Postmodernizm nedir

 • Nedir?

  Postmodern Edebiyat

  Postmodern Edebiyat Nedir? Özellikleri, Temsilcileri Postmodernizm, 1960 sonrası Amerika’da ortaya çıkmış bir akımdır. Düşünce olarak mimaride, plastik sanatlarda ve yazın alanında etkili olmuştur. Yaşam biçimi olarak da benimsenen postmodernizm, modernizm sonrası, ona ek olarak ele alınır. Varlığını modernizme borçludur. Ancak modernizme karşı çıkış değildir. Modernizmin bir sonraki sürecidir. Zaten “post”…

 • Nedir?

  Modernizm Nedir? Postmodernizm Nedir?

  Modernizm Nedir? Post-Modernizm Nedir? MODERNİZM VE POSTMODERNİZMİN ANLAMI VE TANIMI Postmodernizm kelimesindeki “post-“, İngilizcede bir ön ektir ve “bir şeyden daha sonra, sonraki, sonrası, …den sonra gelen” ve “eklenti, ilâve, ekleme” anlamlarında kullanılır. Dilimizde “yeni, çağdaş, ilerici, yenici” anlamlarına gelen “modern” veya “modernizm” ise Lâtince “modernus” kelimesinden gelmektedir. M.S. V. yüzyıldan itibaren kullanılan kelime ilk olarak Hristiyanlık öncesi dönem ile sonrası dönemi ayırmak…

 • Nedir?

  Modernizmi Esas Alan Anlayış ve Postmodernizm

  Modernizmi Esas Alan Anlayış ve Postmodernizm (Modern Ötesi) Özellikleri Modernizmi Esas Alan Anlayış ve Özellikleri • Modernizm; yerleşik olanı, geleneksel olanı, kanıksanmış olanı yeni ortaya çıkana uyarlama eğilimi ve düşünce tarzıdır. • Modernizme göre varlıklar, nesneler, durumlar aslında göründükleri gibi değildirler. • Modernizm vasatlığa, bayağılığa, yerleşmiş kabullenişlere isyandır. • Gelenekseli reddeder,…

 • Nedir?

  Postmodernizm Edebiyat Kuramı

  Postmodernizm Edebiyat Kuramı Kelime anlamı olarak modernizm sonrası şeklinde ifade edebileceğimiz postmodernizm, aslında modernliğe ve ona dair olan her şeye karşı bir girişimi ifade eder. • Modernizmin mekanik, madde odaklı, karmaşık sürecini dünyanın sırlarını çözüp ruhunu kaybetme girişimi ile tamamlayan insanoğlu; postmodernizimle modernizmin yıkımlarından kaçmayı hedefler. Fakat modernliğin baskıcı, kontrolcü yüzü yaşamın…

 • Nedir?

  Postmodern Roman

  Postmodern Roman POSTMODERN ROMANIN KÜLTÜREL, SİYASAL VE SOSYAL ARKA PLANI Postmodernizm veya postmodern, tarihsel olarak yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren gelişen siyasal ve ekonomik küreselleşmeyi; bireysel ve toplumsal eşitlenmeleri ve bağımsızlaşmaları; olgudan görüntüye geçişi; kültürlerin iç içe geçişlerini; ideolojilerin dağılmasıyla ortaya çıkan tercihsizliği; gerçekle hayalin birbirine geçişi gibi birçok durumu…

Başa dön tuşu