2018-2019 Türk Dili ve Edebiyatı Senesonu Zümre Toplantı Tutanağı

2018-2019 Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Senesonu Zümre Toplantı Tutanağı

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı, Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Zümre Öğretmenleri Senesonu Toplantı tutanağını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Dosya içeriği aşağıda paylaşılmıştır.

…………………..ANADOLU LİSESİ
2018–2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ
YILSONU ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 18.06.2019
Toplantı Yeri : Öğretmenler Odası
Toplantı Saati : 09.30
Toplantıya Katılanlar : …………………….

GÜNDEM MADDELERİ:
1. Açılış ve yoklama,
2. 2018–2019 Eğitim ve öğretim yılı 1. ve 2. döneminde yapılan uygulamalar sonucunda ders programlarında hedefe ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirilmesi,
3. Dersin işlenişinde yaşanan problemlerin dile getirilmesi ve çözüm önerileri,
4. Derslerde kullanılacak ders araç ve gereçlerin ve donanın eksiklerinin tespiti,
5. Başarının artırılması için alınacak tedbirler,
6. TYT ve AYT sınavlarının değerlendirilmesi,
7. Dilek ve temenniler, kapanış.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

1. Zümre öğretmenlerinin hepsinin toplantıda bulunduğu tespit edildi. Toplantı, zümre başkanı …………………… ve diğer üyelerin iyi dilek ve temennileri ile öğretmenler odasında başladı.

2. 2018–2019 eğitim ve öğretim yılı genel itibariyle değerlendirildi:

……………………: “ Lise 1. sınıfların hazır bulunuşluluk düzeyleri çok düşük. Ayrıca öğretici metinlerin yer aldığı kitapları okumaya karşı istekli değiller. Kitapları sanal ortamda okuyorlar ve bu kitapların birçoğu edebi nitelikte değil. Bu da zihinsel gelişimlerinin tamamlanmasına mani oluyor.” dedi.

……………………: “Temel amacı ülkü ve ruh birliği yaratmak olan milli eğitimin okullara farklı ders kitapları göndermiş olması bu amacı gerçekleştirmeye engel oluyor. Bu durum, öğretmenlerin diğer ders kitaplarını da takip etmesine yol açmakta ve bu da eldeki metinlerin derinliğine incelenmesine fırsat vermemektedir.” dedi.
……………………: “Dil bilgisi konularının 9.sınıfta yoğun olması, diğer sınıf düzeylerinde görece daha az olması öğrencilerin konuları üst sınıflarda unutmasına yol açıyor. Öncelikle konuların tüm sınıf düzeylerinde daha adil dağıtılması gerekmektedir. Ayrıca metinler üzerinde geçmiş konulara gönderme yapılması ve bilginin canlı tutulması gerekmektedir.” dedi.

…………………: “Edebiyat ve dil bilgisi konularının sıralamasının gözden geçirilmesi; ses, biçim, cümle ve anlam bilgisi konularının kademeli olarak sıralanması gerekiyor. Biçim ve ses bilgisi konularının müfredatta daha belirgin şekilde yer alması ve 9. sınıfta işlenmesi yerinde olacaktır. Çünkü biçim bilgisi olmadan şiirde ahenk unsurları, sözcük türleri ve sözcükte yapı ve anlam konularının kavranması mümkün olmuyor. ” dedi.

Genel itibariyle 1. ve 2. dönem zümrelerinde alınan kararların uygulandığı gözlendi.

3. ……………………: “ Din öğretimi Genel Müdürlüğünün etkinliklerinin çok olması derslerin işlenişini engelliyor. Ayrıca ‘Okuyan Yediler’ projesinde seçilen eserlerin üniversite sınavına dönük olması daha faydalı olacaktır.” dedi.

………………………..:  “Uygulanan sözlü ve yazılı becerileri geliştirmeye yönelik ‘Uygulama Sınavı’ öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmesi açısından yararlı idi. Buna devam edilmeliydi.” dedi.

4. ……………………: “Akıllı tahtanın hala okulumuzda kurulmamış olması derslerin işlenişinde Z kuşağı neslin ilgisinin konulara çekilememesine yol açıyor. Dolayısıyla behemehâl okulumuzdaki bu eksikliğin giderilmesi icap ediyor.” dedi.

……………………: “Beyaz tebeşiri temin eden okul neden tahta kalemini temin edemez? Sınıflarda yazı yazacak kalem bulmakta zorlanıyoruz. Zorunlu öğretimin 12 yıl olması öğretim malzemelerinin karşılanmasını zorunlu kılmaz mı?” dedi.

……………………:” Okulumuzda epey edebiyat öğretmeni varken kütüphanenin aktif hale getirilmemiş olması bizim eksikliğimiz. Önümüzdeki yıl içimizden iki arkadaş bu sorumluluğu almalı.” dedi.

……………………: “ Yıllardır talep ettiğimiz güncel edebiyat, kültür-sanat, karikatür, bilim ve teknik dergilerine abone olunarak kütüphanemizde öğrencilerin hizmetine sunulması gerekiyor. Bu girişlim aynı zamanda kütüphanemizin canlılığını arttıracaktır.” dedi.

5. ……………………: “Bakanımız tarafından dillendirilen sınıfta kalma olayının bir an evvel hayata geçirilmesi başarıyı artırmada itici bir olacaktır. Ayrıca performans notlarının kaldırılması, yazılı sınavlarının merkezi hale getirilmesi de başarıyı hem gerçekçi bir ölçüm sağlayacak hem de başarıyı arttıracaktır.” dedi.

……………………: “Ortalamayla sınıf geçme uygulaması başarıyı düşüren bir durumdur. Buna acilen son verilmelidir.” dedi.

Başarıyı arttırmak için:
— Problemli öğrencilere derste basit görevler verilmesine,
— Metinlerin gerektikçe öğretmen tarafından örnek olarak okunmasına,
— Yapılan çalışmalarda sınıf seviyesinin gözetilmesine,
— İmkânlar ölçüsünde bütün öğrencilere söz hakkı verilmesine,
— Dil bilgisi çalışmalarında öğrencilere daha çok tahtayı kullanma fırsatı verilmesine,
— Okuma çalışmaları için gerekli özendirmenin yapılmasına,
— Yeri geldikçe öğrencilere araştırma konuları verilmesine, karar verildi.

6. 2019 TYT ve AYT soruları incelendi. Buna göre TYT sorularının şekil ve içerik bakımından geçmiş yıllardan farklı olmadığı fakat şıklarda verilen cevapların birbirine oldukça yakın olduğu tespit edildi. AYT soruları ise genel olarak değerlendirdiğimizde ÖSYM’nin TDE testinde ayırt edici özelliği yüksek birkaç soruya yer verdiği, metin merkezli sorulan ön planda olduğu, diyalog şeklinde sorulan sorunun yeni bir tarz olduğu, soruların MEB ders kitaplarıyla paralellik arz ettiği görüldü.
Bu değerlendirmelerin önümüzdeki yıl öğrencilerle de paylaşılmasına ve sene başında ilk hafta 11. ve 12. sınıflara TYT ve AYT sorularından oluşan bir deneme sınavı yapılmasına karar verildi.

7. Zümre toplantımızı ziyaret eden okulumuz İngilizce zümre başkanı Hamza Yüksel ÖRS, öğrencilerin isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem ve fiil kavramlarının tam bilmediğini bu durumun da kendilerine yeni bir dil öğretirken zorluk çıkardığını ifade etti. Çözüm önerisi olarak da ders kitapları hazırlanırken Talim Terbiye Kurulundaki Arapça, İngilizce, Almanca, Farsça ve Fransızca gibi dil zümresi komisyonlarının eşgüdüm içinde olmasının şart olduğunu belirtti.

……………………, edebiyat öğretmenlerinin Türk Dünyası, Balkanlar ve gönül coğrafyamıza yönelik gezilerle motivasyonlarının arttırılmasını talep etti.

Toplantı, başkan ……………………’nın iyi dilek ve sağlık sıhhat içinde bir tatil temennileriyle sona erdi.

İndir⇒ 2018-2019 Türk Dili ve Edebiyatı Senesonu Zümre Toplantı Tutanağı Örneği (Gönderen: Ergün Turgut)

Benzer İçerikler:

İlginizi Çekebilir:
Kapalı
Başa dön tuşu