Ahmet Rasim Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Ahmet Rasim Kimdir? Ahmet Rasim’in Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Ahmet Rasim (d. İstanbul, 1864 – ö. 21 Eylül 1932, İstanbul) Türk yazar, gazeteci, tarihçi, milletvekili.

Ahmet Rasim

Ahmet Rasim, edebiyat tarihimize daha çok hatıra, makale, sohbet, gezi yazısı, tarih ve okul kitapları gibi türlerde yazdığı eserleri ile katkıda bulunmuştur.

Manastırlı Rıfat Bey tarafından çıkarılan Çanta dergisi aracılığı ile Batılı edebiyatını tanıyacaktır.

Ahmet Rasim, daha çok devrinin dil özelliklerini, İstanbul’un örf ve âdetlerini, yaşayış özelliklerini, kültürel birçok unsuru eğlenceli bir sohbet üslubuyla kaydeden sohbet ve hatıra yazarı olarak kalmıştır.

Hüseyin Rahmi gibi Ahmet Rasim de Ahmet Mithat Efendi‘nin devamı niteliğindedir. Hüseyin Rahmi Gürpınar ile birlikte Boşboğaz ile Güllabi adlı bir mizah dergisi çıkarmışlardır.

Eserlerine Dair Bilgiler

 • Eşkâl-i Zaman: Kendi çocukluk günlerinden başlayarak şehrin gündelik hayatına ait gerçek sahnelerin canlılıkla ele alındığı eserdir.
 • Muharrir, Şair, Edip: Basın hayatına ilişkin anılarını anlatmıştır.
 • Gülüp Ağladıklarım: Basın hayatına ilişkin anılarını anlatmıştır.
 • Falaka: Çocukluk günlerine ait mahalle mektebi anılarını anlatmıştır.
 • Şehir Mektupları: İstanbul’un bütün yönleriyle canlandırıldığı eserdir. Ahmet Rasim’in şaheseri olarak kabul edilmektedir.
 • Gecelerim: Bütün canlılığıyla İstanbul ramazanları ve Şehzadebaşı eğlenceleri anlatılmıştır.
 • En çok tanınan iki uzun hikayesi ise Ülfet ve Asker Oğlu’dur.

Ahmet Rasim’in Eserleri:

RomanÖykü:

 • İlk Sevgili (1890)
 • Bir Sefilenin Evrak-ı Metrukesi (1891)
 • Güzel Eleni (1891)
 • Mesakk-ı Hayat (1891)
 • Leyâl-i Izdırap (1891)
 • Mehalik-i Hayat (1891)
 • Endişe-i Hayat (1891)
 • Meyl-i Dil (1891)
 • Tecârib-i Hayat (1891)
 • Afife (1892)
 • Mektep Arkadaşım (1893)
 • Tecrübesiz Aşk (1893)
 • Numune-i Hayal (1893)
 • Biçare Genç (1894)
 • Gam-ı Hicran (1896)
 • Sevda-yı Sermedî (1895)
 • Asker Oglu (1897)
 • Nâkâm (1897)
 • Ülfet (ikinci basılışı “Hamamcı Ülfet” adıyladır) (1898)
 • Belki Ben Aldanıyorum (1909)
 • İki Güzel Günahkâr (1922)
 • İki Günahsız Sevda (1923)

Hatıra (Anı):

 • Gecelerim (Daha sonra “Ömr-i Edebî III”te yer almıştır) (1894)
 • Ömr-i Edebi (4 cilt Anı, 1897-1900)
 • Eski Maceralardan Fuhş-i Atik, 2 c. (1922)
 • Muharrir, Şair, Edip (1924)
 • Falaka (1927)

Mensur Şiirleri:

 • O Çehre (1893)
 • Kitabe-i Gam, 3 c., (1897)

FıkraMakale:

 • Külliyat-ı Say ü Tahrir: Makalât ve Musahabat, 2 c. (1909)
 • Külliyat-ı Say ü Tahrir: Menakıb-ı İslâm, 2 c. (1909-10)
 • Şehir Mektupları, 4 c. (1912-1913)
 • Tarih ve Muharrir (1913)
 • Cidd ü Mizah (1920)
 • Eşkâl-i Zaman (1918)
 • Gülüp Ağladıklarım (1924)
 • Muharrir Bu Ya (1926)

Tarih:

 • Arapların Terakkiyat-ı Medeniyesi, 2 cilt (1888)
 • Tarih-i Muhtasar-ı Beşer (1887)
 • Eski Romalılar 3 cilt (1887-1889)
 • Terakkiyat-ı İlmiye ve Medeniye (1887)
 • Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi, 4 cilt (1910-1912)
 • İki Hatırat, Üç Şahsiyet (1916)
 • İstibdattan Hakimiyet-i Milliyeye, 2 cilt (1924)

Gezi (Seyahat):

 • Romanya Mektupları (1917)

Monografi:

 • Matbuat Tarihine Medhal: İlk Büyük Muharrirlerden Şinasi (1927)

Tercüme:

 • Edebiyat-ı Garbiyeden Bir Nebze (1886)
 • Cümel-i Hikemiye-i Ecnebiye (1886)
 • Cizvit Tarihi (1887)
 • Ezhâr-ı Tarihiye (1887)
 • Ürani (1891)
 • İki Damla Gözyaşı (1894)
 • Mathilde Laroche (1894)
 • La Dame aux Camelias (1895)
 • Karpat Dağlarında (1896)
 • Mızıkacı Yanko ve Kamyonka (1899)
 • Neşide-i Ruh (1899)
 • Ohlan Karısı (1900)
 • Kaptan Jipson (1902)
 • Madam Hardiber (1903)
 • Asya Kumsallarında (1904)

Okul Kitapları:

 • Yeni Usul Sarf-ı Farisî (1888)
 • Küçük Tarih-i İslâm (1889)
 • Küçük Tarih-i Osmanî, 2 cilt (1889)
 • Yeni Usul Muallim-i Sarf, 3 cilt (1889)
 • Osmanlı Tarihi (1890)
 • Hesab-ı Tedricî (1890)
 • İmlâ-yı Osmanî (1890)
 • Müptedi (Sadece adı biliniyor)
 • Hesap Kitabı, 2 cilt (1893)
 • Sarf-ı İptidaî (1894)
 • Küçük Hıfzıssıhha (1894)
 • Amelî ve Nazarî Talim-i Lisan-ı Osmanî (1895)
 • Elifba (1903)
 • Elifbadan Sonra (1903)
 • Yeni Usul Muhtasar Sarf-ı Türkî (1907)
 • Resimli Küçük Tarih-i Osmanî (1913)
 • Yeni Sarf Dersleri II (1924)
 • Doğru Usul-ı Kıraat III (1927)

Diğer Eserleri:

 • Bedayi-i Keşfiyat ve İhtiraat-ı Beşeriyeden Fonograf (1885)
 • Elektrikiyet-i Sakine (1885)
 • Cümel-i Hikemiye-i Osmaniye (1886)
 • Elektrik (1887)
 • Teşekkül-i Cihan Hakkında Fikr-i İcmalî (1887)
 • Garaib-i Âdat-ı Akvam (1887)
 • Hazine-i Mekâtip yahut Mükemmel Münşeat (1889)
 • Ömr-i Edebî, 4 cilt (1897-1900)
 • Hanım (1910)

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu
Kapalı

Lütfen Sitemizde Reklamlara İzin Verin!

Reklam engelleyici kullandığınız anlaşılıyor. Sitemizi finanse etmek için reklamlardan faydalanıyoruz.