Yalnızız – Peyami Safa

Yalnızız (roman özeti)

Yalnızız Romanı (1951) – Peyami Safa

Yalnızız – Peyami Safa

Yalnızız, Peyami Safa‘nın 1951 yılında yayımlanan romanı.

Yalnızız romanı; önseziler, telekinezi, premonition (kehanet, öngörü) ve polipsişizm örnekleriyle yüklü ve insanoğlunun zaman zaman kendini yalnız bulmasından duyduğu acıyı derinliğine işleyen bir romandır.

Romanın Özeti:

Üç genç kız, üçü de sosyal benlikleri ile biyolojik benlikleri arasındaki çatışmaların kurbanıdır: Feriha, okul sıralarından barlara düşer ve altmış beş yaşında bir ihtiyarla Paris’e kaçarak, orada parlak bir görünüş altında bayağı bir hayat sürer. Meral, onun yaşayışına imrenerek, bir cennet gibi tasarladığı Paris’e gitmek için, ailesinin şerefini bir yana iter, garsoniyerlere düşer. Selmin, bunların davranışını çirkin bulmakla beraber, annesiyle dayılarını arzularına uydurmak için dolaplar çevirir.

Romandaki kişilerden Samim ise iflas eden dünya karşısında ideal bir âlem (simeranya) hayaliyle avunur.

Sosyal ben’i büsbütün yalnız kalan Meral intihara karar vermiştir, beklenmedik bir kaza olur, çakmağına benzin koyarken şişe devrilir, eteği tutuşan Meral, haykıra haykıra yanıp gider. Meral, evlerinin bir odasında kendi trajedisinin gece yarısına doğru birdenbire açılıveren bu son perdesini oynarken, annesi Necile ile dadısı Renginaz, Arnavutköy’deki köşkte bir önsezi ile dehşet içindedirler; kapıların açılıp kapandığını, merdivenlerin gıcırdadığını sanırlar; ıslık sesi işitir, yanık kokusu duyarlar. Renginaz, alevler görür, felâket ânını dakikası dakikasına haber verir. Meral’e telefon etmesi için boyuna Necile’yi zorlar; ısrara dayanamayan Necile, kızına telefon eder, felâketi öğrenir.

Meral’in âşıkı, belki de babası (bu nokta okuyucuda şüphe ve tereddütler yaratmaktadır) Samim de akşamdan beri büyük bir sıkıntı içindedir; o da bir yanık kokusu duymaktadır; kendisine telefon eden Necile’den, geçirmekte oldukları heyecan ve korkuları öğrenince birden ürperir onu teselli eder. İkinci bir telefon: Meral o anda alevler içinde yanmıştır. Samim hemen Necile’ye koşar, onu telefonunun yanındaki koltuğa yığılmış bulur. Samim, sabaha kadar yapayalnız, ölüyü bekler.

Tarık, Feriha’yı seven fakat geçmiş yaşamında farklı kadınlarla birlikte olan birisidir. Tarık, kendine ait olan bir dünya kurmuş ve bu dünyanın içerisine yalan, kin, nefret gibi duyguları sokmamıştır. Feriha, Tarık’a hiç yalan söylememiştir. Ama Tarık son günlerde yalan söylediğini sezer.

Feriha’nın abisi onu sıkı takip eder, arkadaşlarıyla ve Tarık’la görüşmesine izin vermez. Arkadaşlarına özenen Feriha, Paris’e yerleşmek ister. İstanbul’a gelen arkadaşıyla gizli gizli buluşur. Feriha’nın rahat bir hayat yaşama isteği galip gelir yaşlı bir adamın metresi olmaya karar verir. Bilet alır, Paris’e kaçacaktır. Bunu öğrenen abisi önce dışarı çıkmasını yasaklar, onu odasına kilitler.

Feriha isyan eder, uçağına yetişemez, intihar etmek ister, not yazar. Sonra vazgeçer, sigara yakmak için çakmakla uğraşırken her yer tutuşur, ateş Feriha’nın üzerine sıçrar. Ateş ve duman her yeri kaplar. Evdekiler kokuyu alır kapıyı açarlar, ama çok geç kalmışlardır. Feriha kül olmuştur. Yerde yazdığı notu görürler: “Biz, hepimiz sadece kendimizi düşündüğümüz için yalnızız ve yalnız kalacağız.”

Açıklama:

Polipsişizm Nedir?

Kişinin geçmişte kendisinin bulunmadığı bir olayı paranormal algılaması, “Retrokognisyon”da denir. Ruhçu anlayışa göre bu fenomen üç şekilde gerçekleşebilir:

  • 1- Doğrudan bedensiz varlıklardan bilgi alma;
  • 2- Medyomun kendisinin bir başka varlığın serbest hafıza kayıtlarından yararlanması;
  • 3- Tekinsiz yer gibi fenomenlerde görüldüğü gibi, kimi koşullarda, medyomun bir insanın bıraktığı imaj yüklü vibrasyonları radyasyonları sayesinde yakalaması (fakat ruhçu görüşe göre bir vibrasyonun, varlığını, teozofinin akaşik teorisinde sanıldığı gibi ebediyen sürdürmesi maddesel olarak olanaksızdır).

Neo-spiritüalist görüşe göre, tekinsiz yer fenomeninde, sujenin geçmişteki olayların imaj yüklü vibrasyonlarını esiri ortamda dalgalar halinde yayılan radyasyonları ve birtakım akışkanları aracılığıyla yakalaması söz konusudur. Psişik Kriminoloji’de Psişik Arkeoloji’de ve kayıp eşyaların yerinin bulunmasında postkognisyon medyomlarından yararlanılmaktadır. Kimi psikometri medyomları aynı zamanda postkognisyon medyomlarıdır. Kimileri postkognisyon medyomlarına “akaşik okuma medyomu” adını vermişlerdir.

Telekinezi Nedir?

Telekinezi, nesneleri/varlıkları düşünce gücü sayesinde ve nesnelerle herhangi bir fiziksel temas kurmadan hareket ettirebilme yeteneğine verilen isimdir.

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu