halk şiiri

  • Halk Şiiri Nedir? Halk şiiri; geniş halk tabakalarının hasretini, sevgisini, sevinç ve acılarını dile getirir. Halk şiiri; her güçlü halk ozanı ile biraz daha gelişmiş, biraz daha genişlemiştir. Beslendiği halk diliyle, sağlam kuralları ile başlangıçtan (8. yüzyıl) zamanımıza değin süre gelmiştir. Halk şiiri; duyuş, düşünüş ve söyleyiş özellikleriyle, geniş halk…

  • Halk Şiiri Hakkında Kısa Bilgiler Türk Halk Edebiyatı’nda nazım, anonim ve ferdî olmak üzere iki kolda toplanabilir. Anonim olanlar başlangıçta bir kişi tarafından söylenmiş veya yazıya geçirilmiş, cemiyetin ortak duygu, düşünce, terbiye ve tefekkürünü aksettiren kolektif mahsullerdir. Bunlar sözlü gelenekte yaşadıkları, zamana ve muhite göre değişikliklere uğradıkları için tam bir…

  • Türk Halk Şiirinin Kökeni, Gelişimi ve Genel Özellikleri Halk Şiiri Halk Şiirinin Kökeni Törenler ve Şiir (Şeylan / Şölen- Sıgır – Yug) Halk Şiirleriyle İlgili Yazılı Kaynaklarda Geçen İlk Şairler ve Şiirler (Uygur Dönemi, Karahanlı Dönemi, Dîvânü Lûgati’t-Türk ve Halk Şiiri) Halk Şiirinin Temel Özellikleri (Şekil, Tema, Dil ve Üslup)

  • HALK ŞİİRİYLE İLGİLİ YAZILI KAYNAKLARDA GEÇEN İLK ŞAİRLER VE ŞİİRLER Halk şiirinin, Türklerin tarih sahnesine çıktığı günden beri var olduğunu biliyoruz, ancak bu şiirle ilgili elimizdeki ilk örnekler, Uygur dönemine aittir. Sözlü gelenekte icra edilen ilk şiirler, muhtemelen yazılmadığı için günümüze ulaşmamıştır. Bu durum, halk şiirinin 9. veya 10. yüzyıllarda…

  • Halk Şiiri ve Genel Özellikleri Halk şiirinin kavramının içeriği konusunda araştırmacılar arasında bazı farklı yaklaşımlar olmakla birlikte, genel bir kabul olarak İslâmiyet öncesi Türk şiiri ile İslâmiyet sonrasında gelişen Dinî-Tasavvufî Halk Şiiri ve Âşık Şiiri gibi şairi belli bazı şiirler ve mani, ninni, türkü gibi anonim ürünler bu kapsamda ele…

  • Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri Özellikleri, Temsilcileri Halk şiiri alanında çeşitli halk şairleri tarafından Cumhuriyet Dönemi’nde de ürünler ortaya konmuştur. Bu ürünlerde geleneksel konuların yanında yeni ve güncel konulara da yer verilmiştir. Yine bu dönemde bazı ozanlar şiirlerini saz eşliğinde kendileri söylerken, şiirleri başkaları tarafından bestelenen, saz çalmayan ozanlar da görülmektedir.…

Başa dön tuşu