Etiket: Ninnilerin Tasnifi

Makale

Anonim Halk Şiirinde Ninni

ANONİM HALK ŞİİRİNDE NİNNİ Annenin çocuğunu uyutmak veya teskin etmek amacıyla söylediği şiir anlamına gelen ninni, Anonim halk şiiri kapsamında değerlendirilen bir nazım türüdür. Ninniyle ilgili ilk bilgileri Divanü …