Yazarlar ve Eserleri Sözlüğü

1501. Serçekuş : Cahit Zarifoğlu
1502. Serçekuş :Cahit Zarifoğlu
1503. Sergüzeşt: Samipaşazade Sezai
1504. Sergüzeşt-i Nono Bey ve Elmas Boğaziçi : Salah Birsel
1505. Sersem Kocanın Kurnaz Karısı: Haldun Taner
1506. Ses ve Toprak: Arif Nihat Asya
1507. Ses: Sabahhattin Ali
1508. Sesler: Sezai Karakoç
1509. Sessiz Ev: Orhan Pamuk
1510. Sessizliğin İlk Sesi: Adalet Ağaoğlu
1511. Sev Beni Sev: Salah Birsel
1512. Sevda ile Sevgi: Edip Cansever
1513. Sevda Peşinde: Hüseyin Rahmi Gürpınar
1514. Sevda Sokağı Komedyası: Halide Edip Adıvar
1515. Sevda Sözleri: Cemal Süreyya
1516. Sevda: Nabizade Nazım
1517. Sevda-yı Sermedi: Ahmet Rasim
1518. Sevdican : Nezihe Meriç
1519. Sevdim Seni Ey İnsan: Salah Birsel
1520. Sevenler Ölmez:Ümit Yaşar Oğuzcan
1521. Sevgi Elması: Ceyhun Atıf Kansu
1522. Sevgi ve Istırabım : Mükerrem Kamil Su
1523. Sevgilerde : Behçet Necatigil
1524. Sevgiye On Ölüme Beş Kala: : Aziz Nesin
1525. Sevi Çıkmazı: Yaşar Nabi Nayır
1526. Seyahatname:Evliya Çelebi:
1527. Seyirci Sahneye Çıkıyor: Salah Birsel
1528. Sıcak Nal: Cemal Süreyya
1529. Sıfırdan Doruğa Patron: Tarık Buğra
1530. Sığınak : Samim Kocagöz
1531. Sıkıntı ve Umut: Cahit Külebi
1532. Sıla Yoları : Şükufe Nihal
1533. Sınıf : Rıfat Ilgaz
1534. Sınıf Arkadaşları: Cevdet Kudret Solok
1535. Sınırdaki Ölü : Fakir Baykurt
1536. Sınırlarda: Adalet Ağaoğlu
1537. Sırça Köşk : Sabahattin Ali
1538. Sırtlan Payı : Atilla İlhan
1539. Siham-ı Kaza : Nefi
1540. Silindir şapka Giyen Köylü : Sadri Ertem
1541. Silistre Muhasarası: Namık Kemal
1542. Sinekli Bakkal : Halide Edip Adıvar
1543. Sisler Bulvarı : Atilla İlhan
1544. Sisli Geceler: Halide Nusret Zorlutuna
1545. Sivas Acısı: Aziz Nesin
1546. Sivas Halk Şairleri Bayramı:Ahmet Kutsi Tecer
1547. Sivaslı Karınca: Faruk Nafiz Çamlıbel
1548. Sivil Şiirler:Ece Ayhan
1549. Siyah İnciler: Mehmet Rauf
1550. Siyah Kalem: Sabahattin Eyüpoğlu
1551. Siyah Kehribar: Tarık Buğra
1552. Siyah Kitap: C. Sahir Erozan
1553. Siyasi Hikayeler : Yaşar Kemal Beyatlı
1554. Siyasi ve Edebi Portreler : Yaşar Kemal
1555. Sizin İçin : Hasan Ali Yücel
1556. Sodom ve Gomore : Yakup Kadri Karaosmanoğlu
1557. Sokak: Cevdet Kudret Solok
1558. Sokaklardan Bir Kız: Orhan Kemal
1559. Sokakların Çocuğu: Orhan Kemal
1560. Sokakta : Bahattin Özkişi
1561. Sokaktaki Adam : Atilla İlhan
1562. Solgun Demet: Halit Ziya Uşaklıgil
1563. Soluk Soluğa : Rıfat Ilgaz
1564. Son Arzu: Hüseyin Rahmi Gürpınar
1565. Son Devrin Din Mazlumları : Necip Fazıl Kısakürek
1566. Son Kuşlar : Sait Faik Abasıyanık
1567. Son Menzil: Samiha Ayverdi
1568. Son Öpüş : Kenan Hulusi Koray
1569. Son Sığınak: Reşat Nuri Güntekin
1570. Son Şiirler:Nazım Hikmet
1571. Son Şiirleri: Behcet Kemal Çağlar
1572. Son Yıldız: Mehmet Rauf
1573. Sondan Başa: Aziz Nesin
1574. Sonrası Kalır: Edip Cansever
1575. Sonsuz Gecelerin Ötesinde: Halit Fahri Ozansoy
1576. Sonsuz Panayır : Halide Edip Adıvar
1577. Sonsuzluk Kervanı : Necip Fazıl Kısakürek
1578. Sonsuzluk Kitabevi: Sabahattin Kudret Aksal
1579. Sonsuzluk Sessiz Büyür: Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı)
1580. Sorunların Gündeminde: Recep Bilginer
1581. Sosyal Kadınlar Partisi : Rıfat Ilgaz
1582. Sovyet Rusya: Melih Cevdet Anday
1583. Söğüt: Kemalettin Kamu
1584. Sönen Kandiller: Halit Fahri Ozansoy
1585. Sönmüş Yıldızlar : Reşat Nuri Güntekin
1586. Söyleriz : Behçet Necatigil
1587. Söyleşiler : Nurullah Ataç
1588. Söz Arasında : Nurullah Ataç
1589. Sözcükler: Melih Cevdet Anday
1590. Sözde Kızlar : Peyami Safa
1591. Sözden Söze: Nurullah Araç
1592. Su : Şükufe Nihal
1593. Su Sinekleri: Mahmut Yesari
1594. Suçlanana ve Aklanan Yazılar: Aziz Nesin
1595. Suçlu : Orhan Kemal
1596. Sular Aydınlanıyordu : Nezihe Meriç
1597. Sulara Giden Köprü : Halit Fahri Ozansoy
1598. Sultan Döşeği:Mehmet Seyda
1599. Sultan Yıldırım Beyazıt: Feridun Tülbentçi
1600. Sultanların Aşkı: Feridun Tülbentçi
1601. Suriye Mektupları: Cenap Şahabettin
1602. Surname : Nabi
1603. Surname: Aziz Nesin
1604. Surname: Sabahattin Eyüpoğlu
1605. Sus Uyanamasın: Mükerrem Kamil Su
1606. Susuz Yaz : Necati Cumalı
1607. Suyu Arayan Adam: Şevket Süreyya Aydemir
1608. Süleymaniye Kürsüsünde: Mehmet Akif Ersoy
1609. Süngülerin Gölgesinde:Peyami Safa
1610. Sürgün Anahtar : Refik Halit Karay
1611. Sürtük : Mahmut Yesari
1612. Sürü Çıngırakları: Cahit Uçuk
1613. Süt: Cahit Külebi
1614. Şah İsmail: Feridun Tülbentçi
1615. Şahdamar: Sezai Karakoç
1616. Şahmeran : Sait Faik Abasıyanık
1617. Şair Evlenmesi: Şinasi
1618. Şairin Seyir Defteri: Edip Cansever
1619. Şakacı : Sabahattin Kudret Aksal
1620. Şamaroğlanları : Fakir Baykurt
1621. Şanlı Kadırgalar: Feridun Tülbentçi
1622. Şapkam Dolu Çiçekle: Cemal Süreyya
1623. Şarkılı Kahve : Sabahattin Kudret Aksal
1624. Şecere-i Türk:Ahmet Vefik Paşa
1625. Şehir Mektupları: Ahmet Rasim
1626. Şehzadenin Başıdır: Mehmet Seyda
1627. Şekavet-i Edebiye Tartışmaları: Hüseyin Rahmi Gürpınar
1628. Şeker Osman: Yusuf Ziya Ortaç
1629. Şen Kitap: Yusuf Ziya Ortaç
1630. Şerare: Muaalim Naci
1631. Şermin: Tevfik Fikret
1632. Şevket Ustanın Kedisi : Rıfat Ilgaz
1633. Şeytan Çekiçleri:Mehmet Seyda
1634. Şeytan İşi: Hüseyin Rahmi Gürpınar
1635. Şık: Hüseyin Rahmi Gürpınar
1636. Şıpsevdi: Hüseyin Rahmi Gürpınar
1637. Şiddet Ruhu: Necati Cumalı
1638. Şiir Her Zaman: Cahit Külebi
1639. Şiir Konuşması: Oktay Rıfat Horozcu
1640. Şiir Üzerine Düşünceler: Suut Kemal Yetkin
1641. Şiir ve Cinayet: Salah Birsel
1642. Şiir ve Edebiyat Sohbetleri: Nihat Sami Banarlı
1643. Şiirde Kırk Yıl : Ümit Yaşar Oğuzcan
1644. Şiirimizde Öğretmen: İbrahim Zeki Burdurlu
1645. Şiirin İlkeleri: Salah Birsel
1646. Şiirle kırk Yıl:Ümit Yaşar Oğuzcan
1647. Şiirler: Cahit Külebi
1648. Şiirlerim: Necip Fazıl Kısakürek
1649. Şikayetname : Fuzuli
1650. Şimdi Saat Kaç : Ferit Edgü
1651. Şimdi Sevişme Vakti: Sait Faik Abasıyanık
1652. Şimdiki Çocuklar Harika : Aziz Nesin
1653.
1654. Şir: Samipaşazade Sezai
1655. Şişedeki Zenci: Salah Birsel
1656. Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu : Haldun Taner
1657. Taaşşuk-ıTalat ve Fitnat: Şemseddin Sami
1658. Taha’nın Kitabı: Sezai Karakoç
1659. Tahrib-i Harabad: Namık Kemal
1660. Takdir-i Elhan: Recaizade Mahmut Ekrem
1661. Takip: Namık Kemal
1662. Talim-i Edebiyat: Recaizade Mahmut Ekrem
1663. Tamat: Cenap Şahabettin
1664. Tamirci: Refik Erduran
1665. Tan Sesleri : Mehmet Emin Yurdakul
1666. Tanıdık Dünya: Melih Cevdet Anday
1667. Tanrı Misafiri : Reşat Nuri Güntekin
1668. Tanrı’ya Şikayet: Refik Halit Karay
1669. Tanrıdağı Ziyafeti : Reşat Nuri Güntekin
1670. Tanyeri Horozları: Yaşar Kemal
1671. Tarık: Abhülhak Hamit Tarhan
1672. Tarih ve Tasavvuf Sohbetleri: Nihat Sami Banarlı
1673. Tarihe Şan Veren Türk: Feridun Tülbentçi
1674. Tarih-i Kadim: Tevfik Fikret
1675. Tarih-i Osmani:Ahmet Vefik Paşa
1676. Tarihin Yılan Hikayesi : Süleyman Nazif
1677. Tarlabaşı Salkım SAçak: Abbas Sayar
1678. Tartışma : Samim Kocagöz
1679. Taş Çatlasa: Yaşar Kemal
1680. Taş Devri: Faruk Nafiz Çamlıbel
1681. Taşlar ve Başlar:Ümit Yaşar Oğuzcan
1682. Tatarcık : Halide Edip Adıvar
1683. Tatlı Betüş : Aziz Nesin
1684. Tayflar: Abhülhak Hamit Tarhan
1685. Taymis Kıyıları: Falih Rıfkı Atay
1686. Tazarruname :Sinan Paşa:
1687. TDE Hakkında Araştırmalar: Mehmet Fuat Köprülü
1688. Tebessümü Elem: Hüseyin Rahmi Gürpınar
1689. Tehlikeli Güvercin: Necati Cumalı
1690. Tehlikeli Oyunlar : Oğuz Atay
1691. Tek Adam: Şevket Süreyya Aydemir
1692. Tek Yol: Aziz Nesin
1693. Teknelerin Ölümü: Melih Cevdet Anday
1694. Telgrafname: Melih Cevdet Anday
1695. Telli Kavak : Samim Kocagöz
1696. Temiz Sevgiler: Memduh Şevket Esendal
1697. Terlikler: Faik Baysal
1698. Tersine Akan Nehir: Cevdet Kudret Solok
1699. Tersine Dönen Şemsiye: Sabahattin Kudret Aksal
1700. Tersine Dünya: Orhan Kemal
1701. Tesadüf: Hüseyin Rahmi Gürpınar
1702. Tezek : Bedri Rahmi Eyüpoğlu
1703. Tezkiretü’l Evliya:Sinan Paşa
1704. Tırpan : Fakir Baykurt
1705. Tiryaki Sözleri: Cenap Şahabettin
1706. Tohum : Necip Fazıl Kısakürek
1707. Tokuşan Kafalar: Hüseyin Rahmi Gürpınar
1708. Tombala: Adalet Ağaoğlu
1709. Top Sesleri: Arif Nihat Asya
1710. Topal Arkadaş: Fakir Baykurt
1711. Topal Koşma : Nezihe Meriç
1712. Toplantılar:Turgut Uyar
1713. Toplu Oyunlar: Oktay Rıfat Horozcu
1714. Toplu Yazılar: Cemal Süreyya
1715. Toplumda Sanat : Yusuf Atılgan
1716. Toprağın İçindeki Toprak: İbrahim Zeki Burdurlu
1717. Toprak Ana: Faruk Nafiz Çamlıbel
1718. Toprak İnsanları: İbrahim Zeki Burdurlu
1719. Toprak Onlara Kadar:Ümit Yaşar Oğuzcan
1720. Toprak Uyanırsa: Şevket Süreyya Aydemir
1721. Topuz : Ömer Seyfettin
1722. Toraman: Hüseyin Rahmi Gürpınar
1723. Toros Canavarı: Aziz Nesin
1724. Tota: Faik Baysal
1725. Tragedyalar: Edip Cansever
1726. Tuh Sana : Rıfat Ilgaz
1727. Tuna Kıyıları: Falih Rıfkı Atay
1728. Tunç Sesleri: Vasfi Mahir Kocatürk
1729. Turana Doğru : Mehmet Emin Yurdakul
1730. Turgut Reis: Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı)
1731. Turgut Reis: Feridun Tülbentçi
1732. Turp Suyu: Refik Erduran
1733. Tut Elimden Rovni: Aziz Nesin
1734. Tutulmuş Gönüller: Hüseyin Rahmi Gürpınar
1735. Tutunamayanlar : Oğuz Atay
1736. Tuz : Bedri Rahmi Eyüpoğlu
1737. Tüneldeki Çocuk: Sait Faik Abasıyanık
1738. Tünelden İlk Çıkış: Hüseyin Rahmi Gürpınar
1739. Türk Atasözleri ve Deyimleri: Feridun Tülbentçi
1740. Türk Ededebiyatı Tarihi : Mehmet Fuat Köprülü
1741. Türk Edebiyatı Antolojisi : Ali Canip Yöntem
1742. Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış: Hasan Ali Yücel
1743. Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar : Mehmet Fuat Köprülü
1744. Türk İnkılabına Bakışlar: Peyami Safa
1745. Türk Kahramanlık Şiileri Antolojisi : Osman Atilla
1746. Türk Mavisi: Cahit Külebi
1747. Türk Medeniyeti Tarihi : Ziya Gökalp
1748. Türk Olmak: Faruk Nafiz Çamlıbel
1749. Türk Saz Şairleri : Fuat Köprülü
1750. Türk Sazı : Mehmet Emin Yurdakul
1751. Türk tarihinde Osmanlı Asırları: Samiha Ayverdi
1752. Türk Tarihinden Sayfalar: Feridun Tülbentçi
1753. Türk’ün Ateşle İmtihanı : Halide Edip Adıvar
1754. Türk’ün Hukuku. : Mehmet Emin Yurdakul
1755. Türk’ün Şehnamesinden:Mithat Cemal Kuntay
1756. Türkçe Şiirler : Mehmet Emin Yurdakul
1757. Türkçeni Sırları : Nihat Sami Banarlı
1758.
1759. Türkçülüğün Esasları : Ziya Gökalp
1760. Türkiye’de Folklorun El Kitabı: Tahir Alangu
1761. Türkiye’de Maarif: Hasan Ali Yücel
1762. Türkiye’de Ortaöğretim: Hasan Ali Yücel
1763. Türkiyem:Turgut Uyar
1764. Türkler Almanya’da: Bekir Yıldız
1765. Türkleşmek-İslamlaşmak-Muasırlaşmak:Ziya Gökalp
1766. Türk-Rus Münasebetleri ve Muharebeleri: Samiha Ayverdi
1767. Tütün Zamanı : Necati Cumalı
1768. Tütünler Islak:Turgut Uyar
1769. Ucurtmanın Zinciri: Refik Erduran
1770. Uçtaki Adam Bahattin Özkişi
1771. Uluç Reis : Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı)
1772. Ulus Olmak: Necati Cumalı
1773. Ulusal Kültür Savaşı: Atilla İlhan
1774. Umrandan Uygarlığa : Cemil Meriç
1775.
1776. Umutsuzlar Parkı: Edip Cansever
1777. Unutulmasınlar Diye: Recep Bilginer
1778. Utanç Dünyası: Recep Bilginer
1779. Utanmaz Adam: Hüseyin Rahmi Gürpınar
1780. Uyanan Hatıralar: Mükerrem Kamil Su
1781. Uyusana Tosunum: Aziz Nesin
1782. Uzak Değil : Rıfat Ilgaz
1783. Uzaklarda Giyinmek: Faruk Nafiz Çamlıbel
1784. Uzaklaşan Yol: Mükerrem Kamil Su
1785. Uzun Bir Gece: Necati Cumalı
1786. Üç Anadolu Efsanesi : Yaşar Kemal
1787. Üç Beş Kişi : Adalet Ağaoğlu
1788. Üç Buutlu Hikayeler: Kemal Bilbaşar
1789. Üç İstanbul: Mithat Cemal Kuntay
1790. Üç Kağıtçı: Orhan Kemal
1791. Üç Katlı Ev : Ziya Ortaç
1792. Üç Kızlar: Oğuz Tansel
1793. Üç Minik Serçem: Necati Cumalı
1794. Üç Oyun: Adalet Ağaoğlu
1795. Üç Şehitler Destanı: Fazıl Hüsnü Dağlarca
1796. Üç Turunçlar: Behçet Necatigil
1797. Üç Vatandaş: Bekir Yıldız
1798. Üçü Birden: Bedri Rahmi Eyüpoğlu
1799. Ülfet: Ahmet Rasim
1800. Ülkücü Bir Yazarın Romanı: Tahir Alangu