Kategori: Makale

Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili makaleler.

Makale

Eğitim, Sanat ve Oyun

Eğitim, Sanat ve Oyun Emine HALIÇINARLI, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Doktora Tezi En iyi eğitim şekli konusunda karar almak, öncelikle ne tür …
Makale

Drama Nedir?

Drama Nedir? 1. TEMEL KONULAR a. Yaratıcılık b. Dramatik Oyun c. Dramatizasyon ç. Drama ( Yaratıcı Drama ) d. Rol Oynama e. Doğaçlama f. İletişim g. Etkileşim 2. OYUNUN …
Kimdir?

Türk Edebiyatında Yergi (Hiciv)

Türk Edebiyatında Yergi (Hiciv) Yazınımızda (Edebiyatımızda) Yergi Hiciv, Arapçası hecv olsa da Türkçeye hiciv olarak girmiştir. Bugün yergi olarak da tanımlıyoruz. Karşıtı ise mehdiye (övgü)dür. Bir kimse, bir bina, …
Makale

Edebiyat ve İnsan

EDEBİYAT VE İNSAN Bazıları sanıyorlar ki edebiyat da kimya ve benzeri bilimler gibi bir uzmanlık dalıdır ve yalnız uzmanları ilgilendirir. Bu düşüncenin özellikle ülkemizde yaygınlaştığını görüyoruz. Örnek olarak söyleyelim: …
Makale

Şiire Dair (Makale)

ŞİİRE DAİR Bir gün Yahya Kemal‘e şu gülünç suali sorduklarını işittim: “Ne zaman şair olduğunuza inandınız?” Yahya Kemal hiç tereddüt etmeden ” Türkçeyi hissettiğim zaman!” cevabını verdi. Hiçbir söz …
Makale

Şiir Yazmak

ŞİİR YAZMAK Şiir yazmakla şiir okumak arasında sıkı bir ilişki olması gerekir. Başarılı şairlerin hepsi kendilerinden önceki şairlerin şiirlerini okuyarak öğrenmişlerdir şiir yazmayı. Kendi başınıza da olsa, yaratıcı yazarlık …
Makale

Ana Dil Nedir? Ana Dili Nedir?

Ana Dil Nedir? Ana Dili Nedir? Ana dil nedir? Bugün ses yapısı, şekil ve anlam bakımından birbirinden az ya da çok farklılaşmış bulunan dil veya lehçelerin, kök bakımından bilinmeyen …
Makale

Bir Önsezi, Bir Talimat (ATATÜRK)

Bir Önsezi, Bir Talimat (ATATÜRK) Osmanlı İmparatorluğu ne oldu? Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ne oldu? Dünyayı ürküten Almanya’dan bugün ne kaldı: Demek hiçbir şey sürekli değildir. Bugün ölümsüz gibi görünen nice …
Makale

Türkçedeki Eklerin Kökeni

Türkçedeki Eklerin Kökeni Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu       Türkçedeki eklerin meydana gelmesinde, başlıca üç yolun etkili olduğu anlaşılmaktadır.     Bazı ekler başlangıçta ayrı sözcükler oldukları halde, kullanılış ve anlam …
Makale

Dört Kapı – Haydar ERGÜLEN

Dört Kapı – Şiir Aralığı  Haydar ERGÜLEN *** Tasavvuf kapısına geldik, açıldık. O hiç kapalı olmayan kapı, hep açık olan kapı, ama destursuz da girilmez, geçilmez olan kapı. Hayal …
Makale

Atatürk Diyor ki: Din ve Laiklik

ATATÜRK DİYOR Kİ! Din ve Lâiklik Din vardır ve lâzımdır. Temeli çok sağlam bir dinimiz var. Malzemesi iyi; fakat bina, uzun asırlardır ihmale uğramış. Harçlar döküldükçe yeni harç yapıp …
Makale

LAİKLİK VE DİN

LAİKLİK VE DİN Türkiye Cumhuriyeti döneminde yurdumuzda uygulanan laiklik geniş ölçüde din hürriyetine saygıyı getirmiştir. Laiklik ne dinsizliktir ne de vicdanlara baskıdır. Konuyla ilgili bulunduğu için cumhuriyetimizin laiklik ilkesi …
Makale

Atatürk’e Göre Laiklik

Atatürk’e Göre Laiklik Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Atatürk adıyla neşrettiği bir kitapta, Atatürk’ün laikliği nasıl anladığına dair şu bilgiyi veriyor: “Atatürk, bazı ilkelerin incelendiği ve değerlendirildiği …
Makale

Şiir ve Felsefe

Şiir ve Felsefe Felsefeyle Titreşen Şiir Şiir felsefesiz de yazılır. Nasıl, yaşanıyorsa yaşam, felsefeye değmeden. Şiirin şiir olarak değerini göstermez, felsefeden beslenişi ya da yoksun kalışı. Felsefe, Batıda, üç …
Makale

Eleştirmen: Yapıt Yaşayan, Anlam İşleyen

Eleştirmen: Yapıt Yaşayan, Anlam İşleyen/ Ahmet İnam Eleştirmen, yapıt yaşayandır. Eleştirmeni olduğu yapıtı duyar, anlamlandırır, yorumlar. Değerlendirir. Eleştirmen, yapıta yaşayışı, yaşantılarıyla yaklaşır. Okur da yapıtı yaşayabilir. Nedir, okurla eleştirmenin …
Makale

Ustaların Seçtikleri

Ustaların Seçtikleri “Yetenek onay beklemez. Ozanların yaşı birdir” der Melih Cevdet Anday; özellikle gençlerin usta belledikleri yaşlı şairlere şiirlerini göstermesini doğru bulmaz. Şair adayının istediği eleştiri değil övgüdür de …
Makale

Kusursuz Şiir

Kusursuz Şiir Genelde sanat yapıtlarının, özelde şiirin kusursuzluğu hedeflediği açıktır. İlk bakışta sıkı sıkıya bağlanılacak bir düşünce tarzıdır çünkü. Ama bir kişilik sanatı olan şiirin, kantarın topuzunu kaçırmamak koşuluyla, …
Makale

Entelektüel Şiir

Entelektüel Şiir Ahmet Oktay, “entelektüel uçlarını sürekli abartan bir şiir, sonunda yapmacıklığa /züppeliğe dönüşebilir kolaylıkla” diyor (Gece Defteri, YKY, 1998) ve ben bu saptamaya bütün kalbimle katılıyorum. Kuşkusuz, yetenek …
Makale

Komposizyon Nedir, Nasıl Yazılır?

KOMPOZİSYON /Prof. Dr. Mehmet Kaplan Öğrencilerin imtihan kâğıtlarını okuyorum. Çoğunda bir yığın bilgi var fakat konu ile ilgisi yok ve karmakarışık. Kompozisyon işte bunların zıddıdır. Çeşitli konularda düzensiz bir …
Makale

DİLİN KÜLTÜR TAŞIYICILIĞI

DİLİN KÜLTÜR TAŞIYICILIĞI Dil mi kültürü yaratmıştır yoksa kültür mü dili yaratmıştır? Aslında her ikisi de doğru. Kuşkusuz kültürü bir insan topluluğunun yaşama biçimi olarak alırsak önceliği doğal olarak …
Makale

DİL REFORMU VE ATATÜRK

DİL REFORMU VE ATATÜRK … Türk dil reformunun mimarı ve modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e göre; millî kimlik ile millî dil arasında ayrılmaz bir ilişki vardır. (…) …
Makale

DİL VE KÜLTÜR

DİL VE KÜLTÜR Ziya Gökalp, dili kültürün temel unsuru sayar. O, bu görüşünde haklıdır. Zira dil, duygu ve düşüncenin âdeta kabıdır. Bir milletin bütün duygu ve düşünce hazinesi, dil …
Makale

SOSYAL BİR KURUM OLARAK DİL

SOSYAL BİR KURUM OLARAK DİL Dil, sosyal bir kurumdur. Bütün sosyal kurumlar gibi cemiyetin üstündedir ve ona hâkimdir. Kendi kaide ve prensiplerini onu kullanan fertlere kabul ettirir. Söz gelişi, …
Makale

RAKS EDEN DİL

RAKS EDEN DİL Nihad Sami BANARLI Eski Yunan estetiği şiirde musiki arar: “Musalar yani her biri bir güzel sanatın tanrıçası olan altın sesli Yunan ilahileri; şairler, lisanı sözden çok …