François de Malherbe

Malherbe Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

 François de Malherbe (D: 1555, Caen, Fransa – Ö: 6 Ekim 1628, Paris, Fransa) Şair ve şiir kuramcısı.

François de Malherbe

Malherbe, kusursuz bir biçim, ölçülü bir anlatım ve yalın bir söyleyişi savunarak Fransız klasikçiliğine öncülük etmiştir.

Caen ve Paris’te, daha sonra da Basel (1571) ve Heidelberg (1573) üniversitelerinde Protestan bir öğrenim gördüyse de kısa bir süre sonra Katolikliği benimsedi. 1577’de Provence valisi Henri d’Angouleme’in sekreteri oldu.

Yayımlanan ilk şiiri Les Larmes de Saint Pierre (1587; Aziz Petrus’un Gözyaşlan), Luigi Tansillo’nun Lagrime di San Pietro (Aziz Petrus’un Gözyaşları) adlı yapıtının süslü bir dille yazılmış taklidiydi. Stoacı filozof Guillaume du Vair ve çeşitli alanlardaki derin bilgisiyle tanınmış NicolasClaude Fabri de Peiresc ile dostluğu, Malherbe’in kişiliğinin ve sanatının gelişmesinde önemli bir rol oynadı. Yeni kraliçe Marie de Medicis’ye yazdığı od (1600) adının duyulmasına yol açtı.

1605’te, dostları Peiresc ile du Vair’in ve Kardinal Duperron’un yardımlarıyla Paris’e gitti. Kral IV. Henri’nin sarayına girdi ve aralarında Honorat de Bueil Racan. François Maynard gibi tanınmış adların da bulunduğu bir grup şairi çevresinde topladı.

Ayrıca. sert ve keskin bir üslupla kaleme aldığı eleştirileriyle etkili oldu. Bu eleştirilerin bazısı Racan’ın yazdığı Malherbe’in yaşamöyküsü içinde, bazısı da Gedeon Tallemant des Reaux’nun yaklaşık 1659’da kaleme aldığı Historiettes (183435; Küçük Öyküler) adlı yapıtın Malherbe’e adanmış bölümleri içinde günümüze ulaşmıştır.

Malherbe, Livius ve Seneca’dan çeviriler de yapmıştır. Ayrıca, Peiresc’e yazılmış, saray yaşamını yansıtmaları açısından ilginç 200 kadar mektubu ve şair Philippe Desportes’un yapıtları üzerine bir yorumu vardır. Yazarlık sanatının ince ayrıntıları üzerinde duran bu yazılar, tümüyle olumsuz yargılarla doludur. Gene de bu yargılardan yola çıkarak, sözel uyum, kurallara uygunluk, anlaşılırlık ve hepsinden önemlisi şairin bir peygamber değil, bir zanaatçı olması gerektiği gibi bazı olumlu ilkelere varılabilir.

Malherbe’in kendi şiirlerinde zengin bir düş gücü görülmez. Az sayıda şiir yazmış, bu şiirlerde de hep benzer düşünce, imge ve uyaklara yer vermiştir. Bununla birlikte başarılı şiirlerindeki uyum ve güçlü anlatım, soylu ve yüce bir hava içerir. Malherbe’in Fransız şiirindeki etkisi romantik dönem ve sonrasına değin sürmüştür.

Dünya Edebiyatı

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu