Yansıtma Kuramı nedir?

  • Edebiyatta Yansıtma Kuramı Yansıtma kuramı, edebiyat incelemeleri üzerine yapılan ilk teorik değerlendirmedir. Aristo’nun “mimesis” kavramından adını alan bu kuramın temel ilkeleri de yine Aristo’nun Poetika‘sında yer alır. Ancak “ayna” sözcüğü ile ifade edilen bu yansıtma terimi, öncelikle Platon’un Devlet diyalogunda kullanılmıştır. Platon bu eserinde ressamın ve tragedya şairinin yaptığı işi,…

Başa dön tuşu