Tarihi eleştiri Kuramı nedir

  • Edebiyatta Tarihî – Tarihsel Eleştiri Kuramı ⇒  Edebi eserlerin tarihsel süreç içerisindeki yerini ve anlamını kavrayabilmek ve eseri tahlil edebilmek için eserin yazıldığı dönemin bütün şartlarını; daha önceki gelişmeleri ve eserin yazılmasından sonraki eserle ilgili her faktörü değerlendirmek esasına dayanan bir görüştür. ⇒ Eserin tarihi gelişme içinde sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel…

Başa dön tuşu