Yunus Nadi

Yunus Nadi Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Yunus Nadi ABALIOĞLU, (D: Fethiye, Muğla, 1879 – Ö: 28 Haziran 1945, Cenevre, İsviçre) Gazeteci, yazar.

Yunus Nadi

Yunus Nadi, 1879 yılında Fethiye’de doğdu. Galatasaray Sultanisini bitirdi. Hukuk Mektebi’ne girdi. Burada okurken Baba Tahir’in çıkardığı Malumat gazetesinde yazarlığa başladı (1900). İstibdada karşı dernek kurmak suçuyla Midilli Kalesi’nde üç yıl hapis yattı. İkinci Meşrutiyetin (1908) ilanından sonra İstanbul’a dönerek İkdam, Tasviri Efkâr gazetelerinde makaleler yazdı.

İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Selanik’te çıkardığı Rumeli gazetesinde başyazarlık yapan Yunus Nadi, 1911’de Aydın milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. 1918’de kurduğu Yeni Gün gazetesinin 375. sayısından sonra, İngilizler’e karşı tavır aldığı makaleleri yüzünden tutuklanacağını anladı ve Ankara’ya gitmek zorunda kaldı (mart 1920). Gazetesini burada çıkarmayı sürdürdü. Mustafa Kemal Paşa’nın başlattığı bağımsızlık savaşına basın yoluyla destek verdi.

1920 yılında Muğla milletvekili seçilerek TBMM’nin altıncı seçim dönemine kadar bu görevinde kaldı. Asıl ününü gazeteci olarak kazanan Yunus Nadi’nin 7 Mayıs 1924’te kurduğu Cumhuriyet gazetesi günümüzde de yayımını sürdürüyor.

Atatürk ilkelerine ve Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlılığını tüm yazılarında dik getirdi. 1945 yılında Cenevre’de ölen Yunus Nadi anısına Cumhuriyet gazetesince her yıl, ayrı birçok dalı kapsayan bir yarışma düzenlenmektedir. Gazetenin yazar ve editörlerinden Sami Karaören’in Cumhuriyet Yolunda Yunus Nadi adlı kitabı (1999) bulunuyor.

Yunus Nadi’nin Eserleri

  • Ankara’nın İlk Günleri (1955)
  • Babıali’nin Milli Hareketi Dağıtmak ve Mustafa Kemal’i Tevkif Etmek Teşşebüsü Ali Galib Hadisesi (1955)
  • Birinci Büyük Millet Meclisinin Açılışı ve İsyanlar (1955)
  • Çerkez Ethem Kuvvetlerinin İhaneti (1955)
  • Kurtuluş Savaşı Anıları (1955)(1978)

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu