Nedir?

Hicviyye Nedir?

Hicviyye Nedir? Hicviye Örnekleri Hicviyye; bir kişiyi, bir grubu, herhangi bir durumu ya da düşünceyi eleştirmek, mizahi bir üslupla alay etmek esasına dayanan manzumelerdir. Divan şiirinde “hezl, tehzil, müzah, …
Nedir?

Fahriyye Nedir?

Fahriyye Nedir? Fahriyye Örnekleri Şairlerin kendilerini övdükleri kaside bölümüne ya da şiirlere fahriyye adı verilir. Fahriyye esasen kasidenin bir bölümüdür. Özellikle Nef’i’ye gelindiğinde başlı başına bir tür hâline dönüşmüştür. …
Nedir?

Bahariyye, Bahariyyat, Nevruziyye

Bahariyye, Bahariyyat, Nevruziyye Nedir? Divan şiiri geleneğinde bahar konulu manzumelere bahariyye adı verilir. Bahariyyeler genellikle kaside nazım biçimiyle yazılır. Bahariyyeler için “Bahariyyat, Sıfat-ı Bahar, Kaside-i Bahar, Der Vasf-ı Ahval-i …
Nedir?

Esmaü’l Hüsna

Esmaü’l Hüsna Nedir? “Esma”nın kelime anlamı “isimler” şeklindedir. “Hüsna” ise “en güzel” anlamındadır. Yani esmaül hüsna “en güzel isimler” anlamındadır. Allah’ın isimlerinin zikredildiği ürünlerdir. Esmaü’l hüsnalara daha çok tevhid …
Nedir?

Gazavatname-Cenkname

Gazavat-name/ Gaza-name/Cenk-name/ Zafer-name/Fetih-name/ Şeh-name Arapça “din uğruna yapılan savaş” anlamına gelen “gaza” sözcüğünden türetilmiş olan “gaza-name” düşmanlarla yapılan tek bir savaşı, sözcüğün çoğul hâli ise gazavat sözcüğünden türetilmiş olan …
Nedir?

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Hikâye

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Hikâye (Öykü), Özellikleri, Yazarları Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1940) Hikâye Cumhuriyet Dönemi’nde (1940-1960) Hikâye Cumhuriyet Dönemi’nde (1960-1970) Hikâye Cumhuriyet Dönemi’nde (1970-1980) Hikâye Cumhuriyet Dönemi’nde (1980-1990) Hikâye Cumhuriyet …
Nedir?

Cumhuriyet Dönemi’nde (1980-1990) Hikâye

Cumhuriyet Dönemi’nde (1980-1990) Hikâye 1980-1990’lı Yıllar 1970 sonrası öykü yazarları arasında Necati Güngör, öykülerinde genellikle çalışan, ekmek kavgası veren insanların yaşayışlarını dile getirir. Yetmişli yılların ortalarında Ah Bayım Ah kitabıyla …
Nedir?

Cumhuriyet Dönemi’nde (1970-1980) Hikâye

Cumhuriyet Dönemi’nde (1970-1980) Hikâye Öykücülüğümüz, 1970’li yıllara geldikten sonra, ilk öykü kitaplarını bu yılların başlarında yayımlayarak günümüze gelen yazarlar görüyoruz. Bu yazarlara, öykü kitaplarını 1980’li yıllarda yayımlayanlar ekleniyor. Yetmişli …
Nedir?

Cumhuriyet Dönemi’nde (1940-1960) Hikâye

Cumhuriyet Dönemi’nde (1940-1960) Hikâye 1940’lı yıllara gelindiğinde Ümran Nazif Yiğit’e (1915-1964) dışında bu yılların roman yazarlarının öykü kitapları da yayımladıkları görülüyor. 1940-1950 yılları arasında öyküleri ile de tanınan yazarlar …
Nedir?

Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1940) Hikâye

Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1940) Hikâye Cumhuriyet dönemi ilk yıllarının roman yazarları olarak üzerlerinde durulan Halide Edip, Yakup Kadri ve Reşat Nuri Güntekin öykü de yazmışlardır. Aralarında öykü kitaplarını dönemin ilk yıllarında yayımlayan Reşat Nuri Güntekin’dir. …
Nedir?

Eski Türk Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı Eski Türk edebiyatı,  13. yüzyıl sonlarından 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar devam eden, yaklaşık  600 yıllık bir süreç içerisinde ortaya konulan edebiyat ürünlerini kapsar. Bu 6 …
Nedir?

Dilde Kibarlık ve Kabalık

DİLDE KİBARLIK VE KABALIK Aşağıdaki bölümlerde dillerde kibarlık ve kabalık kavramlarını irdeleyeceğiz. Dilde Kibarlık Grice, insanların sağduyulu bireyler olarak iletişimi etkin biçimde iletmek için işbirliği yaptığını belirtmiştir. Dilbilimde kibarlığı …
Makale

Gönül Sözüne Dair

GÖNÜL SÖZÜNE DÂÎR Nihad Sami Banarlı, Türkçenin Sırları Türk dili, birçok eski kelimelerini, yerlerine daha güzellerini buldukça terk etmiş, fakat eskiden beri güzel her kelimesini mutlaka yaşatmıştır. Türkçenin ülkeler, …
Nedir?

Edebiyatın Sanat Akımları ile İlişkisi

Edebiyatın Sanat Akımları ile İlişkisi İnsanlık tarihinde görülen siyasal, toplumsal, kültürel, ekonomik vb. olaylara bağlı değişimler, birtakım düşünce ve sanat adamlarını bir araya getirmiştir. Ortak anlayışla hareket eden bu …