Kategori: Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Ders Konuları

Nedir?

Kelime (Sözcük) Grupları

Kelime (Sözcük) Grupları 1. İsim Tamlamaları a. Belirtili İsim Tamlaması b. Belirtisiz İsim Tamlaması c. Takısız isim tamlaması d. Zincirleme isim tamlaması e. Karma tamlama 2. Sıfat Tamlaması 3. İsim – …
Nedir?

Sıfat Tamlamaları

Sıfat Tamlamaları “… Annem belediye doktoruydu. Penceresinden kavak ağaçları görünen bir sağlık ocağında çalışır, çoğu günler beni de yanında götürürdü. Orada tek çocuk olmanın krallığını yaşar, oyalanır; haşarılıklarımın, afacanlıklarımın hoş görüleceğini bilmenin …
Nedir?

Zamirler (Adıllar) Türleri, Özellikleri

Zamirler (Adıllar) Türleri, Özellikleri ZAMİR (ADIL) Zamir Türleri Şahıs Zamirleri Dönüşlülük zamiri İşaret zamirleri Belgisiz zamirler Soru zamirleri İlgi zamiri İyelik zamiri Yapı Bakımından Zamirler Basit Zamirler Birleşik Zamirler …
Nedir?

Edatlar (İlgeçler) Türleri, Özellikleri

Edatlar (İlgeçler) Türleri, Özellikleri Edatlar Çeşitleri, Özellikleri ve Örnekler Tek başlarına anlamları olmayan, başka kelimelerle öbekleşerek değişik ve yeni anlam ilgileri kuran, birlikte kullanıldıkları kelimelere cümlede anlam ve görev …
Nedir?

Bağlaçlar Türleri ve Özellikleri

Bağlaçlar Türleri ve Özellikleri BAĞLAÇLAR Tek başına anlamı olmayan, anlamca birbiriyle ilgili cümleleri veya cümlede görevdeş sözcük ve söz öbeklerini bağlamaya yarayan kelimelere bağlaç denir. açıkçası ama ancak bile çünkü dahi …
Nedir?

İsim-Fiiller (Ad-Eylemler)

İsim-Fiiller (Ad-Eylemler), İsim Fiil Grubu Özellikleri, Örnekleri İsim-Fiiller (Ad-Eylemler): Fiillerden; -ma (-me), -mak (-mek), -iş (-ış, -uş, -üş) ekleriyle türetilip isim görevinde kullanılan sözcüklerdir. Örnek: İnsanların sıkıntılarını dinlemekten hiç bıkmazdı. Bu cümlede …
Nedir?

Zarf-Fiil (Bağ-Fiil, Ulaç)

Zarf-Fiil (Bağ-Fiil, Bağ-Eylem, Ulaç) Nedir? Zarf-Fiil Grupları Zarf-Fiil (Bağ-Fiil, Bağ-Eylem, Ulaç): Zarf-fiiller eylemlerden; -ip, (-ıp, -up, -üp), -arak (-erek), -madan (-meden), -maksızın (-meksizin), -dıkça (-dikçe, -tıkça, -tikçe), -ınca (-ince), …
Nedir?

Düşünceyi Geliştirme Yolları/Yöntemleri

Düşünceyi Geliştirme Yolları/Yöntemleri Yazılı ve Sözlü Anlatımda Düşünceyi Geliştirme Yöntemleri (Konu Anlatımı, Çözümlü Örnek Sorular) Tanımlama Örnekleme Karşılaştırma Tanık Gösterme-Alıntı Yapma Sayısal Verilerden Yararlanma Somutlama Soyutlama Benzetme 1. TANIMLAMA …
Kimdir?

Maveracılar

MAVERACILAR 1970’ten sonra Türk şiirinde Cahit Zarifoğlu’yla bireyci ve İslamcı bir şiir anlayışı oluşmaya başlar. Bu yeni tarz, daha çok İkinci Yeni’nin şiire getirdiği özgürlükçü yapıdan yararlanırken şiir anlayışını …
Nedir?

Mizahi Anlatım

Mizahi Anlatım Nedir? Mizahi Anlatımın Özellikleri ve Örnekleri Mizahi Anlatımın Özellikleri: Mizahi anlatıma dayalı metinler okuyucuda uyandırılmak istenen etkiye göre düzenlenir. Ses, taklit, hareket ve konuşma önemlidir. Mizahi unsurlarda …
Nedir?

Söyleşmeye Bağlı Anlatım (Diyalog)

Söyleşmeye Bağlı Anlatım (Diyalog) Nedir? Özellikleri ve Örnekleri Söyleşmeye Bağlı Anlatımla Oluşturulmuş Metinlerin Özellikleri Jest ve mimikler anlatımın gücünü arttırır. Tiyatro, sohbet, mülakat, röportaj, hikâye, roman gibi diyalog ve monolog ağırlıklı metin/yazı …