Kategori: Nedir?

Nedir?

Davetiye Nedir? Özellikleri, Örnekleri

Davetiye Nedir? Nasıl Yazılır? Davetiyenin Özellikleri, Örnekleri Davetiye Nedir? Davetiyeler; toplantı, nişan, düğün, mezuniyet, açılış gibi tören ve etkinliklere katılması arzu edilen kişilere çağrı amacıyla yazılan çok kısa mektuplardır. …
Nedir?

Biyografi-Otobiyografi-Monografi-Portre

Biyografi (Yaşam Öyküsü), Otobiyografi (Özyaşam Öyküsü), Monografi, Portre Biyografi Özellikleri, Tarihi Gelişimi, Örnekler Edebiyat, sanat, siyaset, ticaret vb. alanlarda haklı bir üne kavuşmuş, tanınmış insanların hayatlarını, eserlerini, başarılarını okuyucuya …
Nedir?

Şathiye Nedir? Özellikleri, Örnekleri

Şathiye Nedir? Şathiyenin Özellikleri, Örnekleri Şathiye: “Şath” kelimesi Arapça’da alaylı söz anlamına gelir. Tasavvufta ise sûfînin cezbe/coşku hâlindeyken (kendisinden geçtiği) bir sırada söylediği şeriata aykırı söz ve hareket anlamına …
Nedir?

Söz Sanatları – Edebi Sanatlar

Söz Sanatları – Edebi Sanatlar A) MECAZA DAYALI SÖZ SANATLARI Mecaz (Değişmece) Mecaz-ı Mürsel (Ad Aktarması, Düz Değişmece) Teşbih (Benzetme) İstiare (Eğretileme / Deyim Aktarmaları) İrsâl-i Mesel Kinaye (Değinmece) …
Nedir?

Terdit Nedir?

Terdit Nedir? Terdit (Şaşırtma) Sanatı Sözü, okuyucunun hiç beklemediği bir biçimde bitirerek onu şaşırtma sanatına terdit denir. Örnek :1 En ağır işçi benim, Gün yirmi dört saat seni düşünüyorum. …
Nedir?

Tekrir Nedir?

Tekrir (Yineleme) Söz Sanatı Nedir? Özellikleri, Örnekleri Tekrir (Yineleme): Sözün etkisi güçlendirmek için sözcük ya da söz grubunu yineleme sanatıdır. Örnekler: “Ey varlığı varı var eden var ! Yok …
Nedir?

Tedric Nedir?

Tedric Söz Sanatı Nedir? Özellikleri, Örnekleri “Tedric” sözcük anlamıyla “derecelendirme” demektir. Edebiyatta ise bir düşünceyi derece derece yükselten veya indiren bir düzen içinde sıralamaya tedric denir. Tedric iki türlüdür: …
Nedir?

Nida (Seslenme) Söz Sanatı

Nida (Seslenme) Söz Sanatı Nida, seslenme sanatıdır. Şiirde “ey” gibi ünlemlerle ifade edilir. Ancak ünlem bildiren sözcük olmadan da nida sanatı yapılabilir. Şiddetli duyguları,heyecanları coşkun bir seslenişle anlatmadır. Daha …
Nedir?

Leff ü neşr nedir?

Leff ü neşr (Sıralı Açıklama) Söz Sanatı Leff ü neşr (Sıralı Açıklama) Edebi Sanatı: Genellikle bir beyit içinde, birinci dizede birkaç şeyi anlattıktan sonra, ikinci dizede bunlarla ilgili benzerlik …
Nedir?

İştikak Nedir?

İştikak (Türetme) Söz Sanatı İştikak (Türetme): Aynı kökten türeyen sözcükleri bir arada kullanmaya iştikak denir. Örnekler: * “Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.” * …
Nedir?

İcaz Nedir?

İcaz Nedir? İcaz Söz Sanatı Özellikleri, Örnekleri İcaz, bir düşünceyi çok az sözcükle özlü bir şekilde anlatmadır. Kısaltmanın anlamı güçleştirmemesine dikkat edilir. Buna icaz-ı muhil denir. Az söz yüklü …
Nedir?

Akis Nedir?

Akis Söz Edebi Sanatı Nedir? Örnekleri, Özellikleri Akis (Çaprazlama): Bir cümle ya da dize içindeki sözleri ters çevirerek söylemeye akis denir. Örnekler: * “Her inişin bir yokuşu, her yokuşun …
Nedir?

İham Söz Sanatı

İham Söz Sanatı  İham Nedir? İki ya da ikiden fazla anlamı olan bir kelimeyi bir mısra ya da beyit içinde bütün anlamlarını kastederek kullanma sanatıdır. Ancak bu yaparken beytin …
Nedir?

İstifham (Soru Sorma) Söz Sanatı

İstifham (Soru Sorma) Söz Sanatı İstifham (Soru Sorma): Sözü, cevap beklemeksizin anlamı güçlendirmek için soru soruyormuş gibi kullanma sanatıdır. Örnekler: “Hani o, bırakıp giderken seni Bu öksüz tavrını takmayacaktın? …
Nedir?

Türkiye Türkçesi ve Özellikleri

Türkiye Türkçesi ve Özellikleri Türkiye Türkçesi, Batı Türkçesinin III. dönemini oluşturur. Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının konuşma dilinden yeni bir yazı dili oluşturmak amacıyla “Genç Kalemler” dergisinde başlattıkları “Yeni Lisan …
Nedir?

Hızlı Okuma Teknikleri

Hızlı Okuma Teknikleri BELLEME ÇERÇEVESİ Tanımı: Belleme okuma esnasında edinilen bilginin istenildiğinde çağrılabilecek şekilde hafızaya yerleştirilmesi sürecidir. Genel Hafıza konusu son bölümde daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Bu güne …
Nedir?

Söyleyiş (Telaffuz) Yanlışları

Söyleyiş (Telaffuz) Yanlışları YAZILIŞ YANLIŞ SÖYLEYİŞ DOĞRU SÖYLEYİŞ ağz(ı) ahize akil alerji alüminyum Alp (kişi adı) ambülans antrenman arabesk asâ asidi atıf ayar ciddî Çekiç Güç’ün dahi (da/de) direkt …
Nedir?

Boğumlanma Nedir? Boğumlama Alıştırmaları

Boğumlanma ve Tekerlemelerle Boğumlama Alıştırmaları Boğumlanma (Artikülasyon) Nedir? Konuşmayı sağlayan hareketlerin tümü. Ciğerlerden gelen havanın ses yolunun belirli bölgelerinde açılma, kapanma daralma, hışırdama vb. hareketlerle sese dönüştürülmesi olayı. (Zeynep …
Nedir?

Tonlama Nedir? Tonlama Alıştırmaları

Tonlama Nedir? Tonlama Alıştırmaları Tonlama Nedir? Konuşma sırasında ses perdeleri arasında sürekli değişme olur. Bu perde değişikliği konuşma sırasında seslerin farklı farklı tonlarda çıkmasını sağlar. Duyguların veya düşüncelerin gereğine …
Nedir?

İyi Bir Konuşmanın Özellikleri

İyi Bir Konuşmanın Özellikleri İYİ BİR KONUŞMA SESİNİN NİTELİKLERİ “Kişiliğiniz sesinizde gizlenmiştir.” İnsan kişiliğinin bazı yönlerini en iyi ses, ele verir. Öğretmenlik ve askerlik bu konuda özel bir önem …
Nedir?

Diksiyon Konuşma Eğitimi

Diksiyon Konuşma Eğitimi Nedir? Sözlü Anlatımın Temel Kuralları Sözlü Anlatımın Temel Kuralları a. Konuşma, bir kez işitildiğinden dolayı dinleyicilerin ilgi duymaması durumunda önemini hemen yitirir. Metinleri ise, geriye dönmek …
Nedir?

Hitabet Çeşitleri ve Özellikleri

Hitabet Çeşitleri ve Özellikleri a. Siyasî Hitabet: Asıl yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüleridir. Ayrıca, seçim dolayısıyla yapılan konuşmalar da bu gruba girmektedir. b. Askerî Hitabet: Askerî hitabetin hedefi; …
Nedir?

Diksiyon Bozuklukları ve Nedenleri

Diksiyon Bozukluklarının Nedenleri Nelerdir? Diksiyon Bozukluklarının Nedenleri a. Telâffuz (söyleyiş/boğumlanma) Bozuklukları Seslerin uygun çıkaklarına göre söylenmemesiyle oluşur. Konuşma dilinin sesleri, İstanbul ağzının seslerinden oluşmalı; yöresel (mahallî) sesler çıkartılmamalıdır. Örneğin: …