Aşık Edebiyatı Sanatçıları

Âşık Edebiyatı Sanatçıları (Hayat Hikayeleri, Eserleri,Sanat Anlayışları)

KAYIKÇI KUL MUSTAFA (17. yy)
•Yeniçeri ozanlarının en tanınmışıdır.
•Halk zevkine bağlı doğal bir söyleyişi vardır.
•Eserleri: Genç Osman Destanı

GEVHERİ (?-1737)
•Medrese eğitiminden geçtiği sanılmaktadır.
•Divan şiirinin etkisindedir.
•Şiirlerinde yeni bir biçim, ince bir duyarlılık, incelmiş bir dil vardır.
•Eserleri: Hece ile koşmalar, türküler, türkmaniler; aruzla divan ve müstezatlar yazmıştır. Divânçe (1500’den fazla şiir)

DADALOĞLU (1785-1868)
•Avşar Türklerindendir.
•”Hakkımızda devlet vermiş fermanı, ferman padişahınsa dağlar bizimdir.” sözü çok meşhurdur.
•Türkü türünün ustasıdır.
•Göçebe boylarının direniş öyküsü ve derebeyi-aşiret savaşları şiirinin ana temalarıdır,
•Özlü ve içli bir dille yiğitçe seslenişi kaynaştırmıştır.
•Üslup bakımından Karacaoğlan ve Köroğlu’nu hatırlatır.
•Eserleri: Türkü, semai, varsağı ve destan yazmıştır.

DERTLİ (1772-1845)
•Halk ozanlarının memurluk yapmış ender tiplerinden biri-sidir.
•Hem aruz, hem hece ölçüsünü kullanmıştır.
•Gazel, divan, mersiye, nefes, devriye, koşma, semai, satranç, kalenderi gibi nazım biçimlerini kullanmıştır.
•Eserleri: Dertli Divanı

BAYBURTLU ZİHNİ (1799-1859)
•Divan şairi olmaya özenmesine karşın halk ozanı olarak ün yapmıştır.
•Usta bir taşlamacıdır.
•Eserleri: Divan (Gazel ve tahmislerden oluşmuştur.); •Sergüzeştname (Mesnevi)

ERZURUMLU EMRAH (1799-1840)
•Hem aruz hem hece ölçüsünü kullanmıştır. Hece ile yazdığı şiirlerde daha başarılıdır.
•Divan şiirine hakim olan halk şairlerimizdendir.
•Eserleri: Koşma ve semaileriyle ünlüdür.

AŞIK VEYSEL (1894-1973)
•Şiirlerinde 20. yüzyılın düşünce ve yaşantısını açıkça yansıtmıştır.
•Halk şiirine yeni bir doğuş ve soluk getirmiştir,
•İnsan, yurt ve toprak sevgisini değişik bir üslupla dile getirmiştir.
•Küçük yaşta gözlerini kaybetmiştir.
•Ahmet Kutsi Tecer tarafından keşfedilmiştir.
•Eserleri: Dostlar Beni Hatırlasın (şiir) •Sazımdan Sesler •Deyişler

Ayrıca bakınız-> Âşık Edebiyatı ve Özellikleri