Ritüel

ritüel (isim Fransızca ritüel)
1. isim, Ayin
2. sıfat, Âdet hâline gelmiş
3. Dinî bir törenin veya ibadetin kabul edilmiş ve tanımlanmış prosedürleri; bu prosedürleri içeren kitap veya broşür.