırmacılar tarafından oluşturulmuş olan bu kuram, edebî eserinlerin orjinalliği düşüncesinden hareket etmiş ve mukayeseli edebiyatın da doğmasına zemin hazırlamıştır. …