İnce Memed Roman Özeti – Yaşar Kemal

İnce Memed Roman Özeti – Yaşar Kemal

İnce Memed – Yaşar Kemal

İnce Memed, Yaşar kemal‘in 1955, 1969, 1984, 1987 yıllarında yayınlanan 4 cillten oluşan romanı. Romanın konusu Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında Adana Çukurova’da geçmektedir.

Roman, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına rastlayan bir isyan öyküsünü konu alır. Romanda, Anadolu halkının geri kalmışlığı, cahil bırakılmışlığı, köy hayatının sefaleti ve ağaların tüm yöreye hakimiyeti gözler önüne serilir.

16. yüzyıldan beri edebiyatımızda var olan eşkıyalık hikâyeleri, 20. yüzyılda da yazarlarımıza ilham kaynağı olmuştur. 1953-1954 yıllarında Cumhuriyette dizi olarak yayımlanan ince Memed 1956 yılında Varlık dergisi tarafından verilen Roman Armağanı’nı kazanır. Yazar ince Memed’i başkaldıran bir insan olarak nitelendirir. Ona göre Memed, Anadolu’daki başkaldıranların mirasçısıdır. Berna Moran yazarın ince Memed gibi bir tipi seçmesinin kişisel bir nedeni olduğunu söyler:

“On sekiz yaşımdan beri ‘mecbur’ insanlar beni çok ilgilendirdi.” diyen Yaşar Kemal, anlatı edebiyatında soylu eşkıya kategorisine soktuğu İnce Memed de yazarın ‘mecbur’ insanlara kendi kattığı kurmaca bir örnektir.”

32 yıllık bir zaman diliminde yazılan ince Memed dörtlüsü, düzene başkaldıran Memed’in ve insan ilişkileri, doğası ve renkleriyle Çukurova anlatısıdır. İnce Memed’de olaylar Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında geçer. Anadolu halkının geri kalmışlığı, cahil bırakılmışlığı, köy hayatının sefaleti ve ağaların tüm yöreye tamamen hâkim olması üzerine, bu duruma karşı bir isyan öyküsüdür.

İnce Memed Özeti

Toroslar’dan Akdeniz’e uzanan Dikenliözü’ndeki beş köyden birisi Değirmenoluk’tur. Bu köyde Abdi Ağa’nın koyduğu kanunlar ve töreler uygulanır. Köyün delikanlılarından Memed günlerdir Abdi Ağa’nın tarlasını sürmektedir. Artık dayanamayacağını anlayınca her şeyi bırakıp Kemse Köyü’ne gider ve Süleyman’a sığınır. Memed kışı Kesme Köyü’nde geçirir. Anasını ve köyünü özlemiş olmasına rağmen dönmemekte kararlıdır. Bir gün bu durum Abdi Ağa’ya bildirilir. Abdi Ağa, Memed’i alıp köye götürür. O yaz Memed yine Abdi Ağa’nın topraklarını sürer.

Memed arkadaşı Mustafa ile ilk defa kasabaya gider. Kasaba yaşamı Memed’i çok etkiler. Memed sevgilisi Hatçe’yi köyden kaçırır. Hatçe aynı zamanda Abdi Ağa’nın yeğeninin nişanlısıdır. Ağa’nın adamları ve yeğeni onları yakalamak için izlerini sürer. Aralarında çatışma çıkar. Abdi Ağa’nın yeğeni ölür. Hatçe yakalanır, Memed ise yaralanır ve kaçar. Memed, Deli Durdu denen bir eşkıyanın çetesine sığınır. Bu sırada Abdi Ağa Hatçe’yi cezalandırmak için ona bir tuzak kurar. Yeğenini Hatçe’nin öldürdüğüne jandarmaları ikna eder ve Hatçe hapishaneye düşer.

Memed, bir gece köye geldiğinde anasının öldüğünü ve Hatçe’nin başına gelenleri öğrenir. Ardından Abdi Ağa’nın izini sürmeye başlar. Bu arada Abdi Ağa da onu ortadan kaldırmak için bir tuzak kurar.

Memed kasabada Hatçe’yi bulur ve bir yolunu bulup onu ve arkadaşını hapishaneden kaçırmayı başarır. Abdi Ağa Ankara’ya telgraf çeker ve Memed’in gizlendiği yeri ihbar eder. Jandarmalar Memed’i kıstırırlar. Aralarında çatışma çıkar. Tam bu sırada Hatçe doğum yapar. Memed, eşi ve çocuğu için teslim olur; fakat bu esnada Hatçe vurulur. Aylardır onu kovalayan Asım Çavuş onu bu durumdayken tutuklayamaz ve ona yeni bir şans verir. Doğan çocuğunu Hatçe’nin hapishane arkadaşı Iraz alır ve Gaziantep’in bir köyüne götürür. Olaylardan Abdi Ağa’yı sorumlu tutan Memed köye gelir ve Abdi Ağa’yı vurduktan sonra atını dağlara doğru sürer. O günden sonra Memed’den bir daha haber alınamaz.

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu