2018-2019 Drama Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planı

2018-2019 Drama Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Plânı

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 05.04.2012 tarih ve 20 sayılı kararı ile değiştirilen “Ortaöğretim (Lise) Drama Dersi Öğretim Programı” göre hazırlanan Drama Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Plânı’na aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. MEB Drama Dersi Öğretmen Kılavuz Kitabı’nı da EBA üzerinden indirebilirsiniz.

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Drama Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Plânı’nı, ortaöğretimin tüm sınıf düzeylerinde (9. 10. 11. ve 12. sınıflar) kullanabilirsiniz.

DEĞERLENDİRME:

1. Yıllık Plânın süre kısmında gösterilen 2 ders saati, çeşitli tatiller ve bunların öğretmenlerin haftalık ders programına farklı biçimde yansıması nedeniyle değişebilir. Öğretmenler; ders saatlerinin artması durumunda, işlenen konuyu pekiştirici bir takım çalışmalar yaparak, azalması durumunda da konunun işlenişini hızlandırarak gerekli önlemleri alacaklardır.

2. Bu plânın hazırlanmasında aşağıdaki kaynaklar esas alınmıştır:
– Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 05.04.2012 tarih ve 20 sayılı kararı ile değiştirilen “Drama Dersi Öğretim Programı”
– 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,
– 2488 sayılı Tebliğler dergisindeki Atatürkçülük konuları,
– 2551 ve 2575 sayılı Tebliğler dergilerinde yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönergeye uygun olarak, Türk Dili ve Edebiyatı zümresince hazırlanmıştır.
2018 – 2019 Öğretim Yılı Çalışma Takvimi.

İndir ⇒ 2018-2019 Drama Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planı

DRAMA DERSİ ÜNİTELERİ VE AÇILIMLARI

ÜNİTE 1: İLK KARŞILAŞMA VE GRUP DİNAMİĞİ OLUŞTURMA
1.1. Isınma Oyun ve Alıştırmaları
1.2. Grup Dinamiği Oluşturma ( Eş Zamanlı Alıştırmalar )

ÜNİTE 2: İLETİŞİM OYUN VE ALIŞTIRMALARI
2.1. Diyalog Oyun ve Alıştırmaları
2.2. Statü Alıştırmaları

ÜNİTE 3: ROL OYUNLARI
3.1. Rol Oyunlarına Giriş
3.2. Doğaçlama

ÜNİTE 4: BEDENE DAYALI OYUN VE ALIŞTIRMALARI
4.1. Bedene Dayalı Oyunlar ve Çocuk Oyunları
4.2. Bedene Dayalı Alıştırmalar

ÜNİTE 5: RİTİM, SES VE DEVİNİM
5.1. Duyu Alıştırmaları
5.2. Ritim, Ses ve Devinim Alıştırmaları

ÜNİTE 6: MATERYAL OYUN VE ALIŞTIRMALARI
6.1. Materyal Oyunlarıyla Sınırlandırılmış Doğaçlama
6.2. Sanat Eserlerine Dayalı Sınırlandırılmış Doğaçlama

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu