Nedir?

Nedir İkinci Yeni?

Nedir İkinci Yeni? İkinci Yeni Şiirinin Biyografisi Aşağıdaki mülakat Türk Dili Dergisi’nin 1977 yılı 309. sayısında yayımlanmıştır. Bu mülakatta İlhan Berk, Edip Cansever, Özdemir İnce, Turgut Uyar ve Muzaffer …
Nedir?

Simgecilik Nedir? Özellikleri, Temsilcileri

Simgecilik Nedir? Özellikleri, Temsilcileri Simgecilik, şiirde gerçekçiliğin uygulayıcıları olan Parnasçıların tutumuna karşı 1885-1900 yılları arasında bir tepki olarak doğan, yaygınlaşıp bir edebiyat okulu niteliğini kazanan akım. Önceleri Fransa’da, sonra …
Nedir?

Simge Nedir? Özellikleri, Örnekleri

Simge Nedir? Özellikleri, Örnekleri Genel anlamda simge, toplumsal anlaşmaya dayanan, anlamı önceden kararlaştırılmış, belirli bir işaret demektir. Sözgelimi, parmağımızda taşıdığımız bir yüzük ve bulunduğu el, karşımızdakilere nişanlı mı, yoksa …
Kitap

Dünyada ve Bizde Gölge Oyunu

DÜNYADA VE BİZDE GÖLGE OYUNU “Bir aydınlatma kaynağı ile yarı saydam bir perdeden yararlanılarak, bu perdenin önünde ya da gerisinde, iki boyutlu saydam ya da saydam olmayan kuklaların oynatılmasına …
Kitap

Efruz Bey Romanı- Ömer Seyfettin

Efruz Bey Romanı – Ömer Seyfettin Efruz Bey, Ömer Seyfettin’in romanı (1919). Yapıtta 1908’den I. Dünya Savaşının ortalarına kadar Türkiye’nin kültür yaşamında görülen çeşitli akım ve görüşlerle bunların temsilcileri …
Nedir?

Edisyon Kritik Nedir?

Edisyon Kritik Nedir? edisyon isim Fransızca édition 1. isim Bası 2. Baskı Edisyon Kritik: Yazma ya da basılmış eserlerin değişik nüshalarını karşılaştırıp aralarındaki farkları belirterek elde edilen metnin yayımına …
Nedir?

Batılılaşma Nedir?

Batılılaşma Nedir? Batılılaşma Hareketleri 18. yüzyıldan başlayarak önce askerlik, sonra yönetim, ekonomi, bilim, kültür-eğitim alanlarında Avrupa örnek alınarak değişiklikler, düzeltmeler yapma, eskimiş kurumları yenileştirme hareketi. Islahat hareketleri de denen …
Nedir?

Kusursuz Gerçek Anne

Kusursuz Gerçek Anne Varlığında hatırlamadığımız, yokluğunda hiç unutamadığımız, ne yaparsan yap bu dünyada seni tek affeden, seninle ağlayan, seninle gülen, onsuz olamadığını ancak onsuz olduğunda anlayabileceğin, dünyanın en kıymetli …
Nedir?

Halk Şiirinde Uyak ve Redif

Halk Şiirinde Uyak ve Redif * A) HALK ŞİİRİNDE UYAK Halk şiirinde uyak, uyak ya da ayak terimleriyle anılır. Divan şiirinde olduğu gibi, halk edebiyatının uyak konusunda kuralcı bir …
Makale

Avurdu Yellilik (Dil Üzerine Düşünceler)

Avurdu Yellilik* Halk ağzında yaşayan, ama yazı diline daha ağdıramadığımız nice güzel söz değerleri vardır Türkçenin. Yabancılarına göre kavramları açık seçik belirtirler. Görüntüleme yönünden olsun, ayırma ve belirleme yönünden …
Nedir?

Edebiyatta Çatışma Kavramı

Edebiyatta Çatışma Kavramı Çatışma? çatışma İng. conflict 1. Aynı anda ortaya çıkan birbirine karşıt ya da eşit derecede çekici dilek ve isteklerin bireyde yarattığı ruhsal durum. 2. Birbirleriyle uyuşmayan …
Makale

Kara Şiir (Eleştiri Örneği)

Kara Şiir (Eleştiri Örneği) Kara Şiir – Doğan Hızlan İkinci Yeni olayının ya da akımının en özgün kişisi Ece Ayhan’dır. Biçimle özün ayrılmazlığını bilinçle uygulamıştır. Tema’larının ayrılığı ilk elde …
Makale

Dil ve Eğitim

Dil-Eğitim “Erdem başı tıl.” Erdemin (faziletin, iyiliklerin,üstün değerlerin) başı dildir. Binlerce yıldan kalma bir sav (atasözü)… 904 yıl önce bu savı derleyip saptayan Kâşgarlı Mahmut şöyle açıklıyor: Çünkü güzel …