Yayın ve İletişim Kulübü

Yayın ve İletişim Kulübü

Dosya içeriği: Yayın ve İletişim Sosyal Kulübü’nün Yönetmeliği, İç Tüzüğü, Dosyaları, Yıllık Çalışma Planları, Belgeleri, Etkinlikleri, Tutanakları, Raporları.

Kulüp Dosyasını aşağıda yer alan bağlantıdan indirebilirsiniz.

Yayın ve İletişim Kulübü’nün Yıllık Çalışma Planı/Programı

EYLÜL – EKİM – KASIM

1. Kulüp tüzüğünün hazırlanması.
2. Okul genelinde kulübe seçilen öğrencilerin belirlenmesi.
3. Genel kurul toplanma tarihinin belirlenmesi.
4. Belirlenen tarihte toplantının yapılması.
5. Yönetim kurulunun seçilmesi.
6. Denetleme kurulunun seçilmesi.
7. Kulüp faaliyetlerinin belirlenmesi.
8. Sosyal kulüp panosunun hazırlanması.
9. “Atatürk ve Çocuk” konulu yazı ve resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi.
10. Yayın ve İletişim Bildirisinin kulüp panosunda sergilenmesi.
11. “İnternet ve Yayıncılık” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
12. Okul Gazetesinin kurulması çalışmalarının yapılması.
13. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
14. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

ARALIK – OCAK

1. Yönetim kurulunun toplanması.
2. Yapılacak faaliyetlerin tartışılması.
3. Yapılacakların karara bağlanması.
4. Genel kurul faaliyetlerinin gözden geçirilmesi.
5. “Çocuk ve Gazete” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
6. “Gazeteci Olmak İstiyorum” konulu yazıların ve resim çalışmalarının kulüp panosunda sergilenmesi.
7. İnternette yayıncılığa yönelik site isimlerinin kulüp panosunda duyurulması.
8. İnternetin iletişimdeki önemi konulu yazı ve şiirlerin kulüp panosunda sergilenmesi.
9. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
10. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

ŞUBAT – MART

1. Genel kurulun toplanması.
2. Alınmış kararların gözden geçirilmesi.
3. Uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmaların karara bağlanması.
4. Alınan kararların uygulanması.
5. “Çocuklara yönelik tehditlerin neler olduğu ve bunlardan korunma yolları” ile ilgili yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
6. “İletişimin Zamanımızdaki Yeri ve Önemi.” Konulu yazı, şiir ve resim çalışmalarının yaptırılması.
7. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
8. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

NİSAN – MAYIS

1. “Okulumuzun İletişim Durumu” konulu çalışmaların yapılması.
2. Çevremizde kullandığımız iletişim araçlarının örneklerinin kulüp panosunda sergilenmesi.
3. Bilgilendirme sonuçlarının değerlendirilmesi.
4. Öğrenciler tarafından hazırlanan çocuklara yönelik iletişim ve yayıncılıkla ilgili ödüllü bilmece ve bulmaca örneklerinin kulüp panosunda sergilenmesi.
5. “Çocuk ve İletişim” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
6. Yayın ve İletişim Kulübü olarak 23 Nisan etkinliklerine döviz ve afişler hazırlanarak katılınması.
7. Ülkemizdeki Yayın ve İletişim durumunun öğrencilere aktarılması.
8. Yöresel gazetelerin tanıtılması, birkaçına ziyaret düzenlenmesi.
9. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi.
10. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

HAZİRAN

1. Genel kurulun toplanması.
2. “Gazetelerin Önemi” konulu yazıların, resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi.
3. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi.
4. Yıl içinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.

Yayın ve İletişim Kulübü

İndir ⇒ Yayın ve İletişim Sosyal Kulübü Dosyası

Ayrıca bakınız-> Tüm Sosyal Kulüpler

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu