Servet-i Fünun Şiiri Biçim Özellikleri

  • Türk Dili ve Edebiyatı

    Serveti Fünun Şiiri ve Özellikleri

    Servet-i Fünûn (Edebiyat-ı Cedide) Şiiri ve Özellikleri Servet-i Fünûn (Edebiyat-ı Cedide) Edebiyatında Şiir Servet-i Fünûn Edebiyat sanatçıları, Abdülhak Hamit‘in şekilde yaptığı yeniliği daha da genişletirler Fransız şiirinden “sone” ve “terzarima” gibi nazım türlerini alırlar. Müstezad (serbest nazım)ı, yaygın ölçüde kullanırlar. Kalıplaşmış vezinlerin dışına çıkarlar. Türk şiiri nazım şekilleri bakımında modernleşir.…

Başa dön tuşu