Etiket: Nesnenin Türü

Nedir?

Nesne: Belirtili Nesne, Belirtisiz Nesne

Nesne (Düz Tümleç) Nedir? Nesne Türleri: Belirtili Nesne, Belirtisiz Nesne Nesnenin Tanımı Nesne: Yüklemde bildirilen ve öznenin yaptığı işten doğrudan etkilenen öğe nesnedir. » Dolayısıyla sadece fiil cümlelerinden yüklemi …