Dergâh Dergisi ve şiire etkisi

  • Dergâh Dergisi ve Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirine Etkisi 1921-1923 yılları arasında İstanbul’da on beş günde bir olmak üzere 42 sayı olarak yayımlanan Dergâh dergisi Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin ilk kuşaklarını etkileyen bir yayın organıdır. Derginin sorumlu yazı işleri müdürü Yahya Kemal‘in öğrencilerinden Mustafa Nihat’tır (Özön). Âdeta bir okul niteliği taşıyan…

Başa dön tuşu