Yemeni

Yemeni: Arapça isim

1. Kalıpla basılıp elle boyanan, kadınların başlarına bağladıkları tülbent: “Genç güzel aşçı kadının dört örgülü uzun saçları siyah bir yemeni ile örtülüydü.” -Aka Gündüz.

2. Bir tür hafif ve kaba ayakkabı: “Hacı, ayağından yemenisini çıkardı, arabadan uzattı.” -Mahmut Şevket Esendal.

Yemeni