Aka GÜNDÜZ

Aka Gündüz Kimdir?

Aka GÜNDÜZ Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Enis Avni Akagündüz (d. 1885, Selanik – ö. 07 Kasım 1958, Ankara) Hikaye ve roman yazarı, şair ve gazeteci.

Aka Gündüz

Aka Gündüz, 1885 yılında Selanik’e bağlı Katerina ile Alasonya kasabaları arasındaki bir dağ köyünde doğdu. Asıl adı Enis Avni‘dir. Önceleri Enis Avni, sonraları ise, Aka Gündüz adıyla eserler verdi.

İlk tahsilini Serez’de İncili Mektebde ve Selanik’deki Şemsi Hoca Mektebinde tamamladı. Bir müddet Selanik Askeri Rüşdiyesine devam ettiyse de 1896 Yunan Harbi esnasında Eğrikapı Rüşdiyesine nakledildi. Daha sonra İstanbul’a gelerek Mekteb-i Sultanisinin idadi kısmı, Edirne Askeri İdadisi ve Kuleli Askeri İdadisinde okudu. Hastalığı sebebiyle Harbiyenin ikinci sınıfından ayrıldı. Paris’e giderek bir müddet Güzel Sanatlar Okulu ve Hukuk Fakültesine devam etti. Ancak hiç birini bitiremeden üç yıl sonra geri döndü. 1910 yılında Selanik’e sürgün edildi. Adana’daki Ermeni olayları üzerine oraya tayin olunan Bahriye Nazırı Cemal Paşanın maiyetinde on dört ay Vilayet Meclisi İdare Başkatibi olarak çalıştı.

Aka Gündüz, 31 Mart Vak’ası üzerine gönüllü yazıldığı Hareket Ordusuyla İstanbul’a geldi. İşgal kuvvetleri tarafından Malta’ya sürüldü. Ankara Hükumetinin teşebbüsüyle yurda döndü. Cumhuriyetten sonra 1932 – 1946 yılları arasında milletvekili oldu ve Kasım 1958’de Ankara’da öldü.

1920 yılında Alay Dergisini çıkardı. Çocuk Bahçesi ve Genç Kalemler dergilerinde çıkan yazılarıyla dikkati çekti. Sade dil görüşüne bağlı olup Milli Edebiyat akımı içinde yer almıştır.

Eserlerinde millet sevgisinin neticesi olarak geniş halk zümreleri ile bunların ızdırabları işlenmiştir. Cümleleri ateşli ve kısadır. Eserleri hayat tecrübesini verir. Yetmişe yakın eseri vardır.

Aka Gündüz’ün Eserleri

Roman:

 • 1927: Dikmen Yıldızı
 • 1928: Odun Kokusu
 • 1928: Tank-Tango
 • 1929: İki Süngü Arasında
 • 1930: Yaldız
 • 1930: Çapkın Kız
 • 1932: Aysel
 • 1933: Ben Öldürmedim
 • 1933: Onların Romanı
 • 1935: Kokain
 • 1935: Üvey Ana
 • 1933: Üç Kızın Hikâyesi
 • 1937: Aşkın Temizi
 • 1938: Çapraz Delikanlı
 • 1938: Zekeriya Sofrası
 • 1939: Mezar Kazıcılar
 • 1939: Giderayak
 • 1940: Yayla Kızı
 • 1941: Bebek
 • 1943: Bir Şoförün Gizli Defteri
 • 1946: Eğer Aşk…
 • 1946: Sansaros
 • 1954: Bir Kızın Masalı

Hikâye:

 • Türk Kalbi
 • Türk’ün Kitabı (1911)
 • Kurbağacık (1919)
 • Hayattan Hikâyeler (1928)

Şiir:

 • İlkbahar Şiiri
 • Anadolu şiiri

Tiyatro:

 • Köy Muallimi
 • Yarım Osman
 • Mavi Yıldırım
 • Beyaz Kahraman

Ayrıca bakınız ⇒

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu