Nedir?

Mitoloji Sözlüğü (E-F-G) Harfleri

Mitoloji Sözlüğü (E-F-G) Harfleri Mitoloji Sözlüğü (E) Harfi Eakos : Zeus ile peri kızı Egine’nin oğlu. Dindarlığı ile tanınırdı. Eetion : Mysia bölgesinde bir şehrin kralı. Andromak’ın babası. Efhialtes …
Nedir?

Mitoloji Sözlüğü (H-İ-J) Harfleri

Mitoloji Sözlüğü (H-İ-J) Harfleri Mitoloji Sözlüğü (H) Harfi Hades : Kronos’un oğlu. Cehennemlerin karanlık alemlerin ve ölüler diyarının tanrısı. Haemon : Kral Oidipus’un kızı. Babası nişanlısı Antigone’u ölüme mahkum …
Nedir?

Mitoloji Sözlüğü (K-L-M) Harfleri

Mitoloji Sözlüğü (K-L-M) Harfleri Mitoloji Sözlüğü (K) Harfi Kaanthos : Okeanos’un oğlu. Apollon kızkardeşi Melia’yı kaçırınca babası Kaanthos’u peşlerinden gönderdi. Kardeşini Apollon’un kollarının arasında görünce öfkesinden tanrının mabedini ateşe …
Nedir?

Mitoloji Sözlüğü (N-O-P) Harfleri

Mitoloji Sözlüğü (N-O-P) Harfleri Mitoloji Sözlüğü (N) Harfi Naiadlar : Çeşmelerin kaynakların. Derelerin perilerine verilen ad. Naiadlarda insanlar gibi ölümlüydüler. Napae : Çayırların perilerine verilen ad. Nannakos : Phrigia’nın …
Nedir?

Mitoloji Sözlüğü (R-S) Harfleri

Mitoloji Sözlüğü (R-S) Harfleri Mitoloji Sözlüğü (R) Harfi Raros : Karnaos’un oğlu. Triptolemos’un babası. Eleusis de Raros vadisine adını verdi. Remus : Romulus’un ikiz kardeşi, Mars ile Rea Silvanın …
Nedir?

Mitoloji Sözlüğü (T-U) Harfleri

Mitoloji Sözlüğü (T-U) Harfleri Mitoloji Sözlüğü (T) Harfi Talos : Girit adasını beklemekle görevlendirilmiş tunç vücutlu dev. Bir yabancı gördüğünde hemen ateşin içine girer, kızıl kor haline gelir, sonra …
Nedir?

Mitoloji Sözlüğü (V-Y-Z) Harfleri

Mitoloji Sözlüğü (V-Y-Z) Harfleri Mitoloji Sözlüğü (V) Harfi Vagitanos : Çocukların bağırmalarını ve ağlamalarını idare eden tanrı. Vakana : Kırlarda sayfiyelerde dinlenen, istirahat edenleri koruyan tanrı. Velovis : Bir …
Nedir?

Tiyatro Terimleri Sözlüğü

Tiyatro Terimleri Sözlüğü Tiyatro Nedir? Güzel sanatların en eski dallarından biridir. Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayların sahnede canlandırılarak oynanmasıdır. Türkçeye İtalyanca “teatro” kelimesi ile giren “tiyatro” terimi, günümüzde …
Nedir?

Tiyatro Terimleri Sözlüğü-A Harfi

Tiyatro Terimleri Sözlüğü-A Harfi AÇILMAK: Oyuncunun gövdesiyle seyirciye dönmesi.. AGORA: Pazar yeri. Antik tiyatro yapısı ortaya çıkmadan ve Diyonizos Şenlikleri Atina’daki Akropolis’in güneydoğu yamacına alınmadan önce oyunlar pazar yerinin …
Nedir?

Tiyatro Terimleri Sözlüğü-B Harfi

Tiyatro Terimleri Sözlüğü-B Harfi BALET OPERA: Tanınmış melodilerle söylenen şiirli opera. İngiltere’de XVIII. yüzyılda İtalyan operasına bir tepki olarak çıkmıştır. Bunun en iyi örneği, ilk temsili 1728’de Londra’daki Lincoln’s Fields …
Nedir?

Tiyatro Terimleri Sözlüğü-C-Ç Harfi

Tiyatro Terimleri Sözlüğü (C – Ç) Harfi CANLI GAZETE : Gazete başlıklarının konularına dayanan ABD’ de ortaya çıkmış bir tiyatro biçimi. Kısa, etkileyici sahnelerle günlük olayları eleştiren ve toplumsal sorunlara …
Nedir?

Tiyatro Terimleri Sözlüğü (D) Harfi

Tiyatro Terimleri Sözlüğü (D) Harfi DADACILIK: 20.yüzyıl başlarında, Tristan Tzara ve Richard Hülsenbeck’in yayımladıkları bildiriye (1916) başlamış ve yedi yıl kadar sürmüş olan, dil ve estetik kurallarını,bunların denetlemesini, mantık …
Nedir?

Tiyatro Terimleri Sözlüğü (E-F-G) Harfleri

Tiyatro Terimleri Sözlüğü (E-F-G) Harfleri (E) Harfiyle Başlayan Tiyatro Terimleri Edil: 1-Roma tiyatrosunda oyunları parasal ve yönetsel açıdan koruyanlara verilen ad. 2-Oyunları denetleyip gösteri günlerini ve daha başka kayıtları saptayanlara …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Açıklamalı Edebiyat Terimleri Sözlüğü Terim Nedir? Belli bir çalışma alanına, bilim ya da sanata özgü olup tek anlamı bulunan sözcük ya da kavram. Terim anlam; bir sözcüğün belirli meslek …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü B Harfi

B Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri BAB Bir edebi eserin düzenlenmesinde, konuların ele alınıp işlenmesine göre ayrıldığı bölümlerden en geniş olanı. BÂDE Üzüm şarabı. Ama tasavvuf edebiyatında aşk anlamındadır. BAHR-I …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü C-Ç Harfi

C-Ç Harfleriyle Başlayan Edebiyat Terimleri -C- Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri CEM’İYYET Birbirine uygun veya birbirine karşıt anlamlı sözcükleri bir arada bulundurma. Böyle sözlere cem’iyyetli adı verilir. CEVAZ-Î EDEBÎ Sözcüğü …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü D Harfi

-D- Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri DADAİZM: Tristan Tzara ve arkadaşları tarafından Fransız edebiyatında 20. yüzyılda geliştirilen bu akım, savaşın hemen ardından doğduğu için umutsuzluk ve güvensizliği içinde barındırır. DARAYAK Âşık …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü E Harfi

(E) Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri EDEBİYAT: Duygu, düşünce, olay ve olguları, etkili ve güzel biçimde anlatan söz sanatı. EDA Söz ve yazıdaki ifade şekli, üslup tarzı, anlatış yolu. Belagatçılar bunun …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü F Harfi

F Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri FABL: Genellikle kahramanları bitkiler ve hayvanlardan seçilen, başında ya da sonunda insanların ortak kusurlarını gidermeye çalışan bir ders çıkarmaya hizmet eden manzum ya da düzyazı. …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü G Harfi

G Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri GARİPÇİLER: 1941’de Orhan Veli, M. Cevdet Anday ve Oktay Rifat üçlüsü, şiirde var olan aşırı duygusallığa, şairaneliğe, basmakalıp söyleyişe başkaldıran şiirlerini Garip adıyla bir kitapta …