Araf Nedir? Araf Sözcüğü ve Anlamı

Arâf Nedir? Arâf Sözcüğü ve Anlamı

Araf Nedir?

Arâf: Yüksekçe kum tepesi, yükselti. Sözcük, Kur’ an’daki kullanışı sonucu cennet ve cehennem arasındaki bir tepe anlamında edebiyata girmiştir. Nitekim, sözcüğün geçtiği 7. sûreye de Arâf sûresi denir (sûre-i arâf, sûretü’l-arâf).

Söz konusu âyet şöyledir: “Cennet ve cehennem ehlinin arasında bir perde vardır. O sınırın en yüce yerinde (arâf)ta öyle erler vardır ki onlar, herkesi yüzlerinden tanır, bilirler.” (A. Gölpınarlı).

Ali’nin “Biz Arâf erleriyiz.” dediği rivayet edildiği için, Alevi-Bektaşi edebiyatında, arâf ehli, Tanrı erleri olarak kabul edilir. Taberî ise, arâfta bulunanların sevap ve günahları eşit olanlar olduğunu belirtir.

Varalım Kâbe-i uşşâka tavaf eyleyelim
Dem alıp menzil edip devr-i arâf eyleyelim
Silelim gönlümüzü su gibi sâf eyleyelim
Varalım Kâbe-i uşşâka tavaf eyleyelim (Seher Abdal)

Benzer İçerikler:

İlginizi Çekebilir:
Kapalı
Başa dön tuşu