Kategori: Nedir?

Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Açıklamalı Edebiyat Terimleri Sözlüğü Terim Nedir? Belli bir çalışma alanına, bilim ya da sanata özgü olup tek anlamı bulunan sözcük ya da kavram. Terim anlam; bir sözcüğün belirli meslek …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü B Harfi

B Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri BAB Bir edebi eserin düzenlenmesinde, konuların ele alınıp işlenmesine göre ayrıldığı bölümlerden en geniş olanı. BÂDE Üzüm şarabı. Ama tasavvuf edebiyatında aşk anlamındadır. BAHR-I …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü C-Ç Harfi

C-Ç Harfleriyle Başlayan Edebiyat Terimleri -C- Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri CEM’İYYET Birbirine uygun veya birbirine karşıt anlamlı sözcükleri bir arada bulundurma. Böyle sözlere cem’iyyetli adı verilir. CEVAZ-Î EDEBÎ Sözcüğü …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü D Harfi

-D- Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri DADAİZM: Tristan Tzara ve arkadaşları tarafından Fransız edebiyatında 20. yüzyılda geliştirilen bu akım, savaşın hemen ardından doğduğu için umutsuzluk ve güvensizliği içinde barındırır. DARAYAK Âşık …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü E Harfi

(E) Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri EDEBİYAT: Duygu, düşünce, olay ve olguları, etkili ve güzel biçimde anlatan söz sanatı. EDA Söz ve yazıdaki ifade şekli, üslup tarzı, anlatış yolu. Belagatçılar bunun …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü F Harfi

F Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri FABL: Genellikle kahramanları bitkiler ve hayvanlardan seçilen, başında ya da sonunda insanların ortak kusurlarını gidermeye çalışan bir ders çıkarmaya hizmet eden manzum ya da düzyazı. …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü G Harfi

G Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri GARİPÇİLER: 1941’de Orhan Veli, M. Cevdet Anday ve Oktay Rifat üçlüsü, şiirde var olan aşırı duygusallığa, şairaneliğe, basmakalıp söyleyişe başkaldıran şiirlerini Garip adıyla bir kitapta …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü K Harfi

K Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri KALB Sözle ilgili sanatlardandır. Arap harflerine göre bir kelimenin harflerinin yerleri değiştirilerek yapılır. Cinas sanatının bir çeşididir. Cinas-ı kalb, tecnis-i kalb ve maklûb adlarıyla …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü L Harfi

L Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri LA-EDRİ: Kimin tarafından söylendiği ya da yazıldığı bilinmeyen şiirlerin altına “bilmiyorum” anlamında yazılan sözcük. LAFÇILIK: Özellikle yazılı edebiyatta anlatımı gereksiz sözlerle doldurma ve bunu alışkanlık edinme. …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü M Harfi

(M) Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri MAKLUB Harfleri tersten sıralandığında yine aynı sözcük çıkan sözcükler. Örneğin mum, bab, aba gibi. MAZMUN Bir dizenin bir ifadenin taşıdığı ve onlardan herkesin anladığı …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü N Harfi

(N) Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri NAKARAT Şiirlerde bendlerin sonunda tekrarlanan mısra veya mısralar. Bu bölüm, anlam bakımından her bendi şiirin ana duygusuna bağlar. Şiirin, nakarat bölümlerinde ifade olunan duygu …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü O-Ö Harfi

(O-Ö) Harfleriyle Başlayan Edebiyat Terimleri -O- Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri OTOBİYOGRAFİ Bir kimsenin kendi hayatını yazdığı eser. Biçim ve içeriğiyle bir edebi değer taşımalıdır. OTOGRAF Yazarın kendi el yazısı. …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü P Harfi

(P) Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri PASTORAL Çoban ve kır hayatını, köylerdeki yaşayış şeklini anlatan şiir. Grekler’in bukolik dedikleri bu türü Edebiyat-ı Cedide’ciler eş’ar-ırâiyâne (Çoban şiirleri) diye adlandırmışlardır. Pastoral şiir, …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü S-Ş Harfi

(S-Ş) Harfleriyle Başlayan Edebiyat Terimleri S Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri SADR Bir beyitte birinci mısraının ilk parçası ile nesirde (düzyazıda) cümlenin ilk parçası. SAGU İslamiyet öncesi Türk edebiyatında ölen …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü T Harfi

(T) Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri TA’KİD İfadeye açıklık getirememe, anlatamama halidir. İkiye ayrılır. 1. Lafzi ta’kid: Bir cümlede kelimelerin yerli yerine kullanılmamasından doğar. Örnek: Ben fakîrî etme terk memnûn-i ebnâ-yı zaman …
Nedir?

İsim (Ad) Tamlamaları

İsim (Ad) Tamlamaları ve Özellikleri 1) Belirtili İsim (Ad) Tamlaması 2) Belirtisiz İsim (Ad) Tamlaması 3) Zincirleme İsim (Ad) Tamlaması 4) Takısız İsim (Ad) Tamlaması 5) Karma Tamlama İsim …
Nedir?

Belirtisiz İsim (Ad) Tamlaması

Belirtisiz İsim (Ad) Tamlaması Nedir? Özellikleri, Örnekleri Belirtisiz isim (ad) tamlaması nedir? Tamlayanın ek almadığı, tamlananın da belirtili isim tamlamasında olduğu gibi iyelik eki aldığı isim tamlamasıdır. Tamlayan ek …
Nedir?

Takısız İsim (Ad) Tamlaması

Takısız İsim (Ad) Tamlaması Nedir? Özellikleri, Örnekleri Takısız isim (ad) tamlamasının tanımı: Tamlayanın da tamlananın da ek almadığı isim tamlamalarıdır. Takısız isim tamlamasında tamlayanın görevi, tamlananın neden yapıldığını (aslını, …
Nedir?

Karma Tamlama

Karma Tamlama Nedir? Özellikleri, Örnekleri Karma tamlamanın özelliği şudur: Bir isim tamlamasının tamlayanının, tamlananının veya her ikisinin birden bir sıfat tarafından nitelenmesi ya da belirtilmesi. Başka bir deyişle; tamlayan, …
Nedir?

Dilin İşlevleri ve Özellikleri

Dilin İşlevleri ve Özellikleri İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan, kendine özgü yasaları olan ve bu yasalar çerçevesinde gelişen, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış, seslerden örülmüş anlaşma sistemine dil denir. Dilin başlıca …
Nedir?

Açıklamalı Atasözleri Sözlüğü

Açıklamalı Atasözleri Sözlüğü Atasözü Nedir? Toplumların asırlarca süren deneyimlerinden ve gözlemlerinden elde ettikleri yargılarını, ortak düşünce ve tutumlarını yansıtan; içinde mecazi bir anlam barındıran, eğitici ve öğretici pedegojik-didaktik) vasfı …
Nedir?

A Harfiyle Başlayan Atasözleri

A Harfiyle Başlayan Atasözleri  Abanın kadri yağmurda bilinir. Her şeyin bir değeri vardır. Bir şeyin gerçek değeri (kadri) ise, ona gerçekten ihtiyaç duyulduğu zaman ortaya çıkar. Abdal (derviş) tekkede, …
Nedir?

B Harfiyle Başlayan Atasözleri

B Harfiyle Başlayan Atasözleri Baba koruk (ekşi elma, erik) yer, oğlunun dişi kamaşır. Bir babanın yaptığı kötü iş, sürekli tekrarladığı uygunsuz hareketler her nedense aileye yüklenmeye çalışılır. Toplum içinde …
Nedir?

C-Ç Harfleriyle Başlayan Atasözleri

C-Ç Harfleriyle Başlayan Atasözleri – C – Harfiyle Başlayan Atasözleri Cahile söz anlatmak, deveye hendek atlatmaktan zordur. Cahil kişi, okuyup öğrenim görmemiş, bilgisiz ve deneyimsiz kimsedir. Bu bakımdan söylenen …
Nedir?

D Harfiyle Başlayan Atasözleri

D Harfiyle Başlayan Atasözleri Dağ başı dumansız olmaz. Tabiatları gereği dağ başları genellikle dumanlı olur. Nasıl dağ başlarından duman eksik olmazsa, toplumda yüksek mevkilere, makamlara çıkan ve sorumluluk alan …