İsmail Habip Sevük

İsmail Habip Sevük Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

İsmail Habip Sevük (D: 1892, Edremit, Balıkesir – Ö: 17 Ocak 1954, İstanbul) Yazar ve edebiyat tarihçisi.

İsmail Habip Sevük

İsmail Habip Sevük, 1892 yılında Balıkesir Edremit’te doğmuştur. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra Kastamonu, İzmir ve Ankara’da edebiyat öğretmenliği, Edirne’de milli eğitim müdürlüğü yaptı. 1926-1927 Antalya Maarif Eminliği, 1927-1931 Adana Maarif Eminliği görevlerinde bulundu. Maarif eminliklerinin kaldırılmasından sonra Galatasaray Lisesine edebiyat öğretmeni olarak atandı (1931-1943). Sinop’tan 1943’de milletvekili seçildi.

Tezatların şaşırtıcı havasından, ilginç kıyaslamalardan, orijinal buluşlardan, geniş tarih kültüründen beslenen anlatımı ile gezi türünde ilk güzel örneklerini verdi. “Tuna’dan Batı’ya, 1935″ ve “Yurttan yazılar, 1943″.

Onun bir büyük çalışması da, batı kültür ve sanatını oluşturan şair ve yazarların yaşamlarını ve sanatlarını, Türk edebiyatı ile kıyaslayarak anlattığı “Avrupa Edebiyatı ve Biz” adlı iki ciltlik eseri hazırladı.

Atatürk‘le ilgili anılarını “O Zamanlar” (1936), Atatürk’ün kişiliğini ve devrimlerini değerlendiren yazılarını da “Atatürk İçin” (1939) adlı eserinde topladı.

Bilgi ile sanatı ustaca kaynaştıran bir yazar olarak ün yaptı.

İsmail Habip Sevük’ün Eserleri

Edebiyat Tarihi:

 • Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi (Maarif Vekâleti / Ankara 1340/1924)
 • Edebî Yeniliğimiz (Maarif Vekâleti / Ankara 1931-1932)
 • Yeni Edebî Yeniliğimiz Tanzimat’tan Beri I: Edebiyat Tarihi (Remzi Kitabevi / İstanbul 1940)
 • Tanzimat Devri Edebiyatı (İnkılâp Kitabevi / İstanbul 1952)
 • Avrupa Edebiyatı ve Biz: Garptan Tercümeler (Remzi Kitabevi / İstanbul 1940-1941).

Gezi:

 • Tunadan Batıya (Matbaacılık ve Neşriyet / istanbul 1935)
 • Yurttan Yazılar (Cumhuriyet Matbaası / İstanbul 1943).

Hatıra:

 • O Zamanlar: 1920-1923 (Cumhuriyet Matbaası / İstanbul 1937)
 • Atatürk İçin: Ölümünden Sonra Hatıralar ve Hayatındayken Yazılanlar (Cumhuriyet Matbaası / İstanbul 1939).

Araştırma-İnceleme:

 • İmtihan Veren Millete (Kastamonu Vilayet Matbaası / Kastamonu 1339/1923)
 • Türk Güreşi ve Elli yıl Önce Garp Âlemindeki On Yıllık Türk Kasırgası (Ocak Matbaası / İstanbul 1948)
 • Edebiyat Bilgileri (Remzi Kitabevi / İstanbul 1942)
 • İkbal Hakkında Konferanslar (Anıl Matbaası / İstanbul 1952)
 • Dil Da’vâsı (İnkılap Kitabevi / İstanbul 1949)
 • Kurtuluş Savaşı’nda Yunanlılar ve Anadolu Rumları Üzerine Makaleler (Atatürk Araştırma Merkezi / Ankara 1999).

Eleştiri:

 • Neler dediler?: Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi Hakkında Tenkidler ve Cevablarım (Akşam Matbaası / İstanbul 1928).

Antoloji:

 • Yeni Edebî Yeniliğimiz Tanzimattan Beri II: Edebiyat Antolojisi (Remzi Kitabevi / İstanbul 1944).

Biyografi:

 • Mevlâna (Sel / İstanbul 1954)
 • Yunus Emre (Sel / İstanbul 1955).

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu