Yazarlar ve Eserleri Sözlüğü

1201. Mahur Beste : Ahmet Hamdi Tanpınar
1202. Mai ve Siyah: Halit Ziya Uşaklıgil
1203. Makamda: Sezai Karakoç
1204. Makber: Abhülhak Hamit Tarhan
1205. Makyajlı Kadın : Refik Halit Karay
1206. Malazgirt Ululaması: Faruk Nafiz Çamlıbel
1207. Malazgirt’in Üç Atlısı: Yılmaz Boyunağa
1208. Hint Sularında: Yılmaz Boyunağa
1209. Malta Geceleri: Süleyman Nazif
1210. Malta Mektupları: Ziya Gökalp
1211. Malum-ı İlam: Süleyman Nazif
1212. Mantıku’t-Tayr: Gülşehri
1213. Masalar: Necati Cumalı
1214. Maske ve Ruh : Halide Edip Adıvar
1215. Matem : Eflatun Cem Güney
1216. Matmazel Noralya’nın Koltuğu : P. Safa
1217. Mavi Gelin: Oğuz Tansel
1218. Mavi Sürgün: Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı)
1219. Mavi ve Kara : S. Eyuboğlu
1220. Mecalis-i Seba : Mevlana
1221. Mecalisü’n-Nefais : Ali Şir Nevai
1222. Medar-ı Maişet Motoru : Sait Faik Abasıyanık
1223. Mehmet Akif : Mithat Cemal Kuntay
1224. Mektubat : Mevlana
1225. Melek Sanmıştım Şeytanı: Hüseyin Rahmi Gürpınar
1226. Memleket Hikayeleri : Refik Halit Karay
1227. Memleket şairleri : Osman Atilla
1228. Memleketimden İnsan Manzaraları:Nazım Hikmet
1229. Memleketin Birinde: Aziz Nesin
1230. Memo : Kemal Bilbaşar
1231. Menderes’in Dramı: Şevket Süreyya Aydemir
1232. Mendil Altında :Memduh Şevket Esendal
1233. Menekşeli Bilinç : Nezihe Meriç
1234. Menziller : Cahit Zarifoğlu
1235. Merhaba Akdeniz : Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı)
1236. Merhaba Anadolu: Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı)
1237. Merhaba: Aziz Nesin
1238. Meryem Gibi: Melih Cevdet Anday
1239. Merzifon Şairleri: Vehbi Cem Aşkun
1240. Mesihpaşa İmamı: Samiha Ayverdi
1241. Mesnevi : Mevlana
1242. Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi. Ziya Osman Saba
1243. Mete: Yaşar Nabi Nayır
1244. Metinlerle Edebi Bilgiler: Nihat Sami Banarlı
1245. Metinlerle Türk Edebiyatı: Nihat Sami Banarlı
1246. Metres: Hüseyin Rahmi Gürpınar
1247. Mev’ud Hüküm: Halide Edip Adıvar
1248. Mevlana: Recep Bilginer
1249. Mevlana’da Olmak: Faruk Nafiz Çamlıbel
1250. Mevsim Sonu: Mehmet Önder