Ahmet Kabaklı

Ahmet Kabaklı Kimdir?

Ahmet Kabaklı Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Ahmet Kabaklı (D. Elazığ, Harput, 24 Mayıs 1924 – Ö. İstanbul, 8 Şubat 2001). Yazar, Gazeteci, Edebiyat Araştırmacısı.

Ahmet Kabaklı

Ahmet Kabaklı 1924 yılında Elazığ Harput’ta doğdu. Elazığ Lisesi’ni (1944), İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü (1948) bitirdi. Öğretmenlik yaparken Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden (1959) lisans diploması aldı. İstanbul’da Eğitim Enstitüsü’nde (1958-1969), Yüksek Öğretmen Okulu’nda (1994) öğretmenlik yaptı. Bir yandan gazetelerde fıkra yazarlığını sürdürdü. Politikaya atıldı.

İlk yazısı, Son Saat gazetesinde Yunus Emre üzerine bir makaledir (1947). Dergilerde şiirleri de yayımlanmıştı (1948-1955). Tercüman gazetesinin bir fıkra yarışmasında (1956) birincilik kazanarak fıkra yazarlığına başladı, önce aralıklı (1957-1960), sonra her gün yazdı. Tercüman, (1961-1986), Yeni Haber (1986-87) ve yeniden Tercüman (1987) ve Türkiye gazetelerinde yazdı.

Bürokrasi ve Biz adlı eseriyle 1978 Türkiye Milli Kültür Vakfı fikir dalı armağanını kazandı. 1982-1983 Yazarlar Birliği Ödülü’nü basın dalında aldı.

1978 yılında Meşkure Kabaklı, Rıfat İzzet Çokum, Sevinç Çokum, İskender Öksüz, Cahit Dodanlı, Emine Işınsu Öksüz, Tahir Kutsi Makal, Süha Burçkin, İrfan Atagün, Halis Akaydın, İsmail Gerçeksöz ile beraber Türk Edebiyatı Vakfı‘nı kurdu ve ölünceye dek başkanlığını yaptı.

1995 yılından itibaren Türk Dil Kurumu asil üyeliği görevini de sürdürdü.

14 Aralık 1996 tarihinde Aydınlar Ocağı ve 55 gönüllü kuruluşun desteği ile düzenlenen törende, Atatürk Kültür Merkezi’nde kendisine “Şeyhülmuharririn” unvanı verildi.

8 Şubat 2001 tarihinde 77 yaşında İstanbul’da vefat etti.

Ahmet Kabaklı’nın Eserleri

Ansiklopedi:

 • Türk Edebiyatı (5 cilt, 1991)

Fikrî Eserleri:

 • Müslüman Türkiye (1970);
 • Mâbet ve Millet (1970);
 • Kültür Emperyalizmi (1970);
 • Bürokrasi ve Biz (1976, fikir dalında Türkiye Millî Kültür Vakfı armağanı);
 • Bizim Alkibiyades (siyasî hicivler, 1977);
 • Temellerin Duruşması (1989; fikir dalında Türkiye Yazarlar Birliği ödülü).

Deneme-Eleştiri:

 • Şiir İncelemeleri (1992).

Monografi:

 • Mehmet Âkif (1971);
 • Yunus Emre (1971);
 • Mevlânâ (1972. Selçuk Üniversitesi ve Konya Turizm Derneği ödülü);
 • Sultanü’ş-Şuara Necip Fazıl (1995).

Roman, Hikâye, Senaryo:

 • Ejderha Taşı (yazarın çocukluk hâtıralarına dayalı hikâyeler, 1978);
 • Ecurufya (mizahî roman, 1980);
 • Şair-i Cihan Nedim (senaryo, 1996).

Röportaj:

 • Sohbetler I (Mevlânâ, Yûnus Emre, Fuzûlî, Erzurumlu İbrâhim Hakkı ile, 1987);
 • Sohbetler II (Mehmed Âkif, Yahya Kemal, Necip Fazıl ile, 1987). İlk defa Tercüman’da yayımlandığı 1983 yılında edebî röportaj dalında Türkiye Yazarlar Birliği’nin ödülüne lâyık görülmüştür.

Tercüme:

 • Pikwik’in Maceraları (Charles Dickens’tan, 1962).

Metin Neşri:

 • Şehir Mektupları (Ahmed Râsim’den, I, 1971);
 • Muhayyelât-ı Aziz Efendi (sadeleştirilmiş metin, 1973).

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu