Beşir Fuat

Beşir Fuat Kimdir?

Beşir Fuat Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Beşir Fuat (d. 1852, İstanbul – ö. 06 Şubat 1887, İstanbul, 35 yaşında) Asker, çevirmen, gazeteci, fikir adamı.

Beşir Fuat

Beşir Fuat‘ın ailesi hakkında fazla bilgi yoktur. Bilinen en eski aile üyesi, baba tarafından akrabası olan Abdülhamid’in başmabeyncisi Gürcü asıllı Hamdi Mahmud Paşa’dır. Babası Hurşit Paşa Adana’da mutasarrıflık yapmıştır. Annesi hakkındaki tek bilgi ise 1886 Mart’ında “délire de persécution”dan (hezeyan-ı tazallümî) öldüğüdür.

Maddi açıdan varlıklı bir ailesi olan Beşir Fuad öğrenimine Fatih Rüştiyesi’nde başlar. Ailesinin Suriye’ye geçmesiyle öğrenimini buradaki Cizvit okulunda sürdürür. 1867-1870 yılları arasında İstanbul’da Askeri İdadî’de okur. 1871’de girdiği Mekteb-i Harbiye’yi bitirince yaver olarak Abdülaziz’in sarayında görev yapmaya başlar. 1875-1876 Sırp savaşlarına katılır. Yaverliği 1876 yılına kadar süren Beşir Fuad gönüllü olarak 1877-1878 Rus savaşı ve Girit isyanlarında da görev yapar. Beş yıl kadar Girit’te kalır. Bu süre zarfında Almanca ve İngilizce öğrenir. İstanbul’a döner ve 1881-1884 yılları arasında kolağası olarak çeşitli görevlerle askerlik sahasında çalışmayı sürdürür.

1884 Beşir Fuad’ın yazı hayatında önemli bir tarihtir. Bilinen ilk yazısı 1883 tarihini taşımakla birlikte Beşir Fuad’ın asıl yoğun yazı hayatı 1884’te başlar; çeviri kitaplar yayımlar, çeşitli dergilerde fen konularında yazılar yazar ve iki dergi çıkarır. Bunların ilki karışık bir kadroyla kurulan ve daha dördüncü sayısında yazarlar arasındaki görüş farkları yüzünden kapanan Hâver, diğeri daha uyumlu bir kadro ile fen ağırlıklı olarak yayımlanan Güneş’tir. Ancak bu da 12. sayısında maddi sorunlar yüzünden kapatılır.

Bu yoğun yazı hayatı yüzünden 1884’te askerlikten ayrılan Beşir Fuad aynı yıl Ceride-i Havadis gazetesinin başyazarı olur. Gazetenin birbuçuk ay sonra bir ihbar yüzünden kapatılması üzerine dönemin önde gelen gazetelerinden Tercüman-ı Hakikat ve Saadet’te yazmayı sürdürür.

Beşir Fuad’ın 1883-1884 yılları arasındaki ilk yazıları çeviri ağırlıklıdır. Zamanla telif yazıları öne geçmeye başlar. Bu yazılar felsefe, fen, fizyoloji ve askerlik konularında yoğunlaşır. Dil, özellikle yabancı dillerin öğretimi de Beşir Fuad’ın çeviri kitap ve makalelerinde sık sık ele aldığı konulardandır. Bunun yanı sıra çok sevdiği tiyatro üzerine değerlendirme yazıları da kaleme alır. 1885’te Victor Hugo‘nun yayımlanmasıyla girdiği polemiklerde dönemin çeşitli edebiyat meselelerini, iki yıl sonra çıkan Voltaire biyografisinde ise daha ziyade dinî ve felsefî konuları tartışan Beşir Fuad, intihar edeceği tarihe kadar yoğun bir yazı hayatının içindedir.

Düşünce hayatına geçtikten sonra bilime ve felsefeye ilgi duymuş, gazetelerde bilimsel, felsefî ve askeri yazılar yayınlamıştır.

Romantik Osmanlı şairlerini eleştirerek artık bilime ters düşen şiir yazma döneminin kapandığını savunmuş ve bu konuda Menemenlizade Tahir ile şiddetli bir tartışmaya girişmiştir. Namık Kemal‘i dahi hafife alarak yazdığı yazıları nedeniyle Osmanlı basınında fazla destek bulamadıysa da Ahmet Mithat Efendi tarafından savunulmuştur.

Kendi ifadesine göre annesi gibi sinir hastalığı sonucu ölmek istemediği için bileklerini keserek (35 yaşında) intihar etmiştir. Ancak ölüm sırasında hissedilenleri bilimsel bir gözlem olarak kaydetmeyi de amaçlamış, arkasında birkaç satırlık bir tasvir bırakmıştır. Bu metin ve intiharıyla ilgili mektupları Ahmet Mithat Efendi Beşir Fuad isimli eserinde yayınlamıştır. Cesedini kadavra olarak Tıbbiye’ye bağışladıysa da bu isteği yerine getirilmemiştir.

Hakkında en önemli incelemeyi Prof. Dr. Orhan Okay yaptı: Beşir Fuat, Hareket Yayınları

Beşir Fuat’ın Eserleri

Basılmış on beş kitabı ve iki yüzden fazla makalesi olan Beşir Fuad’ın kitapları yayın tarihi sırasıyla şunlardır:

 • İki Bebek (Victor Bernard-Eugène Granger’den çeviri, bir perdelik komedi) 1884;
 • Binbaşıyı Davet (K. F. Mor’dan çeviri, bir perdelik komedi) 1884;
 • Birinci Kat (James Cobb’dan çeviri, iki perdelik komedi) 1884;
 • Bedreka-i Fransevî (sarf kısmı, Emile Otto’dan çeviri) 1884;
 • Bedreka-i Fransevî (nahiv kısmı, Emile Otto’dan çeviri) 1884;
 • Miftah-ı Bedreka-i Lisan-i Fransevî 1885;
 • Cinayetin Tesiri (Emile Zola’dan çeviri, roman) 1885;
 • Victor Hugo 1885; Almanca Muallimi (Emil Otto’dan çeviri) 1886;
 • İngilizce Muallimi (Emile Otto’dan çeviri) 1886;
 • Usûl-i Talim (Emile Otto’dan çeviri) 1886;
 • Beşer 1. Kısım 1886;
 • Voltaire 1887;
 • İntikad (Muallim Naci ile) 1887;
 • Mektûbât (Fazlı Necib ile) 1889;
 • Miftah-ı Usûl-i Talim, 1304.

Kaynak: Orhan Okay, İlk Türk Pozitivist ve Natüralisti Beşir Fuad, İstanbul 1969. Bütün yazıları YKY’den çıktı.

Ayrıca bakınız ⇒

TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1860 – 1896)

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu