Kimdir?

Cem Sultan Kimdir? Edebi Kişiliği

Cem Sultan Kimdir? Edebi Kişiliği Sultan Şairler: Cem Sultan 1459 tarihinde Edirne’de doğan Cem Sultan, 1481’de Fatih Sultan Mehmed’in ölümünden sonra Osmanlı Devleti’nde baş gösteren taht kavgalarının önemli aktörlerinden …
Kimdir?

Sultan Şairler: Adlî (2.Bayezid)

Sultan Şairler: Adlî (II.Bayezid) Osmanlı Devleti’nin sekizinci padişahı olan II.Bayezid, şiirlerinde Adlî mahlasını kullanmıştır. 1447’de Dimetoka’da doğan II.Bayezid, şiirin yanı sıra hat sanatı ile de ilgilenmiştir. Günümüze ulaşan tek …
Kimdir?

Padişah Sultan Şairler

DİVAN ŞİİRİNİN SULTANLARI: SULTAN ŞAİRLER Osmanlı Devleti’nde kimi padişahlar divan şiirine yakını bir ilgi duymuş, bir divan tertip edecek kadar şiir kaleme almıştır. Padişahların ve şehzadelerin divan şiirindeki serüvenlerinin …
Nedir?

Dram Nedir? Türleri, Özellikleri

Dram Nedir? Dram Türleri, Özellikleri Dram, sahnede oynanmak için yazılmış, biçim olarak konuşmaya dayanan ve karşıtların çatışmasıyla gelişen oyun türünün adıdır. Başlangıçta lirik ve epik yanında üçüncü bir edebiyat …
Nedir?

Rind Nedir? Kimdir? Özellikleri

Rind Nedir? Kimdir? Rindane Şiirler Rind, dünya işlerine önem vermeyen kimse, kalender, gönül eri. Çoğulu rindân‘dır. Bu yolda yazılmış şiirler de rindâne sözcüğüyle nitelenir. Rindlik “Divan şairlerinin hüviyyetidir. Divan …
Kimdir?

Jakoben, Jakobenizm Nedir? Kimdir?

Jakoben Nedir? Jakobenizm Nedir? Jakoben Kimdir? Jakoben adı, Fransız Devrimi döneminde İngiltere’de ve başka ülkelerde ortaya çıkan radikaller için de kullanılmıştır. Günümüzün siyasal yazınında ise terim, kendini halkın yerine …
Nedir?

Çağatay Edebiyatı

Çağatay Edebiyatı Çağatay Edebiyatı, Çağatayca adı verilen Türk yazı diliyle yazılmış ürünlerden oluşan edebiyatın adıdır. Çağatay adı Cengiz (Çingiz)’in ikinci oğlu Çağatay’dan gelmektedir. Orta Asya’da Moğol hanlarının egemenliği altında yaşayan …
Nedir?

Humor Nedir? İroni Nedir?

Humor Nedir? İroni Nedir? Humor Nedir? İnce alay. Edebiyat terimi olarak çoğu kez ironi ile birlikte kullanılır. İroniden farkı, daha çok bir tutumu, bir tavrı, bir ruh durumunu belirtme­sidir. …
Nedir?

Türk Edebiyatında Fıkra

Türk Edebiyatında Fıkra Fıkra günümüzde şu üç anlamda kullanılmaktadır: 1) İnce anlamlı, güldürücü öykücük. 2) Gazete ya da dergilerin belirli sütunlarında yer alan, güncel konuların işlendiği, başlıklı, imzalı kısa …
Nedir?

Atasözlerimizde “Kadın-Kız” Konusu

Atasözlerimizde “Kadın-Kız” Konusu Atasözleri, halkın yaşantılarından/deneyimlerin doğmuş, az sözle çok şey anlatan, kalıplaşmış, genellikle mecaz anlam içeren anonim sözlerdir. Atasözleri, sözlü kültürün en önemli ürünleri arasında yer alır. Atasözlerimizde “kadın/kız” …
Nedir?

Anonim Halk Edebiyatı’nın Temel Özellikleri

Anonim Halk Edebiyatı’nın Temel Özellikleri Anonim Olması Sözlü Olması Varyantlaşma Özelliği Geleneksel Oluşu Kalıplaşma Özelliği Ezgi ile Söylenmesi İrticalen Söylenmesi 1. Anonim Olması Anonim Halk Edebiyatının birinci özelliği ve niteliği, eserleriniğn anonim olmasıdır. Yani bu …
Nedir?

Novella Nedir?

Novella Nedir? Novella, Avrupa’da öykü ve romanın gelişimini etkileyen, gerçekçi ve yergili bir anlatımla yazılmış sağlam yapılı kısa anlatı. Novella terimi bazen, öyküden uzun ama romandan kısa bir anlatı …