Aşık Edebiyatı Sanatçıları

Âşık Edebiyatı Sanatçıları (Hayat Hikayeleri, Eserleri,Sanat Anlayışları)

KAYIKÇI KUL MUSTAFA (17. yy)

• Yeniçeri ozanlarının en ünlüsüdür.
• Halk zevkine bağlı doğal bir söyleyişi vardır.
• Eserleri: Genç Osman Destanı

GEVHERİ (?-1737)

• Medrese eğitiminden geçtiği sanılmaktadır.
• Divan şiirinin etkisindedir.
• Şiirlerinde yeni bir biçim, ince bir duyarlılık, incelmiş bir dil vardır.
• Eserleri: Hece ile koşmalar, türküler, türkmaniler; aruzla divan ve müstezatlar yazmıştır. Divânçe (1500’den fazla şiir)

DADALOĞLU (1785-1868)

 • Avşar Türklerindendir.
 • “Hakkımızda devlet vermiş fermanı, ferman padişahınsa dağlar bizimdir.” sözü çok meşhurdur.
 • Türkü türünün ustasıdır.
 • Göçebe boylarının direniş öyküsü ve derebeyi-aşiret savaşları şiirinin ana temalarıdır.
 • Özlü ve içli bir dille yiğitçe seslenişi kaynaştırmıştır.
 • Üslup bakımından Karacaoğlan ve Köroğlu’nu hatırlatır.
 • Eserleri: Türkü, semai, varsağı ve destan yazmıştır.

DERTLİ (1772-1845)

 • Halk ozanlarının memurluk yapmış ender tiplerinden birisidir.
 • Hem aruz, hem hece ölçüsünü kullanmıştır.
 • Gazel, divan, mersiye, nefes, devriye, koşma, semai, satranç, kalenderi gibi nazım biçimlerini kullanmıştır.
 • Eserleri: Dertli Divanı

BAYBURTLU ZİHNİ (1799-1859)

 • Divan şairi olmaya özenmesine karşın halk ozanı olarak ün yapmıştır.
 • Usta bir taşlamacıdır.
 • Eserleri: Divan (Gazel ve tahmislerden oluşmuştur.); Sergüzeştname (Mesnevi)

ERZURUMLU EMRAH (1799-1840)

 • Hem aruz hem hece ölçüsünü kullanmıştır. Hece ile yazdığı şiirlerde daha başarılıdır.
 • Divan şiirine hakim olan halk şairlerimizdendir.
 • Eserleri: Koşma ve semaileriyle ünlüdür.

AŞIK VEYSEL (1894-1973)

 • Şiirlerinde 20. yüzyılın düşünce ve yaşantısını açıkça yansıtmıştır.
 • Halk şiirine yeni bir doğuş ve soluk getirmiştir.
 • İnsan, yurt ve toprak sevgisini değişik bir üslupla dile getirmiştir.
 • Küçük yaşta gözlerini kaybetmiştir.
 • Ahmet Kutsi Tecer tarafından keşfedilmiştir.
 • Eserleri: Dostlar Beni Hatırlasın (şiir) •Sazımdan Sesler •Deyişler

Ayrıca bakınız-> Âşık Edebiyatı ve Özellikleri

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu
Kapalı

Lütfen Sitemizde Reklamlara İzin Verin!

Reklam engelleyici kullandığınız anlaşılıyor. Sitemizi finanse etmek için reklamlardan faydalanıyoruz.