• Nedir?

  Açıklama

  Açıklama Nedir? AÇIKLAMA: 1) Anlam açısından kapalı olan bir konuyu, bir olayı ya da bir edebiyat metnini, bir eseri, bir sözü biçim ve içerik yönünden inceleyip irdeleyerek anlaşılır hale getirme. eş. İzah, Tavzih. 2) Bir konunun, özdeyişin, atasözünün vb. kompozisyon ilkelerine uygun bir şekilde anlatılması.

  Devamını Oku »
 • Nedir?

  Efsane Aşklar

  Efsane Aşklar Aşk nedir? Aslı ışk olan sözcük, tasavvufta evrenin var olmasına yol açan ilk neden anlamında kullanılır. Kemal ve cemal sahibi olan Tanrı, kendini gör­mek istediği için evreni yaratmış, vücud-ı mut­lak’la (varlık) adem-i mutlak’ın (yokluk) karşı­laşmasıyla evren var olmuştur. Başlı başına bir varlığı olmayan ademi-i mutlak bir ay­na görevi…

  Devamını Oku »
 • Nedir?

  Polemik

  Polemik Nedir? Polemik Sözcüğünün Anlamları Polemik terimi Yunanca “savaş , kavga” anlamını taşıyan “polemikos” kelimesinden türemiştir. Platon “Cumhuriyet” adlı eserinde “Polemarchus” isimli bir karakter yaratmış, polemiği etik tartışmalara götüren bir araç olarak tanımlamıştır. Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde polemik, ağız dalaşı ve kalem kavgası olarak tanımlanır. Polemiğe girmek ise yine aynı…

  Devamını Oku »
 • Nedir?

  Nazım Nedir? Nazım Birimi Nedir?

  Nazım Nedir? Nazım Birimi Nedir? Nazım şekillerinde ölçü olarak kullanılan parçaya nazım denir. Şiir dizelerden oluşur. Dizelerin kuruluşu, kümelenişi nazım birimini meydana getirir. Türk şiirinde; halk şiirinde ayrı, divan şiirinde ayrı nazım birimleri kullanılmıştır. 1940’lı yıllardan sonra da serbest nazım şekilleri denenmiş, bentler nazım birimi olmuştur. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında bir…

  Devamını Oku »
 • Nedir?

  Ünsüz Düşmesi

  Ünsüz Düşmesi Nedir? Özellikleri, Örnekleri Ünsüz düşmesinin görüldüğü yerler: 1. Türkçede ikiz ünsüz bulunmaz. Bu yüzden Arapçadan dilimize geçmiş olan ve sonunda ikiz ünsüz bulunduran kelimeler yalın durumunda kullanıldığında ünsüzlerden biri düşer. hakk>hak, redd>ret, hiss>his, zann>zan, zemm>zem, hall>hal, şıkk>şık, afv>af… 2. k sesi ile biten kelimelerde -cik eki getirildiğinde kelime…

  Devamını Oku »
 • Nedir?

  Ünsüz Türemesi

  Ünsüz Türemesi Nedir? Ünsüz türemesinin görüldüğü yerler:  1. Türkçe kelimelerde, kökte aynı ünsüz yan yana bulunmaz. Ama af, his, zan, ret, hal, şık, gibi Arapça asılları çift ünsüz barındıran (afv, redd, hiss, zann, hall, şıkk) ve Türkçede tek ünsüzle kullanılan kelimelere ünlüyle başlayan ek veya yardımcı fiil getirildiğinde asıllarındaki ikinci…

  Devamını Oku »
 • Nedir?

  Ünsüz Yumuşaması

  ÜNSÜZ YUMUŞAMASI “p, ç, t, k” seslerinden biri ile biten Türkçe veya yabancı kelimelere ünlü ile başlayan ekler (yapım veya çekim eki) getirilince, kelime sonundaki sert ünsüz yumuşar ve “b, c, d, g, ğ“ye dönüşür. Hatta “g”nin “ğ”ye dönüştüğü de görülür: ağaç>ağaca, çocuk>çocuğu, senet>senedin dolap>dolabın, ekmek>ekmeği, kitap>kitabım tüfek>tüfeği, diyalog>diyaloğu… almak>almağa……

  Devamını Oku »
 • Nedir?

  Ünsüz Sertleşmesi (Benzeşmesi) Kuralı

  Ünsüz Sertleşmesi (Ünsüz Benzeşmesi) Nedir? Özellikleri, Örnekleri Türkçe veya yabancı bir kelimenin sonunda f, h, s, ç, ş, p, t, k ünsüzleri bulunuyor ve bu kelimelere, sert şekli de olan yumuşak bir ünsüzle (b, c, d, g) başlayan ek getiriliyorsa, ekin başındaki yumuşak ünsüz, kelime sonundaki sert ünsüzün etkisiyle sertleşir.…

  Devamını Oku »
 • Nedir?

  Ulama Nedir? Ulama Örnekleri

  Ulama Nedir? Ulama Örnekleri Ünsüzle biten kelimelerden sonra ünlü ile başlayan kelimeler gelirse, önceki kelimenin son ünsüzü, sonraki kelimenin ilk ünlüsüne bağlanarak okunabilir. Bu durum konuşma dilinde kendiliğinden olurken şiir dilinde özellikle -bazen vezin gereği- yapılır. Buna ulama denir. Korkma, sönmez  bu şafaklar  da yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde…

  Devamını Oku »
 • Nedir?

  Hazret Nedir?

  hazret nedir? isim Arapça 1 . Yüce kabul edilen kimselerin adlarının başına saygı, övme, yüceltme amacıyla getirilen unvan: “Hazreti Ali. Hazreti Fatma.”- . 2 . mecaz Adı söylenmeyen bir kimseden söz edilirken kullanılan bir söz: “Bilen bilir, kolay okunan yazar değildir hazret.”- R. Erduran. 3 . mecaz Kullanıldığında bir kişinin…

  Devamını Oku »
 • Nedir?

  Mabeyn Nedir?

  Mabeyn Nedir? mabeyin -yni isim, eskimiş (ma:beyin) Arapça 1 . Ara (arası, aranız, aranızda…) “Meseleyi mabeyninizde halletmelisiniz.”- . 2 . tarih Eski konaklarda harem ile selamlık arasındaki daire. 3 . tarih Padişah sarayı.

  Devamını Oku »
 • Kitap

  72. Koğuş- Orhan Kemal

  72. Koğuş Orhan Kemal‘in uzun hikâyesi (1954). Olay, İkinci Dünya Savaşı yıllarında bir cezaevi koğuşunda geçer. Çoğu türlü hırsızlıklardan yatmakta olan bu “yoksul, pis Adembaba’lar” arasında, babasını öldürmüşleri öldürmekten hükümlü Rizeli Ahmet Kaptan’a bir gün, hemen hemen unuttuğu yaşlı anasından yüz elli lira gelir. Cömert Kaptan, koğuştaki dostuna, düşmanına yardım…

  Devamını Oku »
 • Türk Dili ve Edebiyatı

  ADAM OLMAK-Rudyard KIPLING

  Adam Olmak – Rudyard Kipling ADAM OLMAK çevrende herkes şaşırsa bunu da senden bilse sen aklı başında kalabilirsen eğer herkes senden kuşku duyarken hem kuşkuya yer bırakır hem kendine güvenebilirsen eğer bekleyebilirsen usanmadan yalanla karşılık vermezsen yalana kendini evliya sanmadan kin tutmayabilirsen kin tutana düşlere kapılmadan düş kurabilir yolunu saptırmadan…

  Devamını Oku »
 • Nedir?Cönk

  Cönk Nedir? Özellikleri

  Cönk Nedir? Cönklerin Özellikleri Cönk, Genellikle dikey olarak aşağıdan yukarıya doğru açılan, halk arasında dana dili veya sığır dili gibi adlarla da bilinen, içerisinde âşık şiirinin yanı sıra az da olsa divan şiirinin de örneklerinin bulunduğu defterlerdir. Bunların dışında cönklerde, mâni, atasözü ve bilmece gibi anonim ürünlerin yanı sıra, folklorun…

  Devamını Oku »
 • Nedir?

  Türkçede Yardımcı Fiiller

  Türkçede Yardımcı Fiiller Bir isim ile et-, ol- yardımcı fiillerinin veya esas fiil olma dışında yardımcı fiil alarak da kullanılan bul-, buyur-, eyle-, kıl-, yap- fiillerinin birleştirilmesi yoluyla kurulan birleşik fiiller: akın et-, göç et-, kul ol-, mecbur ol-, son bul-, kabul buyur-, dikkat buyur-, namaz kıl-, icra kıl-, doğum…

  Devamını Oku »
 • Nedir?

  Okka

  Okka nedir? okka isim, eskimiş Arapça 1,282 kilogram veya 400 dirhemlik ağırlık ölçüsü birimi, kıyye: “Beş okka şekeri tam on gün idare ettik.”- A. Gündüz. Atasözü, deyim ve birleşik fiiller okka çekmek hacminden umulmayacak kadar okka ağırlığında olmak. okka her yerde dört yüz dirhem konuşulan bir gerçeğin açıklığını ve tartışma…

  Devamını Oku »
 • Nedir?

  Kurban

  Kurban Nedir? Kurbanın Anlamı isim, din b. (***) Arapça 1 . Dinin buyruğunu veya bir adağı yerine getirmek için kesilen hayvan: “Yarım okka et, onun elinde bir kurban kadar bereketli.”- Y. Z. Ortaç. 2 . (ünlem) halk ağzında İçtenliği belirten bir seslenme sözü: “Kurban! Nerede kaldın?”- . 3 . (mecaz) Bir…

  Devamını Oku »
 • Nedir?

  Ortadoğu Ülkeleri

  Ortadoğu Ülkeleri Ortadoğu dendiğinde ilk akla gelen ve Ortadoğu’daki sorunların doğrudan ilgilendirdiği ülkelerin tamamına verilen addır. Çekirdek Ortadoğu Ülkeleri 16 tanedir. Çekirdek Ortadoğu Ülkeleri Listesi: Türkiye İsrail Irak İran Suudi Arabistan Mısır Suriye Kuveyt Lübnan Filistin Ürdün Yemen Umman Birleşik Arap Emirlikleri Katar Bahreyn

  Devamını Oku »
 • Nedir?

  Sagu İnceleme: Alp-er Tunga Sagusu

  Sagu İnceleme: Alp-er Tunga Sagusu Sagu: “Yuğ” adı verilen cenaze törenlerinde söylenen, ölüm acısını, ölen kişinin erdemlerini dile getiren coşku ve heyacana bağlı şiirlerdir. Dörtlükler ve hece ölçüsüyle yazılan sagular, kopuz eşliğinde söylenir. Uyak düzeni genellikle aaab, cccb şeklindedir. ALP ER TUNGA SAGUSU Alp Er Tunga öldi mü? Issız ajun…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu