Tarihî-Coğrafî Fin kuramı manası

  • Nedir?

    Tarihî-Coğrafî Fin Kuramı

    Tarihî-Coğrafî Fin Kuramı Halk biliminin ilk kuram ve yöntemlerindendir. Masalların incelenmesi amacıyla geliştirilmiş, daha sonra diğer halk edebiyatı türlerinin incelenmesinde de kullanılmıştır. Temel amacı; metinlerdeki motifleri esas kabul ederek herhangi bir metnin ne zaman, nerede ortaya çıktığını ve ilk şeklinin nasıl olduğunu belirlemeye çalışmaktır. “Motif Index of Folk Literature” bu…

Başa dön tuşu