edebiyatın özellikleri

  • Edebiyat Nedir? Edebiyatın Tanımı, Türleri, Özellikleri Edebiyat: Arapça “edep” sözcüğünden türetilen bu kavram, ilk kez Şinasi tarafından günümüzdeki anlamıyla bir sanat türünün adı olarak kullanılmıştır. Şinasi’den önce nazım ve nesir türlerindeki eserlere ‘şiir’ ve ‘inşa’ denilmekteydi. Günümüzde edebiyat kavramı şu anlamlarda kullanılmaktadır: 1) Düşünce, duygu, olay ve imgelerin insanlarda estetik…

  • Sanat ve Edebiyat Güzel sanatlar, yaygın kabule göre, beş ana kola ayrılır. Bunlar; mimari, heykel, resim, musiki ve edebiyattır. Söz konusu sıralama, aynı zamanda, güzel sanatların somuttan soyuta, faydadan saf güzelliğe ve basitten karmaşığa doğru bir çizgi üzerinde sıralandıklarını hatırlatır. Yani mimari, edebiyata göre, daha çok faydaya yakın, daha somut…

Başa dön tuşu