Divan edebiyatında aşk

  • Divan Edebiyatında ve Tasavvufta Aşk Kavramı aşk (‘aşk) a.i. Aşk, şiddetli sevgi. Gerek divân edebiyatının gerekse tasavvufî Türk edebiyatının belkemiğini aşk oluşturur. Aşk mefhûmunu iki ayrı şekilde ele almakta fayda vardır: 1. Tasavvufta Aşk Birçok dinlerde ve efsanelerde, yaratılış aşkla başlar. Tasavvufun özünü “Ben gizli bir hazine idim. Bilinmeyi istedim…

  • Divan Şiirinde Edebiyatında Aşk ile ilgili Mazmunlar Mazmun Kavramı Gül gibi, motiflerden biri söylenince ötekilerin de zihinde ve ifadede onun ardı sıra hazır bulunduğu bağlı unsurlar “mazmun” denen kavramı oluşturur. Motiflerin bünyesinde mevcut bağlı unsurlar arasındaki belirli ve değişmez münasebeti ifade için mazmun terimi kullanılmıştır. Açık bir tarifi yapılmayan, lugatlarda gösterilen…

Başa dön tuşu