Pastoral Şiir Nedir

  • Şiir Bilgisi: Şiir Türleri, Özellikleri, Örnekleri Şiir: Duygu, hayal ve düşüncelerin bir düzene bağlı olarak, çekici/etkileyici bir dil ve ahenkli mısralar içinde aktarılmasıdır. Edebiyat türlerinin en eskisi şiirdir. Bugüne kadar şiirin birçok tanımı yapılmıştır. Bu tanımlamalar çağdan çağa, kişiden kişiye değişmiş; kesin bir tanıma ulaşmamıştır. Şiir türü öznel nitelikleri ağır basan…

  • Pastoral Şiir  (Doğa Şiiri) Kırları; çobanların yaşamını, aşklarını, üzüntülerini, sevinçlerini anlatan şiirlere doğa şiiri (pastoral şiir) denir. Türk Edebiyatında ilk doğa şiiri örneklerini Divan-ı Lugat’it Türk‘te buluyoruz. Halk ozanları şiirlerinde sık sık doğa betimlemesi yaparlar. Karacaoğlan‘ın “Çukurova bayramlığın giyerken” dizesiyle başlayan şiirini hepimiz biliriz. Divan edebiyatında gazellerde doğa betimlemeleri yapılır.…

Başa dön tuşu