Yozgatlı Hüznî Kimdir? Hayatı, Eserleri

Yozgatlı Hüznî Kimdir? Hayatı, Eserleri

Yozgatlı Hüznî

Hüzni, 1879 yılında Yozgat’ta doğmuştur. Yozgat’ın köklü ailelerinden Keşşafzâdelere mensuptur. Nakşibendî tarikatının önemli isimlerinden Mustafa Nakşî’nin soyundan gelen Mehmet Derviş Efendi’nin oğludur. Bir müddet medrese tahsili görürse de çeşitli sebeplerle tahsilini tamamlayamaz, memuriyet hayatına atılır. Arapça ve Farsçayı iyi derecede bilen Hüznî, imamlık yaparak geçimini temin etmiştir.

Kısmen aruz, büyük ölçüde hece vezni ile kaleme aldığı şiirleri iki divan, bir defterde toplanmıştır. Şiirlerinde aileden gelen tasavvuf terbiyesi ve aldığı eğitimin tesirini görmek mümkündür.

“Kâşâne-i kalbim viran olmuştur
Ma’mur olsam da hoş olmasam da hoş
Safâ kemal buldu cefâ dolmuştur
Mesrûr olsam da hoş olmasam da hoş

El çektim cihandan zâhida tek tek
Acıyı tatlıyı tattım ey felek
Lütfun zulmün birdir nezdimde bî-şek
Menfûr olsam da hoş olmasam da hoş

Divâne meşrebim mest ü müdâmım
Vareste-i kayd-ı cihân âlâmım
Ben meykeşim zaten meftûn-ı câmım
Mahmur olsam da hoş olmasam da hoş

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu