• Türk Dili ve Edebiyatı

  Tanzimat Döneminde Mektup

  Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Mektup 23 Ekim 1840 tarihinde ilk posta teşkilatının kurulması ile mektup yaygınlaşmıştır. Mektup, edebî tür olma özelliğini Tanzimat Dönemi’nde kazanmıştır. Tanzimat Dönemi’nde haber alma, hâl-hatır sorma, düşünce alışverişinde bulunma, edebî konuların değerlendirilmesi ve tartışma amacıyla mektuplar yazılmıştır. Tanzimat Dönemi’nde edebî, felsefi, siyasi, mizahi içerikli ve tebrik,…

  Devamını Oku »
 • Türk Dili ve Edebiyatı

  Tanzimat Dönemi Edebi Metinler

  Tanzimat Dönemi Edebi Metinler Tanzimat Edebiyatı Olay Çevresinde Gelişen Anlatmaya ve Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Roman-Hikâye-Tiyatro) A) ANLATMAYA BAĞLI METİNLER (ROMAN- HİKAYE) Tanzimat dönemi öncesi Türk Edebiyatı’nda hikaye ve roman türleri yoktu. Olay kaynaklı tür olarak mesneviler kullanılmıştır. Bunların da teknik olarak hikaye ve romana benzediği söylenemezdi. Bu metinlerde tekrarlanan…

  Devamını Oku »
 • Türk Dili ve Edebiyatı

  Tanzimat Dönemi Gazete ve Gazetecilik

  Tanzimat Döneminde Gazete ve Gazetecilik, Çıkarılan Gazeteler ve Özellikleri Tanzimat Devrinde Gazete ve Gazetecilik Türkiye’de basın hayatı 1831’de Takvimi Vekayi ile başlamıştır. Bu resmî bir gazetedir. Devlet eliyle çıkartılırdı, bir taraftan devletin siyasî ve idarî icraatını hem halka hem de başkalarına tanıtmak; bir taraftan da tarihçilerin kaydettiği vakaları günü gününe…

  Devamını Oku »
 • Kimdir?

  Jean-Jacques Rousseau

  Jean-Jacques Rousseau Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri Jean-Jacques Rousseau (d. 28 Haziran 1712, Cenevre – ö. 2 Temmuz 1778, Ermenonville, Fransa) Fransız yazar, filozof ve siyaset kuramcısı. Aydınlanma çağında yetişmiş olmakla birlikte, uygarlık eleştirisi ve doğaya dönüş önerisiyle romantik akıma öncülük etmiş, monarşiye karşı halk iradesinin üstünlüğünü savunmasıyla da Fransız…

  Devamını Oku »
 • Türk Dili ve Edebiyatı

  Milli Romantikler

  Milli Romantikler, Temsilcileri, Özellikleri, Eserleri Bu eğilimde olan şairler kaynak itibariyle kendilerinden önceki Halk edebiyatını, Milli edebiyatı ve Beş Hececileri örnek aldılar. Dünya görüşleri birbirinden farklı olan bu sanatkârlar, Anadolu halkının yaşamına yönelerek sanatlarına bu büyük kitlenin oluşturduğu duyuş ve yaşayış tarzını çıkış yolu yaptılar. Bunun için dil bakımından sade…

  Devamını Oku »
 • Türk Dili ve Edebiyatı

  Milli Mücadele Dönemi Edebiyatı (1919-1923)

  Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı (1919-1923) Milli Mücadele Dönemi Edebiyatı, 15 Mayıs 1919’da Yunanlıların İzmir’i işgaliyle başlayan ve aralıksız üç yıl süren Millî Mücadele’yi bütün boyutlarıyla ele alır. Trablusgarb’da, Balkanlar’da, Birinci Dünya Savaşı’nda art arda gelen yenilgiler Koca Osmanlı imparatorluğu’nu Anadolu’ya sıkıştırmıştı. Çok geçmeden Mütareke dönemi başlayacak, Sevr antlaşmasıyla Anadolu,…

  Devamını Oku »
 • Türk Dili ve Edebiyatı

  Milli Edebiyat Dönemi Mizah ve Hiciv

  Milli Edebiyat Döneminde Mizah ve Hiciv Yazı Türü Özellikleri Millî Edebiyat Devri, Türk mizahının en hareketli olduğu, en çok geliştiği ve “modern” anlamına en çok yaklaştığı devirdir. Gerçekten, bu devirde, şahsî unsurlardan oldukça kurtulan mizahın sosyal ve siyasî konulara yöneldiğini, nükte ve konu çeşitliliği bakımından çok daha zenginleştiğini ve fikir…

  Devamını Oku »
 • Türk Dili ve Edebiyatı

  Milli Edebiyat Dönemi Fıkra

  Milli Edebiyat Döneminde Fıkra Yazı Türü ve Özellikleri Bir öğretici metin türü olan fıkra bazı günlük olayları, herhangi bir konuyu ya da memleket meselelerini belli bir görüş açısından ele alarak işleyen, yorumlayan; daha çok gazete sütunları için yazılan kısa ve özlü yazı türünün genel adıdır. Türk edebiyatında fıkra XIX. asrın…

  Devamını Oku »
 • Türk Dili ve Edebiyatı

  Milli Edebiyat Dönemi Makale

  Milli Edebiyat Döneminde Makale Yazı Türü ve Özellikleri Makale Arapçada “risalecik” ve “kitabın içindeki bölümler” anlamında kullanılan bir kelimedir. Edebiyatımızda ise bir gazete veya bir dergi sayfalarında başlı başına bir bütün meydana getiren, bir fikri savunmak veya desteklemek amacıyla yazılan yazılara verilen isimdir. Gazetenin genellikle ilk sayfasının ilk sütununda yayınlanan…

  Devamını Oku »
 • Türk Dili ve Edebiyatı

  Milli Edebiyat Dönemi Sohbet

  Milli Edebiyat Döneminde Sohbet (Söyleşi) Yazı Türü ve Özellikleri Sohbet kelime anlamı “görüşüp konuşmak, yârenlik etmek” demektir. Türk toplumunda öteden beri köylerde ocak başlarında, şehir ve kasabalarda eşraf evlerinde, konak ve kahvelerde toplanan kişiler arasında sohbet geleneği oluşmuştur. Yunus Emre bir şiirinde; Dün ü gün riyazet çekip Halvetlerde diz çöküp…

  Devamını Oku »
 • Türk Dili ve Edebiyatı

  Milli Edebiyat Dönemi Eleştiri ve Edebiyat Tarihi

  Milli Edebiyat Dönemi Eleştiri (Tenkit) ve Edebiyat Tarihi Her yeni ve iddialı topluluğun ortaya çıkma ve gelişme aşamaları gibi, Millî Edebiyat Akımı da polemik ve edebî tenkit bakımından çok hareketli geçmiştir. Genç Kalemler‘in çıktığı sürece, daha çok Ömer Seyfettin ve Ali Canip tarafından hemen her sayıda yayımlanan polemik ve tenkitler,…

  Devamını Oku »
 • Türk Dili ve Edebiyatı

  Milli Edebiyat Döneminin Oluşumu

  Milli Edebiyat Döneminin Oluşumu 1911 yılında Selanik’te, Ömer Seyfettin, Ali Canip, Âkil Koyuncu gibi gençlerin çıkarmaya başladıkları “Genç Kalemler” dergisi ile milliyetçilik cereyanı edebiyatta da başlamıştır. “Millî Edebiyat” sözü ilk olarak bu dergide kullanılır. Dergi, böyle bir edebiyat oluşturma görevini üstlenir. Millî edebiyat için edebi dilin millileştirilmesi gerektiği düşüncesinden yola…

  Devamını Oku »
 • Türk Dili ve Edebiyatı

  Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler

  Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler (Romanlar), Yazarlar ve Özellikleri Bu anlayışı sürdüren roman ve hikayelerde I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele dönemi, bu dönemden sonra Atatürk ilke ve inkılaplarının Anadolu’ya benimsetilmesi ile ilgili konular işlenmiştir. Halkın ve Anadolu insanının yaşama tarzı konu edilmiş, yanlış batılılaşmanın getirdiği ahlak bozuklukları,…

  Devamını Oku »
 • Türk Dili ve Edebiyatı

  Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir ve Şairler

  Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir ve Şairler Bu anlayışı benimseyen şairler için önemli olan, Anadolu insanı ve Anadolu coğrafyasıdır. Bu iki temel unsur çevresinde cereyan edecek her şey onlar için son derece ilgi çekicidir. Şiirlerde Anadolu insanını ve coğrafyasını milli duyarlıkla ifade etme amacı gütmüşlerdir. Sade ve özentisiz…

  Devamını Oku »
 • Soru Bankası

  Öğrenci Seçme Sınavı Paragraf Soruları

  ÖSYM Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı Paragraf Soruları ve Cevapları 1. 1994-ÖYS İslamiyet’in kabulünden önce Türklerin, başka hiçbir toplumun etkisinde kalmamış bir dilleri ve edebiyatları vardı. Her ilkel edebiyatta olduğu gibi bu edebiyatta da şiirle büyü birlikte yürümekte ve dinsel törenler, önemli bir yer tutmaktaydı. Bunun yanı sıra ozan, bakşı, şaman…

  Devamını Oku »
 • Türk Dili ve Edebiyatı

  Paragraf Soruları ve Çözme Teknikleri

  Paragraf Soruları ve Çözme Teknikleri Paragraf soruları aslında çözümü en kolay olan sorulardır. Doğrudan bilgi gerekmediğinden biraz dikkat, biraz gayret bu soruların çözümünde yeterlidir. Önemli olan her cümlenin ana fikrini bulmaktır. İlk önce soru, sonra parça okunmalıdır. Direkt parçayı okumak bize zaman kaybettirir. Çünkü parçayı neden okuduğumuzu bilemediğimizden amaçsız bir…

  Devamını Oku »
 • Türk Dili ve Edebiyatı

  Paragraf Sorularında Kullanılan Kavramlar

  Paragraf Sorularında Sıkça Kullanılan Kavramlar, Terimler, Sözcükler Aşağıda; sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragraf sorularında sıkça karşınıza çıkan sözcükler ve bunların anlamları verilmiştir. Bu sözcüklerin anlamlarını bilmeniz şüphesiz ki söz konusu sorularla ilgili karşınıza çıkacak soruları daha çabuk ve daha kolay anlamanızı sağlayacaktır, bunun sonucunda ise bu soruları hem daha…

  Devamını Oku »
 • Türk Dili ve Edebiyatı

  Paragrafın Yapısı ve Özellikleri

  Paragrafın Yapısı ve Özellikleri Paragrafın Yapı Bilgisinin Önemi Paragrafları doğru anlayabilmek İçin paragrafın yapısı üzerinde, geniş bir bilgiye ve pratiğe sahip olmamız gerekmektedir. Paragraflar genellikle iki gurupta toplanabilir. Birincisi öyküleme ağırlıklı yani bir düşüncenin değil olay akışının ağırlıklı olduğu paragraflar. Bu gruptakilerin yapısının bilinmesi pek önemli değildir. Bizim için asıl…

  Devamını Oku »
 • Nedir?

  Rönesans ve Hümanizm

  Rönesans ve Hümanizm Nedir? Özellikleri Temsilcileri “Hümanizm” ve “Rönesans” kavramlarının içinde XV. yüzyılda İtalya’da doğan ve oradan Avrupa’ya yayılan yeni bir anlayışlar bütünü ve yeni eğilimler birliği söz konusudur. Rönesans “Rönesans anlam olarak yeniden doğuş anlamına gelmektedir. Avrupa’da gerçekleşmiş olan bir olaydır, ancak özellikle Batı Roma’nın sürdürücüsü olan Latin bölümünün,…

  Devamını Oku »
 • Nedir?

  Paragrafta Başlık ve Özellikleri

  Paragrafta Başlık ve Özellikleri Başlık aslında ana fikirle doğrudan ilgilidir. Konu ve ana fikir bulunduktan sonra başlığı bulmak oldukça basittir. Başlık genellikle tek, bazen iki kelimeden oluşur. Hatta konuyu oluşturan kelime çoğunlukla başlık yerine de geçer. Başlığa bakınca parça, parçaya bakınca başlık akla gelir. İki kavram birbiriyle o denli ilişkilidir.…

  Devamını Oku »
 • Kimdir?

  Mehmet Akif Ersoy

  Mehmet Akif Ersoy Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri Mehmet Âkif Ersoy, (d.20 Aralık 1873, İstanbul – ö. 27 Aralık 1936, İstanbul) Mehmet Akif Ersoy; baba tarafından Arnavut, anne tarafından Özbek asıllı şair, veteriner, vaiz, hafız, Kur’an mütercimi, milletvekili. Babası Fatih Medresesi’nde hocalık yapmış olan Mehmet Tahir Efendi’dir. Mehmet Âkif ilk…

  Devamını Oku »
 • Kitap

  Maupassant Tarzı Hikaye Örneği

  Maupassant Tarzı Hikâye (Öykü) Örneği Ayrıca bakınız ⇒ Maupassant Tarzı Hikâye (Öykü) Nedir? Kan Davası Paolo Saverini’nin dul karısı, Bonifacio kalesinde küçük ve yıkık dökük bir evde oğluyla birlikte yalnız yaşıyordu. Dağın ileri doğru bir uzantısı üzerinde bulunan, hatta yer yer denizin üzerinde asılı gibi duran bu kent, sivri kayalıklarla…

  Devamını Oku »
 • Kimdir?

  Maupassant Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

  Maupassant Kimdir? Hayatı, Edebi kişiliği, Eserleri Guy de Maupassant (d. 5 Ağustos 1850, Tourville-sur-Arques, Fransa – ö. 6 Temmuz 1893, Paris, Fransa) Maupassant, Naturalizm edebiyat akımına bağlı Fransız hikâye ve roman yazarıdır. Hikâye alanında Fransa’nın en büyüklerindendir. Parisli bir borsa oyuncusunun oğlu olarak 5 ağustos 1850’de Dieppe şehri yakınlarındaki Miromesnil…

  Devamını Oku »
 • Nedir?

  Rus Edebiyatı ve Özellikleri

  Rus Edebiyatı Edebiyatı Özellikleri, Temsilcileri/Yazarları ve Eserleri ALEKSANDRE PUŞKİN (1799 – 1837) Aleksandr Puşkin, Modern Rus edebiyatının kurucusu sayılır. Yapıtlarında Rus toplumunun toplumsal özelliklerini yansıtan tipler oluşturmakla Rus edebiyatında ulusal ve gerçekçi çığırın öncüsü olmuştur. Şiirlerinde romantizmin izleri görülür. İlk şiirleri toplumsal içerikli eleştiri niteliğindedir. İsyankâr şiirleri dolayısıyla sürgün cezasına…

  Devamını Oku »
 • Nedir?

  Fransız Edebiyatı ve Özellikleri

  Fransız Edebiyatı Özellikleri, Temsilcileri/Yazarları ve Eserleri Fransız Edebiyatı ve Temsilcileri MONTAİGNE (1533 -1592) Montaigne, dünya edebiyatında deneme türünün ilk örneklerini vermiş ve bu türün kurucusu kabul edilmiştir. İnsanı, özellikle de kendini büyük bir açık sözlülükle anlattığı, dünya edebiyatının başyapıtlarından olan “Denemeler” adlı yapıtı için: “Ben kitabımı yazdığım kadar, kitabım da…

  Devamını Oku »
 • Nedir?

  Amerikan Edebiyatı ve Özellikleri

  Amerikan Edebiyatı ve Özellikleri. Temsilcileri, Eserleri Amerikan Edebiyatı ve Temsilcileri MARK TWAİN (1835-1910) Mark Twain yapıtlarında, toplum gerçeklerini mizahi bir dille ele almıştır. Gençlik yıllarında bir basımevinde çalışmış, bir süre sonra New York’a gitmiş, ardından şehirden şehire dolaşmıştır. İlk romanı olan “Tom Sawyer’ın Maceraları” yayımlanana kadar yazarlık konusunda değişik çalışmaları…

  Devamını Oku »
 • Nedir?

  İspanyol Edebiyatı ve Özellikleri

  İspanyol Edebiyatı ve Özellikleri İspanyol Edebiyatı ve Temsilcileri CERVANTES (1547 – 1616) Cervantes, dünya edebiyatının başyapıtları arasında yer alan “Don Kişot’u, o günlerde çok tutulan şövalye romanlarına bir yergi olarak yazmıştır. Modern romanın ilk örneği sayılan yapıtta, 17. yüzyılda çökmeye yüz tutan İspanyol feodal toplumunun eleştirel çözümlemesini yapmıştır. » DON…

  Devamını Oku »
 • Nedir?

  Alman Edebiyatı ve Özellikleri

  Alman Edebiyatı Özellikleri, Temsilcileri GOETHE (1749-1832) Goethe, Alman edebiyatında romantizmin en önemli temsilcilerindendir. İlk yıllarındaki yapıtlarında, sanat dünyasındaki yapmacık aşkları ve eğlenceli yaşamı işleyen bir anlayış egemendir. Sanat dünyasında çok büyük yankılar uyandıran romanı “Genç Werther’in Acıları” bu gençlik döneminin ürünüdür. Schiller’le tanıştıktan sonra 1805’e kadar uzayan yıllarda klasik sanat…

  Devamını Oku »
 • Nedir?

  İngiliz Edebiyatı ve Özellikleri

  İngiliz Edebiyatı ve Özellikleri İngiliz Edebiyatı ve Temsilcileri SHAKESPEARE (1564-1616) Shakespeare, trajedi ve komedi türlerinde hem şiir, hem düzyazı, hem de şiir-düzyazı biçiminde yapıtlar ortaya koymuştur. Shakespeare eserlerinde kin, aşk, dostluk, yükselme, öç alma gibi duygulan derinlemesine irdelemiştir. Başlıca trajedileri “Romeo ve Juliet”, “Hamlet”, “Macbeth”, “Othello”, “Kral Lear”; komedileri “Venedik…

  Devamını Oku »
 • Nedir?

  İtalyan Edebiyatı ve Özellikleri

  İtalyan Edebiyatı ve Özellikleri Rönesans hareketi İtalya’da doğmuştur. Rönesansın ilk büyük temsilcileri olan Dante, Petrerca ve Boccacio 14. yüzyılda halk dilini yazı dili haline getirmişler ve İtalyan edebiyatının oluşumunu sağlamışlardır. 15. yüzyılda Hümanizma akımı güçlenmiş, eski Yunan ve Latin klasikleri yeniden incelenmiştir. 16. yüzyıl İtalyan edebiyatında Ariosto, Tasso gibi destan…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen Sitemizde Reklamlara İzin Verin!

Reklam engelleyici kullandığınız anlaşılıyor.

Lütfen sitemizi "izin verilenler listesine" ekleyiniz.

Sitemizi finanse etmek için reklamlardan faydalanıyoruz.