Kategori: Nedir?

Nedir?

C-Ç Harfleriyle Başlayan Atasözleri

C-Ç Harfleriyle Başlayan Atasözleri – C – Harfiyle Başlayan Atasözleri Cahile söz anlatmak, deveye hendek atlatmaktan zordur. Cahil kişi, okuyup öğrenim görmemiş, bilgisiz ve deneyimsiz kimsedir. Bu bakımdan söylenen …
Nedir?

D Harfiyle Başlayan Atasözleri

D Harfiyle Başlayan Atasözleri Dağ başı dumansız olmaz. Tabiatları gereği dağ başları genellikle dumanlı olur. Nasıl dağ başlarından duman eksik olmazsa, toplumda yüksek mevkilere, makamlara çıkan ve sorumluluk alan …
Nedir?

F Harfiyle Başlayan Atasözleri

F Harfiyle Başlayan Atasözleri Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp. İnsanın kusur ve eksiği, ahlâkî yönü varlıkla belirlenemez. Bu bakımdan yoksul olması, geçimini sağlamakta güçlük çekmesi utanılacak bir durum değildir. …
Nedir?

G Harfiyle Başlayan Atasözleri

G Harfiyle Başlayan Atasözleri Gafile kelâm, nafile kelâm. Çevresindeki gerçekleri görmeyen, sezmeyen, bilgisiz, dalgın kimseye ne söylense kâr etmez. O, bildiği gibi hareket eder. Dolayısıyla ona söylenecek her söz …
Nedir?

H Harfiyle Başlayan Atasözleri

H Harfiyle Başlayan Atasözleri Hacı hacı olmaz gitmekle Mekke’ye, dede dede olmaz gitmekle tekkeye. Bir işte asıl olan iyi niyet, samimiyet ve içtenliktir. Bunlar olmadan bir işi görünüşte ve …
Nedir?

I-İ Harfiyle Başlayan Atasözleri

I-İ Harfleriyle Başlayan Atasözleri -I- Harfiyle Başlayan Atasözleri Irmak kenarına çeşme yapılmaz. Bir yerde ihtiyacı karşılayan bir şey varsa, onun yanına yine aynı ihtiyaca yönelik ve üstelik de daha …
Nedir?

K Harfiyle Başlayan Atasözleri

K Harfiyle Başlayan Atasözleri Kaçan balık büyük olur. Çok önemsiz, çok küçük de olsa, her nedense elden kaçırılan fırsat ah vah edilerek gözde büyütülür. Kaçanın anası ağlamamış. Karşı koyamayacağı …
Nedir?

L Harfiyle Başlayan Atasözleri

L Harfiyle Başlayan Atasözleri Lâfla peynir gemisi yürümez. Yalnız konuşarak, yaparım ederim diyerek bir yere varılmaz ve hiçbir iş gerçekleştirilemez. Atıp tutmaktan ziyade harekete geçip uygulamak ve çalışmak lâzımdır. …
Nedir?

N Harfiyle Başlayan Atasözleri

N Harfiyle Başlayan Atasözleri Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına. Kişi, çalışma miktarına ve biçimine göre karşılık görür. Çok ve iyi çalışan iyi, az ve kötü çalışan da kötü …
Nedir?

O – Ö Harfleriyle Başlayan Atasözleri

O-Ö Harfleriyle Başlayan Atasözleri O Harfiyle Başlayan Atasözleri Oduncunun gözü omçada, dilencinin gözü çömçede. Kişiler iş, meslek ve durumlarına göre kendilerine gerekli olan şeylerin peşine düşerler; onları elde etmeye …
Nedir?

P Harfiyle Başlayan Atasözleri

P Harfiyle Başlayan Atasözleri Padişahın bile arkasından kılıç sallarlar. Kendisinden çekinilen kimselerin yüzüne karşı bir şey diyemeyenler onu arkasından çekiştirirler, hakkında atıp tutarlar. Çünkü hasmı karşısında değildir, arkasından konuşmak …
Nedir?

R Harfiyle Başlayan Atasözleri

R Harfiyle Başlayan Atasözleri Rüzgâr esmeyince yaprak kıpırdamaz (dal oynamaz). Meydana gelen her olayın, her durumun belli bir sebebi veya etkeni vardır. Rüşvet kapıdan girince iman bacadan çıkar. Rüşvet, …
Nedir?

T Harfiyle Başlayan Atasözleri

T Harfiyle Başlayan Atasözleri Tan yeri ağarınca hırsızın gözü kararır. Doğru olmayan yollara başvurarak çıkar sağlayan, gizli kapaklı işler çeviren kişi, bu kirli ve karanlık işleri çevirmesine imkân sağlayan …
Nedir?

V Harfiyle Başlayan Atasözleri

V Harfiyle Başlayan Atasözleri Vakit nakittir. Bir işin yapılmasında sermaye ve emek ne kadar değerliyse, zaman da o kadar değerlidir. Çünkü her iş, bir zaman dilimi içinde gerçekleşir. Bir …
Nedir?

Y Harfiyle Başlayan Atasözleri

Y Harfiyle Başlayan Atasözleri Yabancı koyun kenara yatar. Bir yere, çevreye ya da bir topluma yeni gelen kimse, insanlarla hemen ilişki kurup kaynaşamaz; onların arasına giremez, uzakta durur. Çünkü …
Nedir?

Z Harfiyle Başlayan Atasözleri

Z Harfiyle Başlayan Atasözleri Zahirenin ambarı sabanın ucundadır. Hangi iş olursa olsun, olumlu sonuç açısından mutlaka yeterli bir emeği, özenli bir çalışmayı gerekli kılar. Sözgelimi bir çiftçinin bol ürün …
Nedir?

Zamir Eksikliğinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları

Zamir (Adıl) Eksikliğinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları Bazı cümlelerde iyelik zamiri kullanılmadığı taktirde bir anlam belirsizliği ortaya çıkar. Cümlenin başına hem ‘senin‘ hem de ‘onun‘ zamirini getirebiliyorsak orada bir anlam belirsizliği vardır. Bu tip cümlelerdeki anlam …
Nedir?

Anlatım Bozuklukları Konu Testi

Anlatım Bozuklukları Konu Testi ve Cevapları 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Emile Zola şöyle diyor: “Artık zevk olsun diye, tasvir için tasvir yapmamamız gerektiğini biliyoruz.” B) Şiirin, …
Nedir?

Sözcüklerin Yanlış Yerde Kullanılması

Sözcüklerin ve Sözcük Öbeklerinin Yanlış Yerde Kullanılmasından Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları Bir cümle içinde sözcükler, bulunması gereken yerde bulunmazsa anlam karışıklığı, anlatım bozukluğu ortaya çıkar. Cümlenin anlamında belirsizlik olur. Örnekler: …
Nedir?

Anlatım Bozuklukları

Anlatım Bozuklukları ve Anlatım Bozukluklarının Nedenleri Dilin en önemli görevi onu kullanan insanlar arasındaki anlaşmayı sağlamaktır. Söylenmek istenen her şey, açık, yalın ve anlaşılır biçimde dile getirilmelidir. İyi bir cümlede kelimeler …
Nedir?

Sözcüklerin Yanlış Kullanılması (Anlatım Bozukluğu)

Sözcüklerin Yanlış Kullanılmasından Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları Sözcüklerin yanlış kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozuklarını şu başlıklar altında inceleyebiliriz: 1. Birbiriyle Karıştırılan Sözcüklerin Kullanımı 2. Bir Sözcüğün Yerine Yanlış Anlam Verecek Şekilde …
Nedir?

Tamlamalarla İlgili Anlatım Bozuklukları

Tamlamalarla İlgili Anlatım Bozuklukları 1) Bir sıfatla bir ismin (adın) ortak tamlanana bağlanması anlatımı bozar: Sıfat ve isim tamlamalarının aynı tamlanana bağlanması anlatım bozukluğuna neden olur; çünkü isim tamlamalarında …