Kategori: Nedir?

Nedir?

İngiliz Edebiyatı ve Özellikleri

İngiliz Edebiyatı ve Özellikleri İngiliz Edebiyatı ve Temsilcileri SHAKESPEARE (1564-1616) Shakespeare, trajedi ve komedi türlerinde hem şiir, hem düzyazı, hem de şiir-düzyazı biçiminde yapıtlar ortaya koymuştur. Shakespeare eserlerinde kin, …
Nedir?

İtalyan Edebiyatı ve Özellikleri

İtalyan Edebiyatı ve Özellikleri Rönesans hareketi İtalya’da doğmuştur. Rönesansın ilk büyük temsilcileri olan Dante, Petrerca ve Boccacio 14. yüzyılda halk dilini yazı dili haline getirmişler ve İtalyan edebiyatının oluşumunu …
Nedir?

Eski Yunan ve Latin Edebiyatı

Eski Yunan ve Latin Edebiyatı Özellikleri, Sanatçıları / Temsilcileri Batı edebiyatının kaynağı, Eski Yunan ve Latin edebiyatlarıdır. Eski Yunan edebiyatının ana kaynağı da Homeros’un “İlyada” ve “Odysseia” destanlardır. Latin …
Nedir?

Nutuk Nazım Şekli

Nutuk Nazım (Şiir) Şekli Nedir? Nutuk Nazım Şeklinin Özellikleri, Örnekleri Nutuk: Tekke – Tasavvuf Edebiyatı Nazım Türü Nutuk, tarikata yeni giren dervişlere, tarikat derecelerini, tarikat adâbını öğretmek için söylenmiş …
Nedir?

Deme (Deyiş) Nedir? Özellikleri, Örnekleri

Deme (Deyiş) Nedir? Deme (Deyiş) Nazım Şekli Özellikleri, Örnekleri Deme (deyiş), Alevi-Bektaşî halk ozanlarının bağlama eşliğinde söyledikleri tasavvufi şiirlerdir. Nefes ve İlahi‘nin Alevi-Bektaşî edebiyatındaki karşılığıdır. Deme, deyiş sözcüğünün Türkçe …
Nedir?

İlahi Nedir? Özellikleri, Örnekleri

İlahi Nedir? İlahi Nazım Şeklinin Özellikleri, Örnekleri İlahi, doğrudan doğruya dinî temalara bağlı tekke edebiyatı nazım şeklidir. İlâhî’nin kelime anlamı “Allah’a mahsus, Allah’a ait” demektir. Bu yüzden ilâhi türüne …
Nedir?

Destan Nazım Şekli

Destan Nazım (Şiir) Şekli Nedir? Özellikleri, Örnekleri Destan Nazım Şekli ve Özellikleri Destan, Âşık şiirinde kullanılan nazım şekillerinden biridir. Destan aslında bir nazım türünün de adıdır, ancak şekil özellikleri …
Nedir?

Varsağı Nedir? Özellikleri, Örnekleri

Varsağı Nedir? Varsağı Nazım (Şiir) Şekli, Özellikleri, Örnekleri Koşma nazım şekli ve özel ezgilerle söylenen varsağılar, adını Anadolu’nun güneyinde yaşayan Varsaklardan almıştır. Tarihte Çukurova ve Kahramanmaraş civarında yaşayan bu …
Nedir?

Nefes Nedir? Özellikleri, Örnekleri

Nefes Nedir? Nefes Nazım (Şiir) Şekli Özellikleri, Örnekleri Nefes: Kelime anlamı soluk, yani havanın alınıp verilişi, teneffüs edilişi demektir. Edebiyat terimi olarak ise daha çok Alevi-Bektaşî dergâhlarında âyin-i Cem …
Nedir?

Devriye Nedir? Özellikleri, Örnekleri

Devriye Nedir? Devriye Nazım Şekli Özellikleri, Örnekleri Tekke edebiyatı kadrosu içinde daha çok Alevî-Bektaşî şairleri tarafından kaleme alınan devriyyeler, mutasavvıflar nazarında muteber sayılan “devir nazariyesi“ne uygun tarzda yazılmış, şekil …
Nedir?

Türkü Nedir? Özellikleri, Çeşitleri, Örnekleri

Türkü Nedir? Türkülerin Özellikleri, Çeşitleri, Örnekleri Türkçe söylenmiş şiir anlamına gelen “Türkü“nün “Türkî” sözünden geldiği görüşü ittifakla kabul edilmiş bir görüştür. Yani, “Türk” kelimesine Arapça “î” ilgi ekinin getirilmesiyle …
Nedir?

Sagu Nedir? Özellikleri, Örnekleri

Sagu Nedir? Sagu Özellikleri, Örnekleri Sagular da savlar gibi eski Türklerin yaşam biçimlerinden doğan sözlü ürünlerdir. Eski Türklerde sevilen, sayılan bir kişinin ölümünden sonra düzenlenen cenaze törenine “yuğ töreni“, …
Nedir?

Sav Nedir? Özellikleri, Örnekleri

Sav Nedir? Sav Özellikleri, Örnekleri Sav, İslamiyet öncesi Türk edebiyatında atasözünün karşılığıdır. Savlar; bir düşünceyi, bir deneyimi, bir öğüdü en az sözcükle kısaca anlatan kalıplardır. Biçim olarak bir düz …
Nedir?

Balad Nedir? Özellikleri, Örnekleri

Balad Nedir? Özellikleri, Örnekleri Balad: Batı şiirinde efsanemsi, masalımsı, çoğu zaman acıklı, kimi zaman gülünç olayları, söylenti niteliğindeki eski hikâyeleri işleyen; 3 uzun 1 kısa bentten oluşan bir nazım …
Nedir?

Sone Nedir? Özellikleri, Örnekleri

Sone Nedir? Sone Özellikleri, Örnekleri Sone: İlkin İtalyan yazınında görülen, klasik Avrupa edebiyatında yaygın olarak kullanılmış bulunan, Türk şiirinde az görülen, iki dört dizeli ve iki üç dizeli bölüm …
Nedir?

Roman İnceleme Planı

Roman İnceleme Planı ROMAN İNCELEMESİ NASIL YAPILIR? Roman çözümleme süreci şu üç sorunun tam olarak yanıtlanmasıyla tamamlanır: 1- Kitapta ne anlatılıyor? 2- Kitapta ne nasıl anlatılıyor? 3- Kitapta ne, …
Nedir?

İmge Nedir? Özellikleri, Örnekleri

İmge Nedir? İmge Örnekleri, Türleri, Özellikleri İmge Nedir? İmge: Yazınsal ürünlerde, özellikle de şiirde dile getirilmek isteneni daha canlı, daha etkili, duyumsanabilir, göz önüne getirilebilir bir biçimde anlatmak için, …
Nedir?

Tiyatro Nedir? Genel Özellikleri

Tiyatro Nedir? Tiyatro Türünün Genel Özellikleri Tiyatro Nedir? Başlıca Tiyatro Türleri, Tiyatro İle İlgili Temel Terimler, Dramatik Metinlerin Yapı Özellikleri Herhangi bir olay, durum veya tasarının sahnede canlandırılması amacı …
Nedir?

Senaryo Nedir? Nasıl Yazılır?

Senaryo Nedir? Senaryo Nasıl Yazılır? Senaryonun Özellikleri Senaryo Nedir? Senaryo, sinema teknolojisinin geliştirdiği bir yazı türüdür. Senaryo, filmin kâğıt üzerindeki ilk halidir. Sinemada ya da televizyonda gösterilmek üzere, çekim …
Nedir?

Nutuk (Söylev) Nedir? Özellikleri

Nutuk (Söylev, Hitabe) Nedir? Özellikleri Söylev (Nutuk) Nutuk, kelime anlamı olarak, “söz, lakırdı; söyleyiş, söylemek kuvveti” demektir. Türkçede bu kelime daha çok “bir topluluğa karşı söylenilen söz, hitabet” karşılığında …
Nedir?

Haber Yazı Türü ve Özellikleri

“Haber Yazı” Türü, Haber Yazısının Özellikleri İnsanlar arası ilk ilişkilerden biri haberleşmedir. Bugün hayvanlar dünyası gözlendiğinde yine aynı gerçekle karşı karşıya kalırız. Leyleklerin göç katarlarının idaresi; arılardaki, karıncalardaki iş …
Nedir?

Tiyatro (Piyes, Oyun) Yazı Türü

Tiyatro (Piyes, Oyun) Yazı Türü Özellikleri, Türleri TİYATRO Batılı tiyatro eserlerinin kaynağı Eski Yunan’dır. Eski Yunan’daki bağ bozumu tanrısı “dionizos” adına düzenlenen şenliklerden ortaya çıktığı bilinmektedir. İlk tiyatro ürünleri …
Nedir?

Günlük (Günce) Yazı Türü

Günlük (Günce) Yazı Türü Tarihi Gelişimi, Çeşitleri, Özellikleri, Yazarları Günlük (Günce) Nedir? Bir kimsenin günlük yaşamından edindiği izlenimleri, bu izlenimlerin yarattığı duygu ve düşünceleri, tarih belirterek, günü gününe anlattığı …